Aalto-yliopiston avoin yliopisto

LES Ulkoisten asiakkaiden palvelutiimi: Avoin yliopisto

Aalto on avoin!

Mikä on Avoin yliopisto?

Avoin yliopisto on avoin kaikille. Toiminnan tavoitteena on koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen, elinikäisen oppimisen tukeminen sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen lisääminen. Aalto-yliopistossa avoimen yliopiston palvelut on organisoitu osaksi yliopiston yhteisiä oppimispalveluja.

Aalto-yliopiston avoin yliopisto järjestää kauppatieteellisen, taiteiden sekä tekniikan alan opintoja. Avoin yliopisto-opetus mahdollistaa tutkintovaatimusten mukaisiin opintoihin osallistumisen kaikille Aalto-yliopiston koulutusaloista kiinnostuneille. Avoimen yliopiston opetukseen voi osallistua pohjakoulutuksesta riippumatta.

 

Opiskelu Avoimessa

Avoimen yliopiston opiskelijana on mahdollista suorittaa erillisiä kursseja sekä opintokokonaisuuksia. Avoimessa yliopistossa ei kuitenkaan voi suorittaa korkeakoulututkintoa.

Aalto-yliopiston avoin yliopisto järjestää kursseja lähinnä iltaopetuksena Otaniemen kampuksella. Suosittuja kursseja järjestetään myös verkko-opetuksena. Itseopiskelumahdollisuuksiakin on tarjolla. Avoimen yliopiston opiskelija voi osallistua useille tutkinto-opetuksen kursseille. Laitosten myöntämiä paikkoja avoimen yliopiskelijoilla on kuitenkin rajallinen määrä. Näistä kiintiöpaikoista maksetaan laitoksille vuosittainen korvaus ilmoittautumisten määrän ja opintojen laajuuden perusteella.

 

Avoimen hyödyt

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa niin sanotut väyläopinnot, joiden perusteella opiskelija voi hakea tutkinto-opiskeluoikeutta. Väyläopintoja tarjotaan kauppatieteellisellä alalla ja tekniikan alalla. Taiteiden ja suunnittelun korkeakouluun ei ole avoimen yliopiston väylää. Jos opiskelija siirtyy tutkinto-opiskelijaksi, väylän kautta tai muuten, hän voi sisällyttää avoimessa yliopistossa suorittamansa opinnot tutkintoonsa soveltuvin osin.

Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijalle mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan avoimen yliopiston opintoina lisää opintojen suoritustapoja ja laajentaa sivuainevalikoimaa. Opiskelija voi suorittaa opintonsa nopeammin ja valmistua aikaisemmin. Valmistumisen jälkeen monet avoimen yliopiston opinnot luovat edellytyksiä työurien pidentämiseen.

 

Rahoitus ja maksut

Osallistumisesta Avoimen yliopiston koulutukseen peritään maksu, joka perustuu valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista (1082/2009) sekä Valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta  (1436/2014). Avoin yliopisto-opetus rahoitetaan valtion budjettivaroin osana yliopistojen perusrahoitusta sekä opintomaksuilla. Avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut opintopisteet ovat yksi yliopistojen tulosperustaisen rahoitusmallin kriteereistä.

Myös Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoiden tulee maksaa opintomaksu avoimen yliopiston opinnoista lukuun ottamatta joitakin yliopiston erikseen rahoittamia kesäkursseja. Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoiden suorituksia ei lasketa avoimen yliopiston tulokseen.

Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista ja yleissivistävää eivätkä opinnot oikeuta opintososiaalisiin etuihin. Avoimen yliopiston opiskelijan on kuitenkin mahdollista saada aikuiskoulutustukea, jos yliopisto-opiskelu on opiskelijalle ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta.

 

Hyödyllisiä linkkejä

Avoimen yliopiston ilmoittautuminen, maksut ja säännöt Avoimen yliopiston etusivu

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu