Perustieteiden korkeakoulu

Perustieteiden korkeakoulun yhdenvertaisuusrahasto tukee monimuotoisuutta, syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa edistäviä hankkeita

Myönnämme korkeintaan 5000 euron apurahoja innovatiivisille, rahaston tavoitteita tukeville hankkeille sekä Aallossa että sen ulkopuolella.
Crystal flowers

Yhteisenä tavoitteena on, että yliopistossa vallitsee hyvä opiskelu- ja työskentelyilmapiiri. Aalto haluaa tarjota toimintaympäristön, jossa eri sukupuolia, eri tehtävissä olevia ja erilaisen taustan omaavia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan tasapuolisesti. Velvollisuus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskee kaikkia yliopistoyhteisön jäseniä.

Haluamme tukea verkostoja, seminaarisarjoja, luovia hankkeita, mentorointiohjelmia, julkisia tilaisuuksia ja yhteistyötä koulujen ja järjestöjen kanssa. Hakulomake löytyy täältä. Seuraava haku on auki 1. marraskuuta - 30. marraskuuta.

Hakuajat

 • Talvi - haku avautuu 1. marrakuuta 2023 ja sulkeutuu 30. marraskuuta 2023. Apurahan saaneet hankkeet julkaistaan joulukuun puolivälissä 2023. Hankkeiden tulee alkaa kesäkuuhun 2024 mennessä.
 • Kesä - haku avautuu 1. huhtikuuta ja päättyy 30. huhtikuuta. Apurahan saaneet hankkeet julkaistaan toukokuun puolivälissä. Hankkeiden tulee alkaa joulukuuhun 2024 mennessä. 

Hakuohjeet

 • Kaikkien hankkeiden täytyy noudattaa Aalto-yliopiston toimintaperiaatteita.
 • Rahoituksella ei tueta jo olemassa olevia hankkeita.
 • Rahoitetuista hankkeista tulee kirjoittaa uutisartikkeli Aallon verkkosivuille; tämä on tiimin vastuulla.
 • Rahoitusta voivat hakea Perustieteiden korkeakoulun henkilöstö ja opiskelijat.
 • Ehdotuksia arvioidaan mahdollisen vaikuttavuuden, hankkeen antaman tuen ja sen tavoittaman yleisön suuruuden perusteella.
  • Kannustamme erityisesti hankkeita, joilla on vaikutusta yli laitos- ja kiltarajojen.
  • Vaikuttava hanke voi tukea mittavasti pientä ryhmää, tai vähäisemmin suurta ryhmää.
 • Sähkötekniikan korkeakoulussa on keväällä auki vastaava haku. Kannustamme projekteihin, jotka tuovat yhteen molempia kouluja.
 • Kaikki hakemukset arvioidaan, mutta päällekkäisyyksien välttämiseksi ehdotamme yhteistyötä kahden samankaltaisen hankkeen välillä, tai uuden ja jo olemassa olevan hankkeen välillä.
 • Hakemuksia arvioi Perustieteiden korkeakoulun EDI-ryhmän jäsenistä koostuva työryhmä, ja lopulliset päätökset hyväksyy dekaani.
 • Palkkoja rahoitetaan vain poikkeustapauksessa - otathan meihin yhteyttä ennen kuin haet rahoitusta palkkakustannuksiin. 
 • Työryhmä auttaa mielellään hakemuksissa jo ennen niiden lähettämistä - potentiaalisia hakijoita pyydetäänkin ottamaan työryhmään yhteyttä jo ennen hakemista. Olethan yhteydessä myös laitoksesi taloushenkilöön jo hakuvaiheessa.
 • Perustieteiden korkeakoulun viestintätiimi auttaa hankkeen näkyvyyden edistämisessä,  mutta päävastuu säilyy kuitenkin hanketiimillä.

Viimeisimmät rahoitusta saaneet hankkeet (lisätietoa myöhemmin)

 • World peace Xchange
 • Book club

Ota yhteyttä

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: