Koulutustarjonta

Master's Programme in Real Estate Economics

Kiinteistötalouden maisteriohjelmasta saat perusteellisen koulutuksen kiinteistömarkkinoiden toiminnasta.
A Bloc yläaula_Tuomas Uusheimo

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

2.12.2019 – 3.1.2020

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikan ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Huomioithan, että ohjelman opetuskieli on englanti!

Kiinteistötalouden maisteriohjelmasta saat perusteellisen koulutuksen kiinteistömarkkinoiden toiminnasta. Opit ymmärtämään kiinteistömarkkinoihin liittyviä ilmiöitä sekä analysoimaan ja hallinnoimaan kiinteistöjä. Maisteriohjelmassa yhdistämme talous- ja hallintotieteitä, maankäyttöä ja maankäytön suunnittelua antaaksemme sinulle tarvitsemasi taidot kiinteistöalan monipuolisille urapoluille.

Useilla kursseillamme teoriat yhdistetään oikeisiin alan projekteihin ja tilanteisiin, joiden kautta kartutat käytännön kokemusta samalla kun syvennyt alan haasteisiin. Painotamme ohjelmassa myös tiimityötä, sillä ihmiset ja kanssakäyminen ovat olennainen osa kiinteistöalalla työskentelyä.

Opetusohjelma

Maisteriohjelman kurssit kattavat kiinteistöjen koko elinkaaren hallinnointiin tarvittavat tiedot ja taidot. Opinnoissa perehdyt kiinteistötalouden periaatteisiin sekä sen lainsäädännölliseen perustaan, kiinteistömarkkinoiden dynamiikkaan sekä arvonmääritykseen ja sijoitusanalyysiin. Tutustut myös kiinteistöjen lainsäädäntöön, ympäristölainsäädäntöön, maankäytön suunnittelujärjestelmään ja niiden rooleihin kiinteistömarkkinoilla.

Opintojen rakenne

Kiinteistötalouden maisteriohjelma sisältää 120 opintopisteen (ECTS) verran opintoja, mukaan lukien seuraavat osat:

  • Pääaineopinnot (60 opintopistettä); sisältää 36 op yhteisiä opintoja ja 24 op syventäviä kursseja
  • Valinnaiset opinnot (30 opintopistettä); voit valita vapaasti kursseja omien kiinnostusten ja erikoistumisen mukaan
  • Diplomityö (30 opintopistettä); opinnäytetyö on itsenäisesti laadittava soveltava tutkimus

Ohjelman rakenne on suunniteltu niin, että voit suorittaa pääaineopinnot ensimmäisen vuoden aikana. Täten ohjelman toiselle vuodelle suoritettavaksi jäävät valinnaiset opinnot ja diplomityö. Rakenteen ansiosta voit myös helposti lähteä opiskelijavaihtoon toisen vuoden aikana. Halutessasi voit syventää omaa osaamistasi valitsemalla maisteriohjelman syventäviä kursseja valinnaisiin opintoihin.

Tarkempia tietoja löydät ohjelman sivuilta (into.aalto.fi): https://into.aalto.fi/display/enrec

Uramahdollisuudet

Kiinteistöala tarjoaa laajan valikoiman urapolkuja, joten valmistuttuasi sinulla on mahdollisuus seurata omia kiinnostuksiasi ja tavoitteitasi. Kiinteistöt ja kaupunkiympäristöt tarvitsevat asiantuntijoita jokaisessa elinkaaren vaiheessa. Opiskelijamme työllistyvät valmistuttuaan sekä yksityiselle että julkiselle sektorille, Suomeen ja ulkomaille. Ohjelma on hyvä tapa käynnistää ura kiinteistöalalla, alkaen esimerkiksi analyytikon, arvioijan, kiinteistötarkastajan, tutkijan tai asiantuntijan tehtävistä. Urat johtavat tavallisesti alan johtotehtäviin urapolusta riippuen.

Ohjelman valintaperusteet

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Maisterivaiheen valinnoissa käytetään keväällä 2020 seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä:

  • Yliopisto/korkeakoulu; Tunnustettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen laadusta
  • Tutkinto ja soveltuvat opinnot; Opinnot soveltuvat hakukohteeseen erinomaisesti tai hyvin
  • Opintomenestys; Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon opintomenestyksen oltava pääosin erittäin hyvä tai erinomainen
  • Motivaatio ja sitoutuminen ohjelmaan; Motivaation tulee olla selkeästi sidottu hakukohteeseen.

Huom! Motivaatiokirje ja cv ovat pakollisia hakemusliitteitä tähän maisteriohjelmaan!

Toivomme ohjelmaamme erilaisista taustoista tulevia opiskelijoita. Jotta opiskelijamme suoriutuvat opinnoistaan, painotamme opiskelijavalinnassa sellaisia hakijoita, joiden aiemmat opinnot (joko alempi korkeakoulututkinto tai muuten):

a) liittyvät kiinteistöalaan, maankäyttöön tai muuhun alaa sivuavaan alueeseen tai

b) sisältävät vähintään perusteet taloustieteestä, oikeustieteestä, tilastotieteestä/talousmatematiikasta ja rahoitusalasta.

Jos näitä aiheita käsittelevät opinnot eivät sisälly hakemuksen perusteena käytettävään tutkintoon, liitä hakemukseen todistukset opinnoista.

 

Yhteystiedot

Hakumenettelyä koskevat tiedustelut: [email protected]

Ohjelman sisältöä ja opintoja koskevat tiedustelut: [email protected]

Haku maisterikoulutuksiin

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu