Koulutustarjonta

Real Estate Economics, Master of Science (Technology)

Valtaosa vuotuisista globaaleista investoinneista kohdistuu kiinteistöihin ja suurin osa kansallisvarallisuudesta on sidottu kiinteistöihin. Kaupungistumien kiihdyttää rakentamista ja synnyttää kasvavaa tarvetta kiinteistötalouden asiantuntijoille. Kiinteistötalouden maisteriohjelma sopii sinulle, jos haluat työskennellä kiinteistömarkkinoihin, kiinteistösijoittamiseen tai kiinteistöjen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Kiinteistötalouden maisteriohjelmasta saat kattavat tiedot ja taidot, joita tarvitaan kiinteistöjen koko elinkaaren hallintaan.
Students in a lecture hall

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Kiinteistötalouden maisteriohjelmasta saat perusteellisen koulutuksen kiinteistömarkkinoiden toiminnasta. Opit ymmärtämään kiinteistömarkkinoihin liittyviä ilmiöitä sekä analysoimaan ja hallinnoimaan kiinteistöjä. Maisteriohjelmassa yhdistämme talous- ja hallintotieteitä, maankäyttöä ja maankäytön suunnittelua antaaksemme sinulle tarvitsemasi taidot kiinteistöalan monipuolisille urapoluille.

Useilla kursseillamme teoriat yhdistyvät oikeisiin alan projekteihin ja tilanteisiin, joiden kautta kartutat käytännön kokemusta samalla kun syvennyt alan haasteisiin. Painotamme ohjelmassa myös tiimityötä, sillä ihmiset ja kanssakäyminen on olennainen osa kiinteistöalalla työskentelyä.

Lisätietoja koulutusohjelman tavoitteista on saatavilla verkkosivuiltamme.

Opetuskieli

Ohjelma on englanninkielinen. Tenttimismahdollisuus pyydettäessä suomeksi tai ruotsiksi. Lisätietoa ja ohjeistusta tutkinto- ja opetuskielistä Aalto-yliopistossa saatavissa yliopiston verkkosivuilta.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Kiinteistötalouden maisteriohjelma sisältää 120 opintopisteen (ECTS) verran opintoja, mukaan lukien seuraavat osat:

  • Pääaineopinnot (60 opintopistettä); sisältää 36 op yhteisiä opintoja ja 24 op syventäviä kursseja
  • Valinnaiset opinnot (30 opintopistettä); voit valita vapaasti kursseja omien kiinnostusten ja erikoistumisen mukaan
  • Diplomityö (30 opintopistettä); opinnäytetyö on itsenäisesti laadittava soveltava tutkimus

Ohjelman rakenne on suunniteltu niin, että voit suorittaa pääaineopinnot ensimmäisen vuoden aikana ja lähtökohtaisesti ne edellyttävät päätoimisia opintoja. Toisena opiskeluvuotena suoritetaan ohjelman valinnaiset opinnot ja diplomityö. Rakenteen ansiosta voit myös helposti lähteä opiskelijavaihtoon toisen vuoden aikana. Halutessasi voit syventää omaa osaamistasi valitsemalla maisteriohjelman syventäviä kursseja valinnaisiin opintoihin. Lisätietoa opinnoista löytyy Aalto-yliopiston sivuilta.

Master's Programme in Real Estate Economics

Suuntautumisvaihtoehdot

Opiskelu kiinteistötalouden maisteriohjelmassa perehdyttää sinut muun muassa kiinteistötalouteen ja kiinteistösijoittamiseen, kiinteistöjen kehittämiseen, kiinteistöjohtamiseen, kiinteistötekniikkaan ja alaan liittyvään lainsäädäntöön. Jos olet kiinnostunut maankäytön suunnittelusta ja kehittämisestä, ohjelma antaa mahdollisuuden syventyä myös maankäytön johtamiseen.

Kansainvälistyminen

Kiinteistötalouden maisteriohjelma tarjoaa hyvät mahdollisuudet lähteä vaihtoon yhteen Aallon partneriyliopistoista.

Kannustamme sinua lähtemään vaihtoon opintojesi aikana, ja olemme suunnitelleet ohjelmamme rakenteen niin, että voit valmistua suunnitellusti 2 opintovuoden tavoitteen puitteissa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Kiinteistötalouden maisteriohjelma antaa erinomaisen pohjan jatko-opinnoille ja edelleen tutkijatohtorin tehtäviin.

Uramahdollisuudet

Kiinteistöt ja kaupunkiympäristöt tarvitsevat asiantuntijoita jokaisessa elinkaaren vaiheessa. Diplomi-insinöörin tutkinto kiinteistötalouden maisteriohjelmassa antaa sinulle hyvät lähtökohdat työllistyä kaupallisella alalla. Opiskelijamme työllistyvät valmistuttuaan sekä yksityiselle että julkiselle sektorille, Suomessa ja ulkomailla. Kiinteistöala tarjoaa monipuolisia urapolkuja, joten valmistuttuasi sinulla on mahdollisuus seurata omia tavoitteitasi.

Kiinteistötalouden maisteriohjelma sekä kattava oheistoiminta koulun ulkopuolella muun muassa aktiivisen ammattiaineyhdistyksen kautta tarjoaa valmiin, kattavan verkoston koulun ulkopuolella. Pääset hyödyntämään vuorovaikutustaitojasi nykyisten ja tulevien kiinteistöalan ammattilaisten kanssa jo heti opintojen alkuvaiheesta lähtien ja moni opiskelijamme työllistyykin jo opintojen aikana juuri tämän verkoston avulla. Valmistumisen jälkeen työllistyt esimerkiksi analyytikon, arvioijan, kiinteistötarkastajan, tutkijan tai asiantuntijan rooleihin. Tyypillisesti urapolut johtavat kiinteistöalan johtotehtäviin kiinteistösijoittamisen, -manageerauksen ja -tekniikan parissa.

Tutkimuksen painopisteet

Kiinteistötalous tarkastelee kiinteistömarkkinoiden dynamiikkaa muun muassa liiketoiminnan, suunnittelun, arvonmuodostuksen ja lainsäädännön näkökulmasta. Aalto-yliopisto kattaa kiinteistöalan tutkimuksen kokonaisvaltaisesti ainoana yliopistona Suomessa. 
Katso lisätietoja kiinteistötaloudesta tieteenalana Aalto-yliopiston verkkosivuilta.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Maisteriohjelmassa teemme läheistä yhteistyötä sidosryhmiemme (sekä yritykset että julkisen sektorin toimijat ja tutkimuslaitokset) kanssa. Vierailuluennot tarjoavat näkökulmaa ja kytkennän alan työelämään. Luonnollisesti meillä on opetuksessa ja tutkimuksessa yhteistyötä myös Aallon muiden alojen kanssa.

Lue lisää

Miltä näyttää moderni kiinteistökehitys?

Kiinteistökehityksen kurssilla käytössä ollut karttapohjainen CHAOS-työkalu mahdollistaa helposti pääsyn laajoihin tietomääriin, joiden pohjalta kiinteistöjen kehityssuunnitelmia luodaan.

Presentation of project work at Real Estate Development course

Alumni Annina Salakka: Opintoni Aallossa antoivat hyvän pohjan erilaisille työtehtäville

Tukholmassa asuva Annina Salakka työskentelee kiinteistösijoituksien pitkän aikavälin vaihtoehtoisten rahoitusvaihtoehtojen parissa.

Annina Salakka, real estate economics alumna

Alumni Pia Mäkilä: Kiinteistöalan osaajia tarvitaan monilla eri osa-alueilla.

Pia Mäkilä päätyi työskentelemään Maanmittauslaitokselle diplomityön kautta, joka antoi uuden näkökulman kiinteistöalaan.

Pia Mäkilä with a horse
Haku maisterikoulutuksiin

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Ohjelman valintaperusteet 2024

Valinta maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen hakukelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Valinnassa käytetään seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä:

  • Opintomenestys hakukelpoisuuden antavassa tutkinnossa
  • Aiempien opintojen soveltuvuus; Aiempien opintojen laatu ja määrä suhteessa hakukohteeseen
  • Yliopisto/korkeakoulu; Hakukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen tasosta tunnustetussa korkeakoulussa
  • Soveltuvuus; Soveltuvuus, sitoutuminen ja motivaatio hakukohteeseen. Motivaatiokirje on hakemuksen pakollinen liite.

Tarkemmat valintaperusteet muun muassa vaadittavien hakuliitteiden osalta löytyvät ohjelman englanninkielisestä kuvauksesta.

Jotta opiskelijoilla olisi riittävät taidot ja tiedot maisteriopintoja varten, opiskelijavalinnan vähimmäisvaatimus on, että aikaisemmat opinnot (joko kandidaatin tutkinto tai muut opinnot) sisältävät vähintään taloustieteen perusteet. Etusijalla ovat opiskelijat, joiden aikaisemmat opinnot sisältävät kiinteistö-, kaupunkitutkimus- tai kaupunkimaantieteen kursseja. 
Jos näistä aiheista on suoritettu yksittäisiä kursseja tai opintoja, jotka eivät sisälly hakemuksen perusteena olevaan tutkintoon, tulee todistukset näistä opinnoista liittää hakemukseen.

Ohjelmaan hakemiseen pohjautuvien opintojen lisäksi arvioidaan myös muita mahdollisia opintoja. Opiskeluvaihtoehdon tulee kuitenkin tarjota aidosti uutta tietoa ja parantaa hakijan uranäkymiä. Näin ollen hakijat, jotka ovat jo suorittaneet maisterin tutkinnon läheisesti liittyvältä alalta, hyväksytään vain hyvin perustelluista syistä, jotka tulee selittää motivaatiokirjeessä.

Ohjelman opetuksessa sovellettava pedagoginen lähestymistapa nojaa vahvasti monialaiseen ryhmätyöhön. Opiskelijoiden odotetaan osallistuvan opetussessioihin ja studioihin, ja osallistuminen on monissa tapauksissa pakollista. Tämä edellyttää sitä, että ohjelman opiskelijat sitoutuvat kokopäiväiseen opiskeluun ja aktiiviseen osallistumiseen. 
Hakijoita pyydetään  kertomaan tästä myös motivaatiokirjeessään, ja etusijalla ovat opiskelijat, jotka esittävät uskottavan suunnitelman päätoimisista opinnoista.

Hakukohdekohtaiset dokumnetit

Seuraavat dokumentit ovat pakollisia ohjelmaan haettaessa:

  • Motivaatiokirje - pakollinen (motivaatiokirjeen puuttuminen voi vaikuttaa haitallisesti hakemuksen arviointiin), suositellaan laadittavaksi englanniksi

Yhteystiedot

Heidi Falkenbach

professori, koulutusohjelman johtaja

[email protected]

Päivi Kauppinen

suunnittelija

[email protected]

Aalto-yliopiston hakijapalvelut

Hakuprosessiin, pakollisiin hakuasiakirjoihin tai englannin kielen taitoon liittyvissä tiedusteluissa ota yhteyttä Aalto-yliopiston hakijapalveluun.

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu