Koulutustarjonta

Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering

Älykkäämpien, kestävämpien ja entistä ihmisystävällisempien kaupunkien suunnittelu vaatii uudenlaista osaamista, jossa yhdistyvät maankäyttö ja liikenne. Maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan maisteriohjelma tarjoaa kunnallisten ja alueellisten järjestelmien suunnittelussa ja kehittämisessä tarvittavia tietoja.
Students with bicycles in Otaniemi

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

2.12.2019 – 3.1.2020

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikan ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Huomioithan, että tämän ohjelman opetuskieli on englanti!

Maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan maisteriohjelma keskittyy kestäviin rakennettuihin ympäristöihin ja niiden tulevaisuuden haasteisiin sekä kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen kaltaisiin megatrendeihin.

Ohjelma yhdistää teykniset ja ihmislähtöiset näkökulmat maankäytön suunnittelussa ja liikennetekniikassa. Aihetta lähestytään usealta eri suunnalta, aina arjen liikkuvuuden kysymyksistä suuren mittakaavan strategiseen ja järjestelmälliseen suunnitteluun.

Opiskelijana saat taidot, joita tarvitset työskennelläksesi älykkäämpien, kestävämpien ja ihmisystävällisempien kaupunkien puolesta. Valmistuttuasi osaat varautua uusiin haasteisiin, mikä on elintärkeä taito, sillä rakennetut ympäristöt ja uudet teknologiat muuttavat alaa jatkuvasti. Vahvan teoreettisen pohjan lisäksi opit käyttämään useita eri suunnittelu- ja analyysityökaluja ajankohtaisten maankäyttöön ja liikenteeseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseen.

Opetus on vuorovaikutteista, joten pääset omakohtaisesti tutustumaan laajaan kirjoon kaupunkeihin liittyviä teemoja ja menettelytapoja. Studiokursseilla harjoitat järjestemällistä ajattelutapaa, luovaa ongelmanratkaisua ja eettistä tutkiskelua. Lisäksi saat työkaluja osallistavaan suunnitteluun ja viestintään eri ympäristöissä ja viestintävälineissä.

Opetusohjelma

Ohjelman opiskelijana saat laajan yleiskatsauksen maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan aloilta. Henkilökohtaisen opintopolun myötä voit erikoistua joko toiseen alaan tai vaihtoehtoisesti saavuttaa laajemman osaamisen yhdistämällä molemmat alat.

Opintojen rakenne

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä (ECTS). Ohjelman yhteiset opinnot (40 op) sisältävät seitsemän pakollista kurssia, jotka muodostavat perustan maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan opinnoillesi. Niiden pohjalta voit rakentaa oman henkilökohtaisen osaamisprofiilisi syventävien opintojen ja valinnaisten opintojen kautta. Syventävät opinnot (20 op) valitaan seitsemästä tarjolla olevasta kurssista. Valinnaiset opinnot (30 op) voit valita vapaasti siten, että ne tukevat omaa osaamistasi. Diplomityö (30 op) on itsenäisesti valmisteleva soveltava tieteellinen opinnäytetyö.

Ohjelman rakenne on suunniteltu niin, että voit suorittaa pääaineopinnot (yhteiset ja syventävät opinnot) ensimmäisen opintovuoden aikana. Valinnaiset opinnot ja diplomityö jäävät siten toiselle vuodelle, mikä helpottaa myös mahdollisen opiskelijavaihdon sijoittamista toiselle vuodelle. Vaihtoehtoisesti voit syventää osaamistasi valitsemalla ohjelman omia syventäviä kursseja valinnaisiin opintoihin tai laajentamalla osaamistasi valitsemalla kursseja Aalto-yliopiston muista maisteriohjelmista tai muista yliopistoista.

Lisätietoja opinnoista on luettavissa ohjelman sivuilta (into.aalto.fi).

Ohjelman valintaperusteet

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Maisterivaiheen valinnoissa käytetään keväällä 2020 seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä:

  • Yliopisto/korkeakoulu; Tunnustettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen laadusta
  • Tutkinto ja soveltuvat opinnot; Opinnot soveltuvat hakukohteeseen erinomaisesti tai hyvin
  • Opintomenestys; Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon opintomenestyksen oltava pääosin erittäin hyvä tai erinomainen
  • Motivaatio ja sitoutuminen ohjelmaan; Motivaation tulee olla selkeästi sidottu hakukohteeseen.

Huom! Motivaatiokirje ja cv ovat pakollisia hakemusliitteitä tähän maisteriohjelmaan!

Aiemmat kaupunkisuunnittelun ja maankäytön opinnot ovat eduksi, mutta myös monet muut suunnitteluun tai liikennetekniikaan liittyvät opinnot voivat antaa hyvät valmiudet maisteriohjelmaan. Muita soveltuvia aloja ovat esimerkiksi arkkitehtuuri, geoinformatiikka, ympäristötutkimus, yhteiskuntatieteet, taloustiede ja maantiede.

Yhteystiedot

Ohjelman sisältöön ja opintoihin liittyvät tiedustelut: [email protected]

Ohjelman hakumenettelyyn liittyvät tiedustelut: [email protected]

Haku maisterikoulutuksiin

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu