Palvelut

Itsensä johtamisen valmennukset ja urasuunnittelu

Globaalin maailman ja työelämän muutokset ja nopeatahtisuus edellyttävät muun muassa avointa ja myönteistä asennetta, resilienssiä, ongelmanratkaisukykyjä ja -tahtoa sekä monipuolisia itsensä ja työntekemisen johtamisen taitoja. Kehittämällä itsensä johtamisen taitoja, jokainen voi edistää (työ)hyvinvointiaan ja kykyään kohdata (työ)elämän haasteita paremmin. Tältä sivulta voit lukea lisää itsensä johtamisen osa-alueista.

Nainen suunnittelee / kuvaaja Aalto-yliopisto, Unto Rautio
Workday Learning sovellus logo1

Itsensä johtamisen ja urasuunnittelun koulutukset Workday Learningissä (ulkoinen linkki)

Workday Learningistä löydät tarjolla olevat itsensä johtamisen ja urasuunnittelun koulutukset

Self Leadership Themes in Aalto

Itsensä johtamisen teemat ja osa-alueet Aallossa

Itsensä johtamisen teemat ja osa-alueet

Itseään tasapainoisesti johtavat ihmiset pärjäävät paremmin työelämän paineissa, haasteissa ja kiireissä. He kokevat vähemmän stressiä ja usein myös enemmän merkityksellisyyttä työssään ja muussa elämässään. He toimivat tehokkaasti, itseohjautuvasti ja motivoituneesti.

Vuonna 2020 olemme olleet koronan aiheuttaman poikkeustilan takia kovan kuormituksen alla, ja mielen hallinnan ja itsensä johtamisen taidot ovat entistäkin tärkeämpiä.

Alta löydät kuvaukset itsensä johtamisen eri osa-alueista ja Workday Learningistä löydät niitä tukevat ajankohtaiset koulutukset.

Suhde itseen ja oman mielen johtaminen

Oman mielen ja tunteiden johtaminen

Mindfulness eli tietoinen läsnäolo antaa meille taitoa johtaa omaa mieltämme, olla aidosti läsnä elämässämme ja keskittyä olennaiseen. Työssä se tarkoittaa vähempää stressiä ja nopeampaa palautumista kuormittavista tilanteista. Se auttaa onnistumaan työn paineiden, keskeytysten ja tietotulvan keskellä ja kehittää ongelmanratkaisu-, päätöksenteko- ja vuorovaikutustaitojamme.

Mindfulnessvalmennuksissa opit tietoisen läsnäolon taitoja, joiden kehittäminen muun muassa vahvistaa keskittymiskykyä, lisää mielen joustavuutta ja auttaa vastoinkäymisistä palautumista eli resilienssiä.

Myötätunto ja itsemyötätunto

Korona ja maailman poikkeustila on tuonut mukanaan sen, että ymmärrämme paremmin kuin ennen, miten tärkeää on ylläpitää toivoa ja hyväntahtoista asennetta hankalinakin aikoina. Keskeinen taito mielen hyvinvoinnin kannalta on myötätunto ja itsemyötätunto 

Myötätuntovalmennus antaa työkaluja oman itsen ja muiden kohtaamiseen hyväksyvästi ja myötätuntoisesti. Myötätuntotaidot muun muassa lisäävät yhteisöllisyyttä ja jakamista, tukevat jaksamista ja vahvistavat kykyä kohdata vastoinkäymisiä (resilienssi) sekä lisäävät (työ)hyvinvointia.

Suhteet muihin ja vuorovaikutus

Positiivinen vuorovaikutus

Nykytyöelämässä on tärkeää kyetä työskentelemään sekä erilaisten ihmisten kanssa että erilaisissa ryhmissä. Työtä tehdään yhä enemmän tiimeissä, mutta ei välttämättä yhden ja saman tiimin kanssa, vaan tiimien kokoonpanot voivat vaihdella. Näin ollen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu. On osattava kuunnella muita ja neuvotella positiivisesti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa yhteisen tavoitteen hyväksi.

Positiivisen vuorovaikutuksen valmennus antaa työkaluja muun muassa aktiiviseen kuunteluun, arvostavaan vuorovaikutukseen sekä auttaa tunnistamaan omia tyypillisiä kommunikointitapoja.

Työelämän esiintymis- ja fasilitointitaidot

Esiintymistaitojasi kehittämällä voit vahvistaa haluamasi viestin vaikuttavuutta ja vakuuttaa yleisösi, myös virtuaalisen yleisön.

Fasilitointitaidot ovat tarpeen ryhmien ja tiimien työskentelyn tehostamiseksi ja ryhmän vuorovaikutuksen parantamiseksi. Fasilitointi auttaa muun muassa ideoinnissa ja selkeyttää ongelmien ratkaisua. Fasilitoinnin valmennuksessa opit perustekniikat ja -taidot erikokoisten ryhmien työskentelyn fasilitointiin.

Työkuorman hallinta

Ajan ja ajattelunhallinta

Ajan ja ajattelun hallinnan valmennuksissa opit aikatauluttamaan ja järjestämään tehtäväsi siten, että voit paremmin keskittyä käsillä olevaan tehtävään. Opit myös aivojen toiminnasta ja ajattelun hallinnasta sekä prokrastinaatiosta ja resilienssistä.

Timetolevelup

Time to level up on kampanja ja yhteisö, jossa edistetään tapoja käyttää uusia (ja vähemmän uusia) teknologioita ja tekniikoita työn ja opiskelun helpottamiseksi. Lue lisää täältä.

Tulevaisuuden (muuttuva) työ ja VUCA-maailma

Tulevaisuuden ( muuttuva) työ

Työ muuttuu aiempaa nopeammin. Muutosta tapahtuu työssä niin makro-, meso- kuin mikrotasolla. Makrotasolla tekoäly, automaatio ja robotisaatio ja virtuaaliteknologiat muuttavat asteittain työvoiman rakenteellista jakautumista. Mesotasolla organisaatioissa syntyy uudenlaisia verkostoja ja ”organisaatiokaavioita” uudelleenorganisoidaan. Mikrotasolla tapahtuu muutoksia siinä, miten työn tekemisen aika ja paikka ovat irrallaan työstä toisin kuin ennen. Aallon "Future of Work" verkostosta voit lukea lisää täältä.

VUCA-käsite on lainattu sotilasjohtamissta (VUCA=Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) kuvaamaan epävakaata toimintaympäristöä. Maailmamme on epävakaa, epämääräinen, monimutkainen ja monimerkityksellinen/sekava.

Resilienssi

Resilienssi on pandemia-ajan kuuma sana: Miten selvitään uuden ja tuntemattoman kanssa, niin työ- kuin yksityiselämässä? Resilienssi tekee ihmisestä ja organisaatiosta vahvan. Se on yksilön ja ryhmän kykyä selvitä kohdatuista haasteista, ja kehittyä niiden myötä entistä vahvemmaksi.

Resilienssivalmennuksia on lukuvuonna 2020-2021 sekä koko henkilöstölle että esihenkilöille ja se on teemana muun muassa myötätuntovalmennuksessa ja ajattelunhallinnan valmennuksessa.

Urasuunnittelu

Mentorointi

Mentorointiohjelmissa saat aktorina uusia näkökulmia ja ideoita omiin kehittymiskohteisiisi, sparrausta ja tukea kokeneelta mentorilta. Mentorina toimiessasi saat auttaa aktoria kehittymään ja pääsemään eteenpäin jakamalla omia arvokkaita kokemuksiasi hänen käyttöönsä. Samalla saat itse myös uusia näkemyksiä ja ymmärrystä aktorin edustamasta maailmasta. Mentoroinnista lisää täällä.

Työnohjaus ja coaching

Työnohjaus auttaa jäsentämään omaa työtä ja tutkimaan työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. Työnohjaus antaa tilaisuuden peilata omaa persoonallista toimintatyyliä, vahvuuksia ja kehittämisen paikkoja itsensä johtamisen näkökulmasta. Katso lisää työnohjauksesta täältä.

Urasuunnittelu

Urasuunnittelua tukeva uracoaching auttaa valmennettavaa syvällisesti ja realistisesti pohtimaan, mitä hän haluaa uraltaan, mitä hän on siihen valmis panostamaan ja mihin hän haluaa tähdätä. Coaching selkeyttää valmennettavan lyhyen ja pidemmän tähtäimen tavoitteita omaa uraa koskien.

Henkilöstöpalveluiden (HR) yhteystiedot

Löydät oman yksikkösi henkilöstöpalveluiden yhteyshenkilön tämän sivun kautta.

People biking in front of Väre and ABloc
Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstökoulutus

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu