Uutiset

Pienet teknologiayritykset kokeilevat muotoilua: suuri potentiaali asiakaslähtöisiin menestystarinoihin

Yritykset ympäri maailman hyödyntävät muotoilua liiketoiminnan kasvattamisessa. Kokeilupohjainen tutkimus etsii keinoja nopeuttaa pienyritysten muutosta muotoilulähtöisiksi, ensimmäisestä vuodesta jo hyviä tuloksia.
Design students Christopher Gros and Molly Balcom Raleigh worked on a brand refresh at Tume, and and studied how farmers express the pride in their work.
Muotoilun opiskelijat Christopher Gros ja Molly Balcom Raleigh kehittivät Tumen brändiä ja tutkivat, miten viljelijät kokevat ja ilmaisevat ylpeyttä työstään.

Aalto-yliopisto ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Metex-rahasto käynnistivät vuonna 2019 kolmivuotisen tutkimushankkeen, joka tutkii ja kehittää toimintatapoja muotoilun käyttöönottoon suomalaisissa pk-yrityksissä.

Suurin osa suomalaisista yrityksistä työllistää alle 50 ihmistä, ja siksi pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kasvulla ja kilpailukyvyllä on iso merkitys Suomen taloudelle. Suuret teknologiayritykset työllistävät Suomessa yhä vähemmän ihmisiä, ja uudet työpaikat syntyvät pääasiassa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Muotoilijat tutkivat käyttäjien ja asiakkaiden tarpeita, ja siksi voivat auttaa yrityksiä käyttäytymään asiakaslähtöisemmin. Muotoilupohjainen toimintatapa voi olla erityisen hyödyllistä yrityksille, joiden kilpailuetu on perinteisesti keskittynyt vahvasti teknologiaan. 

Muotoilu nähdäänkin usein kasvun ja työllisyyden katalysaattorina ja pienyrityksille käyttämättä olevana tilaisuutena. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että monet kohtaavat haasteita matkallaan kohti muotoilu- ja asiakaslähtöisempää toimintatapaa.

"Usein yrityksiltä puuttuu selkeä strategia siihen, miten yritys palkkaa omia muotoilijoita tai hyödyntää muotoilutoimistojen asiantuntemusta kehitysprojekteissaan", kertoo tutkimushankkeesta vastaava apulaisprofessori Oscar Person.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Jussi Neuvo ja Marianna Jokila.
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Jussi Neuvo ja Marianna Jokila kertovat, että tutkimus tukee sitä, että kasvuhakuiset pk-yritykset voivat kokeilla uudenlaisia toimintatapoja.

Kokeilut edistävät oppimista

Metex-rahasto sijoittaa yli 200 000 euroa hankkeeseen, joka tutkii Aalto Summer Design Studios -kurssien projekteista saatuja käytännön kokemuksia. Opiskelijat työskentelevät vuosina 2019-2021 yritysten tilaamien toimeksiantojen parissa, ja Suomen johtavat muotoilutoimistot mentoroivat opiskelijoita. 

”Tutkimushanke tukee kasvuhakuisia pk-yrityksiä uusien toimintatapojen kokeiluissa. Haluamme, että muotoilun opiskelijat työskentelevät teknologiayrityksissä ja että ulkomaiset opiskelijat saavat hyviä yrityskontakteja, joiden avulla jäävät Suomeen töihin opintojensa jälkeen, sanoo Marianna Jokila, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön projektipäällikkö.

Metex-rahaston Jussi Neuvon mukaan investointi tukee sitä, että suomalainen teknologiateollisuus oppii hyödyntämään muotoilua. ’Kokeiluna tämä on täysin uudenlainen. Rakennamme verkostoa, jossa hyödynnetään Aalto-yliopiston ja muotoilutoimistojen tietotaitoa ja luodaan opiskelijoille kontakteja teknologiayrityksiin. Kolmivuotinen tutkimushanke on panostus myös siihen, että tulevaisuudessa voimme nojata tutkimustietoon tällaisia hankkeita suunniteltaessa.’

Muotoilutoimeksiantojen tekeminen kokeneiden muotoilutoimistojen tuella muodostaa ainutlaatuisen oppimisympäristön, johon muotoilun tutkimus yhdistetään. Tohtorikoulutettava Patricia Naves tutkii, mitä yritykset oppivat muotoilukokeiluista. 

Aalto Summer Design Studios
Ensimmäisen Aalto Summer Design Studiosin yritykset olivat Tume, Joros ja PEL-tuote. Opiskelijoita mentoroivat ED Design, Muotohiomo ja Werklig.

"Kolmen kesäkurssin kokemusten perusteella selvitämme, kuinka muotoilu parhaiten voisi hyödyttää pieniä ja keskisuuria teknologiayrityksiä, sekä sitä, mikä motivoisi yrityksiä investoimaan muotoiluosaamiseen", Naves kertoo.

Aalto Summer Design Studiosin ensimmäinen vuosi käynnistyi kesäkuussa 2019. Kuusi opiskelijaa teki projekteja kolmelle teknologiayritykselle: Tumelle, Jorosille ja PEL-tuotteelle. Toimeksiannot vaihtelivat ideoinnista brändinrakentamiseen. Opiskelijoita mentoroi kolme muotoilutoimistoa: ED Design, Muotohiomo ja Werklig.

Ensimmäinen vuosi ylitti odotukset

Ensimmäisen vuoden kokemuksen perusteella Naves sanoo, että tulokset pk-yrityksissä voivat olla merkittäviä.

"Pienyritysten kanssa työskentely antaa muotoilijoille pääsyn yrityksen kaikille johtamistasoille. Opiskelijoiden projekteilla voi olla merkittävä vaikutus tilaajayrityksen koko liiketoimintaan. Tämä piti heidät kiinnostuneina ja motivoituneina koko prosessin ajan", Naves kuvailee.

Tumen toimitusjohtaja Patrik Jungarå oli tyytyväinen tuloksiin. "Olin todella positiivisesti yllättynyt opiskelijatöiden laadusta. Odotimme opiskelijoilta visuaalisia ehdotuksia, mutta saimmekin strategisen suunnitelman. Havahduimme itsekin siihen, mitä meidän yrityksenä tarvitsee tehdä seuraavan tason saavuttamiseksi."

Design students at the Tume Factory. Photo: Patricial Naves
Muotoilun opiskelijat Molly Balcom Raleigh ja Christopher Gros Tumen tehtaalla. Kuva: Patricia Naves

Muotoiluopiskelijat Molly Balcom Raleigh ja Christopher Gros suunnittelivat Tumelle brändipäivityksen. Tutkittuaan nuorten viljelijöiden kokemuksia, Balcom Raleigh ja Gros havaitsivat, että asiakkaat arvostavat Tumen tuotteita, mutta yritykseltä puuttui yhdenmukainen tapa viestiä. Näkemyksensä pohjalta he ehdottivat, että Tume voisi vahvemmin olla vuorovaikutuksessa asiakkaidensa kanssa sosiaalisessa mediassa ja auttaa viljelijöitä tuntemaan ylpeyttä työstään. Tältä pohjalta opiskelijat suunnittelivat Tumelle näyttävän sosiaalisen median strategian ja ideoita brändiviestintään.

"Opiskelijat hahmottivat nopeasti uusia asioita. Odotin, että minun olisi pitänyt tehdä enemmän, mutta he olivat erittäin oma-aloitteisia. Saimme uudenlaista asiakasymmärrystä, jota jokapäiväisessä elämässämme emme kuule”, kertoi Tumen ja PEL-tuotteen markkinoinnin suunnittelija Mari Liimatainen.

Kiinnostaako Aalto Summer Design Studios-kurssi?

Summer Design Studio -kurssien ympärille rakennettu tutkimus jatkuu kesällä 2020, ja tavoitteena laajentaa yritysten, toimistojen ja opiskelijoiden verkostoa. "Etsimme parhaillaan sekä pk-yrityksiä, jotka haluavat kokeilla muotoilua ja verkostoitua opiskelijoiden kanssa, että muotoilutoimistoja, jotka voisivat mentoroida opiskelijoita", Person sanoo.

Kesän 2020 teknologiayritykset ja muotoilutoimistot valitaan helmi-maaliskuussa. 

Oletko kiinnostunut osallistumaan? Ota yhteys Oscar Personiin: [email protected]

Tee yhteistyötä kanssamme

Toimimme tiiviissä vuorovaikutuksessa alumniemme sekä työnantajien, yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Lue lisää
Kipsari student lounge photo by Tuomas Uusheimo
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Professori Maria Sammalkorpi
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutustu meihin: Professori Maria Sammalkorpi

Sammalkorpi on väitellyt tohtoriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2004. Väiteltyään Sammalkorpi on toiminut tutkijana mm. Princetonin ja Yalen yliopistoissa sekä Aalto-yliopistossa.
Kuva: Tima Miroschnichenko, Pexels.
Mediatiedotteet Julkaistu:

Tutkimus: Matalan hierarkian organisaatioissa isoja periaatekysymyksiäkin ratkotaan porukalla Slackissa

Aalto-yliopiston alumni, vieraileva tutkijatohtori Lauri Pietinalho New Yorkin yliopiston Sternin kauppakorkeakoulusta ja Aalto-yliopiston apulaisprofessori Frank Martela selvittivät tuoreessa tutkimuksessa, miten matalan hierarkian organisaatiot käsittelevät yhteisiä toimintaperiaatteita vastakkainasettelutilanteissa ja miten auktoriteetti niissä toimii.
bakteereja ohjataan magneettikentän avulla
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Fyysikot saivat bakteerit uimaan lähes täydellisissä riveissä

Bakteerien ohjaaminen onnistui magneettikentän avulla. Löytö auttaa ymmärtämään bakteeripopulaatioiden käyttäytymistä ja voi jatkossa auttaa esimerkiksi kehittämään uuden sukupolven materiaaleja, joista kaavaillaan apua muun muassa lääkkeiden kohdennettuun kuljettamiseen kehon sisällä.
2020 rajanylitykset pohjoismaissa
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutkijat loivat ainutlaatuisen ennustemallin kuvaamaan pandemian leviämistä maiden rajojen yli

Pohjoismainen yhteishanke pureutui koronaviruksen leviämiseen vuonna 2020. Tutkimuksen avulla voidaan jatkossa ennakoida paremmin, milloin ja mitkä matkustusrajoitukset ovat pandemiaolosuhteissa tarkoituksenmukaisia.