Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering

Älykkäämpien, kestävämpien ja entistä ihmisystävällisempien kaupunkien suunnittelu vaatii uudenlaista osaamista, jossa yhdistyvät maankäyttö ja liikenne. Maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan maisteriohjelma tarjoaa kunnallisten ja alueellisten järjestelmien suunnittelussa ja kehittämisessä tarvittavia tietoja.
Students at Studio course

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

3.12.2018 - 11.1.2019

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikan ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakuaika päättyi 11.1.2019
Lue lisää

Get to know us

Find out more about the field of study, the programme and what comes after from our students and alumni.

Spatial Planning and Transportation Engineering student Oya Duman

Oya Duman

With the help of my studies in the programme, I feel much more involved in my own living environment. Feeling like an active part of my own environment makes me feel empowered as a person.

Opiskelu Aallossa
SPT student Jatta Lahtinen

Jatta Lahtinen

I think the programme’s blend of spatial planning and transportation is a real benefit, as the two are inseparable in municipal and regional planning.

Study at Aalto
Spatial planning and transportation engineering alumni Tuomas

Tuomas Toivio

I and many of my fellow students found work opportunities already during our studies. We had the chance to meet potential employers through various networking events. I feel like employers really value the skills Aalto University graduates have to offer.

Opiskelu Aallossa
Spatial planning and transportation master's student Niklas

Niklas Aalto-Setälä

With urban planning, I feel that I can have an impact on how our cities will function and what kind of lives people will have in them.

Study at Aalto

Huomioithan, että tämän ohjelman opetuskieli on englanti!

Maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan maisteriohjelma keskittyy kestäviin rakennettuihin ympäristöihin ja niiden tulevaisuuden haasteisiin sekä kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen kaltaisiin megatrendeihin.

Ohjelma yhdistää teykniset ja ihmislähtöiset näkökulmat maankäytön suunnittelussa ja liikennetekniikassa. Aihetta lähestytään usealta eri suunnalta, aina arjen liikkuvuuden kysymyksistä suuren mittakaavan strategiseen ja järjestelmälliseen suunnitteluun.

Opiskelijana saat taidot, joita tarvitset työskennelläksesi älykkäämpien, kestävämpien ja ihmisystävällisempien kaupunkien puolesta. Valmistuttuasi osaat varautua uusiin haasteisiin, mikä on elintärkeä taito, sillä rakennetut ympäristöt ja uudet teknologiat muuttavat alaa jatkuvasti. Vahvan teoreettisen pohjan lisäksi opit käyttämään useita eri suunnittelu- ja analyysityökaluja ajankohtaisten maankäyttöön ja liikenteeseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseen.

Opetus on vuorovaikutteista, joten pääset omakohtaisesti tutustumaan laajaan kirjoon kaupunkeihin liittyviä teemoja ja menettelytapoja. Studiokursseilla harjoitat järjestemällistä ajattelutapaa, luovaa ongelmanratkaisua ja eettistä tutkiskelua. Lisäksi saat työkaluja osallistavaan suunnitteluun ja viestintään eri ympäristöissä ja viestintävälineissä.

Opetusohjelma

Ohjelman opiskelijana saat laajan yleiskatsauksen maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan aloilta. Henkilökohtaisen opintopolun myötä voit erikoistua joko toiseen alaan tai vaihtoehtoisesti saavuttaa laajemman osaamisen yhdistämällä molemmat alat.

Opintojen rakenne

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä (ECTS). Ohjelman yhteiset opinnot (40 op) sisältävät seitsemän pakollista kurssia, jotka muodostavat perustan maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan opinnoillesi. Niiden pohjalta voit rakentaa oman henkilökohtaisen osaamisprofiilisi syventävien opintojen ja valinnaisten opintojen kautta. Syventävät opinnot (20 op) valitaan seitsemästä tarjolla olevasta kurssista. Valinnaiset opinnot (30 op) voit valita vapaasti siten, että ne tukevat omaa osaamistasi. Diplomityö (30 op) on itsenäisesti valmisteleva soveltava tieteellinen opinnäytetyö.

Ohjelman rakenne on suunniteltu niin, että voit suorittaa pääaineopinnot (yhteiset ja syventävät opinnot) ensimmäisen opintovuoden aikana. Valinnaiset opinnot ja diplomityö jäävät siten toiselle vuodelle, mikä helpottaa myös mahdollisen opiskelijavaihdon sijoittamista toiselle vuodelle. Vaihtoehtoisesti voit syventää osaamistasi valitsemalla ohjelman omia syventäviä kursseja valinnaisiin opintoihin tai laajentamalla osaamistasi valitsemalla kursseja Aalto-yliopiston muista maisteriohjelmista tai muista yliopistoista.

Lisätietoja opinnoista on luettavissa ohjelman sivuilta (into.aalto.fi).

Ohjelman valintaperusteet

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Maisterivaiheen valinnoissa käytetään keväällä 2020 seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä:

  • Yliopisto/korkeakoulu; Tunnustettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen laadusta
  • Tutkinto ja soveltuvat opinnot; Opinnot soveltuvat hakukohteeseen erinomaisesti tai hyvin
  • Opintomenestys; Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon opintomenestyksen oltava pääosin erittäin tai erinomainen
  • Motivaatio ja sitoutuminen ohjelmaan; Motivaation tulee olla selkeästi sidottu hakukohteeseen.

Huom! Motivaatiokirje on pakollinen hakemusliite tähän maisteriohjelmaan!

Aiemmat kaupunkisuunnittelun ja maankäytön opinnot ovat eduksi, mutta myös monet muut suunnitteluun tai liikennetekniikaan liittyvät opinnot voivat antaa hyvät valmiudet maisteriohjelmaan. Muita soveltuvia aloja ovat esimerkiksi arkkitehtuuri, geoinformatiikka, ympäristötutkimus, yhteiskuntatieteet, taloustiede ja maantiede.

Yhteystiedot:

Ohjelman sisältöön ja opintoihin liittyvät tiedustelut: [email protected]

Ohjelman hakumenettelyyn liittyvät tiedustelut: [email protected]  

Ohjelman johtaja: Professori Marketta Kyttä

Haku diplomi-insinöörin, arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkintoon johtaviin koulutuksiin (2 v)

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakuaika päättyi 11.1.2019
Lue lisää
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu