Perustieteiden korkeakoulun johtaminen

Laatu ja kehitys

Kaiken toiminnan korkea laatu on Aalto-yliopiston kulmakivi, josta jokainen Aalto-yliopiston tutkija, opiskelija, opettaja ja muu työntekijä vastaa päivittäisessä työssään.

Aalto-yliopisto ylläpitää ja kehittää laatujärjestelmäänsä, jotta sen toiminnan laatua ja läpinäkyvyyttä voidaan jatkuvasti parantaa. Laatujärjestelmä tukee yliopiston strategista johtamista ja toimintaa huomioiden eurooppalaisen korkeakoulualueen (EHEA) määrittelemät periaatteet sekä korkeakoulujen toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.

Laadunhallinta on osa yliopiston jokapäiväistä toimintaa, ja sen perustana on ajatus toiminnan jatkuvasta parantamisesta, eli PDCA-syklistä (Plan, Do, Check, Act/suunnittele, toteuta, arvioi, kehitä), joka tunnetaan myös Demingin laatuympyränä (ks. kuva).

Yhdenvertaisuus- ja laaturyhmä
Aalto University's PDCA cycle
The Plan–Do-Check-Act cycle of Aalto University

Laatujärjestelmän lähtökohdat

Laatujärjestelmän avulla vastataan toimintaamme koskeviin peruskysymyksiin.

  • Strategia – mitä olemme tekemässä?
  • Prosessit – miten saavutamme tavoitteemme?
  • Vuosikello – milloin meidän tulee toimia?
  • Roolit ja vastuut – kuka on vastuussa ja kuka voi auttaa?
  • Palautejärjestelmä – miten tiedämme ja varmistamme, että toimintamme kehittyy oikeaan suuntaan?

Laatua yhdessä: Yliopiston laatuauditointi lähestyy

Vuonna 2022 laadimme yhdessä laatuauditointia varten itsearviointiraportin.

Read more
Crystal flowers Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto

Katso myös:

Yhdenvertaisuus- ja laaturyhmä

SCIn yhdenvertaisuus- ja laaturyhmän tehtävänä on tukea dekaania korkeakoulun laadunvarmistuksen ja siihen liittyvän dokumentaation kehittämisessä. Ryhmä tekee ehdotuksia kehityskohteista ja tukee korkeakoulun vuosittaista kehityssykliä. Ryhmä vastaa lisäksi korkeakoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä mukaan lukien vuotuisen toimintasuunnitelman tekemisestä ja seuraamisesta.

people on campus

Laatupolitiikka ja- järjestelmä

Yliopiston laatujärjestelmä

Quality system

Arviointi ja palautteet

Arvioinnin tavoitteena on toiminnan laadun varmistaminen ja parantaminen sekä yhteisten parhaitten toimitapojen jalkauttaminen organisaatioon.

Evaluation programme_2021-2027_Aalto

Laadunhallinta

Aalto-yliopiston laatupolitiikka ja johtaminen perustuvat jatkuvan kehittämisen periaatteeseen.

peukut

Rankingit

Aalto-yliopisto on parantanut asemaansa tekniikan, talouden ja taiteen alojen rankingeissä. Sijoitus on erinomainen myös nuorten yliopistojen yleisrankingeissa.

A Grid Aalto University / Photo by Unto Rautio
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu