Uutiset

Unite-yliopistot edistävät avointa tiedettä ja tukipalveluiden yhteisöä

Unite-yliopistot pohtivat uusia avoimen tieteen käytäntöjä, periaatteita ja tavoitteita Aalto-yliopistossa 7.-9.6.2022 järjestetyssä avoimen tieteen kesäkoulussa.
Unite! open science support group sitting by the sea sharing best practices at the Unite! Open Science Summer School.
Parhaiden käytäntöjen jakamista Laajalahden luonnonsuojelualueella.

Yksi UNITE.H2020-hankkeen painopistealueista on avoimen tieteen edistäminen. Avoin tiede on läpinäkyvää ja saatavilla olevaa tietoa, jota jaetaan ja kehitetään yhteistyöverkostojen kautta. Se kattaa ideoiden, tietojen, menetelmien ja tulosten jakamisen paikallisten, kansallisten, alueellisten ja maailmanlaajuisten yhteistyöverkostojen kanssa. Avoin tiede käsittää myös tieteellisen tiedon tuotannon ja käytön näiden yhteistyöverkostojen kesken.

Tapaamisen tavoitteena oli edistää Uniten avoimen tieteen tukipalvelujen yhteisöä ja Uniten avoimen tieteen ja innovaatioiden tiekartassa asetettuja strategisia tavoitteita.

Rubén Vicente Sáez leading a group work at the Unite! Open Science Summer School.
Rubén Vicente-Sáez kollegoineen ideoivat parhaiden käytäntöjen käsikirjaa.

”Avoin tiede ei ole hieno iskulause. Se merkitsee uusia filosofisia, sosiologisia ja organisatorisia periaatteita, käytäntöjä ja tavoitteita tutkimuksen ja innovaation toteuttamiselle digitaalisella aikakaudella. Se tuo tutkijoille uuden roolin. Unite-yliopistoissa tutkimme uutta digitaalisen aikakauden tieteen instituutiota rakentaaksemme avointa ja demokraattista tulevaisuuttamme eurooppalaisina yliopistoina”, kertoo Rubén Vicente-Sáez, työpaketin "Creating a High Impact European Open Science and Innovation University" vetäjä.

Avoimen tieteen koulutukset houkuttelevat ennätysmäärän osallistujia

Aalto-yliopiston avoimen tieteen ja ACRIS-yksikön johtaja Anne Sunikka esitteli Aallon avoimen tieteen ja tutkimuksen palveluita sekä kertoi avoimen tieteen kehittymisestä Suomessa. Vuonna 2014 vain 13 prosenttia Aalto-yliopison julkaisuista oli avoimia, nykyään luku on jo lähellä 80 prosenttia. Tällä hetkellä Aallon tutkimuspalvelut keskittyvät vahvasti koulutukseen. Enrico GlereanStaff Scientist & Data Agentesitteli yksikön tarjoamaa sarjaa tutkimusdatan hallintaa ja avointa tiedettä käsitteleviä koulutuksia, joihin kuka vaan voi osallistua. Koulutukset ovat keränneet tuhansia osallistujia eri puolilta maailmaa. Avoimen tieteen ja datanhallinnan koulutusten tallenteet ovat myös avoimesti kaikkien saatavilla täällä.

Parhaita käytäntöjä jaettiin luonnossa kävellen

Tutustumalla läheiseen luonnonsuojelualueeseen kesäkoulun osallistujat saivat tilaisuuden verkostoitua ja vaihtaa kokemuksia siitä, miten tutkimusyhteisöille suunnattuja avoimen tieteen tukipalveluja edistetään kussakin kumppaniyliopistossa. Ryhmä vieraili Aalto-yliopiston useissa avointa tiedettä tukevissa infrastruktuureissa, kuten Biofiliassa. Biofilia tarjoaa taiteilijoille, tutkijoille ja opiskelijoille mahdollisuuden osallistua biotieteisiin ja sen sovelluksiin osana kulttuurista ja taidekontekstia. Victoria Kang, Biofilia Lab Manager, esitteli kuinka Biofilian avulla voidaan luoda yhteyksiä biotieteiden, tekniikan ja taiteen välillä.

Parhaat käytännöt julkaistaan myöhemmin tänä vuonna avoimen tieteen käsikirjan muodossa. Käsikirja on käytännöllinen opas, joka on suunnattu niin tutkijoille, yliopistojen johtajille kuin päättäjillekin.

Yliopistoverkosto Unite!

Unite! on yksi Euroopan komission rahoittamista Eurooppalaiset yliopistot -verkostoista, jonka jäsen Aalto-yliopisto on yhdessä kahdeksan muun korkeatasoisen eurooppalaisen yliopiston kanssa. Unite! pyrkii merkittävästi vahvistamaan opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuutta sekä edistämään eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua, osallisuutta ja kilpailukykyä.

Tutustu Uniteen
Unite! logo
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

aula
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Älyrakennukset, käyttäjäkokemus ja kestävyys: Talotekniikan avainasema 2030

Talotekniikka 2030 -ryhmän perustamisen pontimena oli rakentamisen muutos yhä teknisemmäksi ja siitä seuraava tarve muuttaa vakiintuneita toimintatapoja ja talotekniikan asemaa. Talotekniikan rooli rakentamisen arvoketjussa -tutkimus pureutui näihin ydinkysymyksiin. Haastattelimme tutkimuksen tekijöitä.
vihreät liput, green flags. Kuva: Mikko Raskinen
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Liikesivistysrahastolta merkittäviä apurahoja Aalto-yliopiston tutkijoille

Aalto-yliopisto saa yliopistoista suurimman tuen. Apurahan saa 62 projektia ja tuen suuruus on yhteensä 728 400 euroa.
Janne Naapuri
Palkinnot ja tunnustukset, Tutkimus ja taide Julkaistu:

TkT Janne Naapuri sai Gustaf Kompan väitöskirjapalkinnon

Suomalaisten Kemistien Seuran Gust. Kompan vuoden 2023 väitöskirjapalkinto myönnettiin tekniikan tohtori Janne Naapurille Aalto-yliopistosta ja tekniikan tohtori Jussi Isokuorttille Tampereen teknillisestä yliopistosta.
Designs for a Cooler Planet 2024 Open call
Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:

Hae syksyn Designs for a Cooler Planetiin 22.1.2024 mennessä

Kerro miten tutkimuksesi tai projektisi muuttaa maailmaa.