Career Design Lab

Mentoroinnin tarkoitus

Mentorointi edellyttää sitoutumista mutta tarjoaa siihen heittäytyvälle henkilökohtaista kasvua ja kehittymistä – osapuolesta riippumatta.
Two people walking in a tree-lined alley in Otaniemi
Kuva: Mikko Raskinen

Mentoroinnin juuret löytyvät Kreikan mytologiasta, josta mentorointi on vuosituhansien aikana kehittynyt käsityöläisten ja taiteilijoiden tukemisesta laajalle levinneeksi oppimisen ja kehittymisen menetelmäksi.

Aalto-yliopiston mentorointiohjelmassa on kyse opiskelija-alumnimentoroinnista, jonka tarkoitus on tukea opiskelijan uramuotoilua, edistää ammatillista kehittymistä sekä toimia siltana työn ja opiskelun välillä. Mentoreina toimivat pääosin Aalto-yliopiston alumnit ja aktoreina Aalto-yliopiston maisteri- ja tohtoriopiskelijat.

Tiedonsiirron ja ohjeistuksen sijaan mentoroinnissa kyse on tavoitteellisesta ja vastavuoroisesta prosessista. Päärooli mentorointisuhteessa on opiskelijalla, joka asettaa mentoroinnille eli omalle kehittymiselleen tavoitteet. Mentorin roolina on tukea ja ohjata opiskelijaa jakamalla kokemuksiaan ja tarjoamalla erilaisia näkökulmia.

Ohjelma keskittyy opiskelijan ja alumnin välisen mentorointisuhteen rakentamiseen. Lisäksi yhteistilaisuudet tarjoavat osallistujille ryhmämentoroinnin aineksia, vertaistukea sekä verkostoitumismahdollisuuksia.

Tukea uramuotoiluun

Mentorointi tarjoaa tukea ja ohjausta opiskelijan uramuotoiluun ja työelämään siirtymiseen liittyvissä asioissa.

Uramuotoilulla tarkoitetaan kokeilevaa lähestymistapaa kestävän urapolun luomiseen radikaalisti muuttuvassa työelämässä. Uraa on vaikea suunnitella, kun valmiita polkuja ei ole ja tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Siksi jatkuvan oppimisen, itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen merkitys korostuu.

Mentori voi toimia kullanarvoisena sparrausapuna uramuotoilussa. Uramuotoilussa on keskeistä pohtia omia vahvuuksia ja arvoja, joiden avulla epävarmaan tulevaisuuteen on helpompi suunnistaa. Mentorin kanssa keskustellessa oppii jäsentämään kokemuksiaan ja tunnistamaan mielekkyyden lähteitä sekä osaamista. Tältä pohjalta on helpompi rakentaa merkityksellistä, omaa polkua ohjaavaa tarinaa. Mentori voi myös auttaa erilaisten vaihtoehtoisen polkujen ja käytännön kokeilujen ideoimisessa.

Mentoroinnin antia

Aktorit

 • Itsetuntemuksen kasvaminen ja ammatillisen identiteetin selkiytyminen
 • Omien vahvuuksien ja heikkousten kartoittaminen
 • Rohkeutta kokeilla asioita, joita muuten ei ehkä olisi tehnyt
 • Itsevarmuus, itseluottamus, usko tulevaan
 • Kultaakin arvokkaampia neuvoja
 • Enemmän tietoa omista kiinnostuksen kohteista
 • Omien ajatusten selkiytyminen uraa koskevissa asioissa
 • Enemmän tietoa uravaihtoehdoista, laaja-alaisuuden lisääntyminen
 • Tieto siitä, ettei koulutusohjelmasta ole yhtä ainoaa urapolkua
 • Laajemman perspektiivin saaminen asioihin
 • Mahdollisuus peilata omia näkemyksiä ja olettamuksia
 • Uusia tuttavuuksia, kontakteja, verkostoituminen

Mentorit

 • Tuuletusta ja sparrausta omille ajatuksille
 • Pääsee läpikäymään omia ajatuksia, arvostuksia ja mielipiteitä
 • Aivovoimistelua
 • Tunne merkityksellisen työn tekemisestä
 • Hienoa jakaa elämänkokemusta eteenpäin, avata uusia, laajempia näkökulmia mentoroitavalle
 • Mahdollisuus tukea opiskelijaa ja toimia keskustelukumppanina ja saada sitä kautta itsekin onnistumisen elämyksiä
 • Uusiin näkökulmiin tutustuminen ollut avartavaa myös itselle
 • Voi olla esimiestyöhön harjoittelua; keskustelu ja toisen tilanteeseen paneutuminen ja tukeminen menestykseen
 • Antaa hyvän kanavan kokemusperäisen tiedon jakamiseen
 • Hienoa pysyä mukana yliopiston toiminnassa, siinä mitä opiskelijat ajattelevat, tuoretta tietoa opiskelijamaailmasta
 • Uutta energiaa
Vinkkejä ja työkaluja mentorointiin
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: