Koulutustarjonta

Master's Programme in Real Estate Economics

Kiinteistötalouden maisteriohjelmasta saat perusteellisen koulutuksen kiinteistömarkkinoiden toiminnasta. Opit ymmärtämään kiinteistömarkkinoihin liittyviä ilmiöitä sekä analysoimaan, kehittämään ja hallinnoimaan kiinteistöjä. Maisteriohjelmassa yhdistämme talouteen, maankäyttöön, juridiikkaan ja maankäytön suunnitteluun liittyvää tietoa antaaksemme sinulle tarvitsemasi taidot kiinteistöalan monipuolisille urapoluille.
A Bloc yläaula_Tuomas Uusheimo

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2021 – 3.1.2022

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Opetuskieli

Ohjelma on englanninkielinen. Tenttimismahdollisuus pyydettäessä suomeksi tai ruotsiksi. Lisätietoa ja ohjeistusta tutkinto- ja opetuskielistä Aalto-yliopistossa saatavissa yliopiston verkkosivuilta.

Koulutuksen tavoite

Rakennetulla ympäristöllä on keskeinen rooli kansainvälisten kestävyystavoitteiden saavuttamisessa. Erityisesti ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä ja kiertotalouteen siirtymisessä kiinteistösektori pystyy tarjoamaan kilpailukykyisiä ratkaisuvaihtoehtoja.  Kiinteistötalouden maisteriohjelma antaa sinulle valmiudet vaikuttaa yhteiskunnan kestävään kehitykseen ja mahdollisuuden työllistyä mielenkiintoisiin työtehtäviin. Kiinteistöala on merkittävä työllistäjä ja alalla  tarvitaan jatkuvasti uusia ammattilaisia.

Kiinteistötalouden maisteriohjelmasta saat perusteellisen koulutuksen kiinteistömarkkinoiden toiminnasta. Opit ymmärtämään kiinteistömarkkinoihin liittyviä ilmiöitä sekä analysoimaan ja hallinnoimaan kiinteistöjä. Maisteriohjelmassa yhdistämme talous- ja hallintotieteitä, maankäyttöä ja maankäytön suunnittelua antaaksemme sinulle tarvitsemasi taidot kiinteistöalan monipuolisille urapoluille.

Opiskelu kiinteistötalouden maisteriohjelmassa perehdyttää sinut muun muassa kiinteistötalouteen ja kiinteistösijoittamiseen, kiinteistöjen kehittämiseen, kiinteistöjohtamiseen, kiinteistötekniikkaan ja alaan liittyvään lainsäädäntöön. Jos olet kiinnostunut maankäytön suunnittelusta ja kehittämisestä, ohjelma antaa mahdollisuuden syventyä  johtamiseen kiinteistöalalla. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on osaamista valitsemallasi erikoistumisalueella:

 • Syvällistä osaamista kiinteistömarkkinoiden toiminnasta. Ymmärrät kiinteistömarkkinoihin liittyviä ilmiöitä ja osaat analysoida ja hallinnoida kiinteistöjen koko elinkaaren, sillä olet perehtynyt kiinteistötalouden periaatteisiin sekä sen lainsäädännölliseen perustaan, kiinteistömarkkinoiden dynamiikkaan sekä arvonmääritykseen ja sijoitusanalyysiin.
 • Alan lainsäädännön ja ympäristölainsäädännön tuntemus. Olet tutustunut kiinteistöjen lainsäädäntöön, ympäristölainsäädäntöön, maankäytön suunnittelujärjestelmään ja niiden rooleihin kiinteistömarkkinoilla.
 • Kokemusta teorian yhdistämisestä käytäntöön,  sillä olet jo opiskeluaikana päässyt osallistumaan oikeisiin projekteihin.
 • Hyvät tiimityötaidot, sillä ihmiset ja kanssakäyminen ovat olennainen osa kiinteistöalalla työskentelyä.
 • Mahdollisuus kiinteistöalan monipuoliselle urapolulle. Yhdistämme maisteriohjelmassa talous- ja hallintotieteitä, maankäyttöä ja maankäytön suunnittelua antaaksemme sinulle erinomaiset taidot kiinteistöalan monipuolisille urapoluille.

Koulutuksen sisältö

Maisteriohjelman kurssit kattavat kiinteistöjen koko elinkaaren hallinnointiin tarvittavat tiedot ja taidot. Opinnoissa perehdyt kiinteistötalouden periaatteisiin sekä sen lainsäädännölliseen perustaan, kiinteistömarkkinoiden dynamiikkaan sekä arvonmääritykseen ja sijoitusanalyysiin. Tutustut myös kiinteistöjen lainsäädäntöön, ympäristölainsäädäntöön, maankäytön suunnittelujärjestelmään ja niiden rooleihin kiinteistömarkkinoilla.

Opintojen rakenne

Kiinteistötalouden maisteriohjelma sisältää 120 opintopisteen (ECTS) verran opintoja, mukaan lukien seuraavat osat:

 • Pääaineopinnot (60 opintopistettä); sisältää 36 op yhteisiä opintoja ja 24 op syventäviä kursseja
 • Valinnaiset opinnot (30 opintopistettä); voit valita vapaasti kursseja omien kiinnostusten ja erikoistumisen mukaan
 • Diplomityö (30 opintopistettä); opinnäytetyö on itsenäisesti laadittava soveltava tutkimus

Ohjelman rakenne on suunniteltu niin, että voit päätoimisesti opiskellessasi suorittaa pääaineopinnot ensimmäisen vuoden aikana. Täten ohjelman toiselle vuodelle suoritettavaksi jäävät valinnaiset opinnot ja diplomityö. Rakenteen ansiosta voit myös helposti lähteä opiskelijavaihtoon toisen vuoden aikana. Halutessasi voit syventää omaa osaamistasi valitsemalla maisteriohjelman syventäviä kursseja valinnaisiin opintoihin.

Tarkempia tietoja löydät ohjelman sivuilta (into.aalto.fi): https://into.aalto.fi/display/enrec

Uramahdollisuudet

Kiinteistöt ja kaupunkiympäristöt tarvitsevat asiantuntijoita jokaisessa elinkaaren vaiheessa. Diplomi-insinöörin tutkinto kiinteistötalouden maisteriohjelmassa antaa sinulle hyvät lähtökohdat työllistyä kiinteistöalalla. Opiskelijamme työllistyvät valmistuttuaan sekä yksityiselle että julkiselle sektorille, Suomessa ja ulkomailla. Kiinteistöala tarjoaa monipuolisia urapolkuja, joten valmistuttuasi sinulla on mahdollisuus seurata omia tavoitteitasi.

Kiinteistötalouden maisteriohjelma sekä kattava oheistoiminta koulun ulkopuolella muun muassa aktiivisen ammattiaineyhdistyksen kautta tarjoaa valmiin, kattavan verkoston koulun ulkopuolella. Pääset hyödyntämään vuorovaikutustaitojasi nykyisten ja tulevien kiinteistöalan ammattilaisten kanssa jo heti opintojen alkuvaiheesta lähtien ja moni opiskelijamme työllistyykin jo opintojen aikana juuri tämän verkoston avulla. Valmistumisen jälkeen työllistyt esimerkiksi analyytikon, arvioijan, kiinteistötarkastajan, tutkijan tai asiantuntijan rooleihin. Tyypillisesti urapolut johtavat kiinteistöalan johtotehtäviin kiinteistösijoittamisen, -manageerauksen ja -tekniikan parissa.

Tutustu alumneihin

Alumni Annina Salakka: Opintoni Aallossa antoivat hyvän pohjan erilaisille työtehtäville

Tukholmassa asuva Annina Salakka työskentelee kiinteistösijoituksien pitkän aikavälin vaihtoehtoisten rahoitusvaihtoehtojen parissa.

Annina Salakka, real estate economics alumna

Alumni Pia Mäkilä: Kiinteistöalan osaajia tarvitaan monilla eri osa-alueilla.

Pia Mäkilä päätyi työskentelemään Maanmittauslaitokselle diplomityön kautta, joka antoi uuden näkökulman kiinteistöalaan.

Pia Mäkilä with a horse

Jatko-opintomahdollisuudet

Kiinteistötalouden maisteriohjelma antaa erinomaisen pohjan jatko-opinnoille ja edelleen tutkijatohtorin tehtäviin.

Kansainvälistyminen

Kiinteistötalouden maisteriohjelma tarjoaa hyvät mahdollisuudet lähteä vaihtoon yhteen Aallon partneriyliopistoista.

Aalto-yliopiston opiskelija voi kansainvälistyä lisäksi monin muun eri tavoin, esimerkiksi:

 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
 • opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää
 • toimimalla kv-ISOna Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla AYY:n ja kiltojen kansainväliseen toimintaan
 • tekemällä diplomityön ulkomailla
 • hakemalla kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan DI-vaiheessa
 • suorittamalla kursseja Unite! -verkoston yliopistoissa virtuaalivaihdon kautta (Unite! - Opinnot - Into (aalto.fi).

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Group of students

Ohjelman valintaperusteet

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Maisterivaiheen valinnoissa käytetään keväällä 2022 seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä:

 • Opintomenestys hakukelpoisuuden antavassa tutkinnossa
 • Aiempien opintojen soveltuvuus; Aiempien opintojen laatu ja määrä suhteessa hakukohteeseen
 • Yliopisto/korkeakoulu; Hakukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen tasosta tunnustetussa korkeakoulussa
 • Soveltuvuus; Soveltuvuus, sitoutuminen ja motivaatio hakukohteeseen.

Tarkemmat valintaperusteet muun muassa vaadittavien hakuliitteiden osalta löytyvät ohjelman englanninkielisestä kuvauksesta.

Toivomme ohjelmaamme erilaisista taustoista tulevia opiskelijoita. Jotta opiskelijamme suoriutuvat opinnoistaan, painotamme opiskelijavalinnassa sellaisia hakijoita, joiden aiemmat opinnot (joko alempi korkeakoulututkinto tai muuten):

a) liittyvät kiinteistöalaan, maankäyttöön tai muuhun alaa sivuavaan alueeseen tai

b) sisältävät vähintään perusteet taloustieteestä, oikeustieteestä, tilastotieteestä/talousmatematiikasta ja rahoitusalasta.

Jos näitä aiheita käsittelevät opinnot eivät sisälly hakemuksen perusteena käytettävään tutkintoon, liitä hakemukseen todistukset opinnoista.

 

Yhteystiedot

Hakumenettelyä koskevat tiedustelut: [email protected]

Ohjelman sisältöä ja opintoja koskevat tiedustelut: maisteriohjelman suunnittelija [email protected]

Maisteriohjelman johtaja

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu