Uutiset

Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet maisterit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa – valtaosa valmistuneista miehiä

Suurin osa valmistuneista jää valmistumisen jälkeen pääkaupunkiseudulle.
Photo: Aino Huovio
Kuva: Aino Huovio

Uraseurantakyselyn mukaan viisi vuotta sitten Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet maisterit ovat hyvin tyytyväisiä tutkintoonsa. Kyselyn mukaan työnantajat arvostavat tutkintoa, opinnoista on hyötyä työelämässä ja työelämän vaatimukset vastaavat akateemista pätevyyttä.

”Suurin osa vastanneista jää valmistumisen jälkeen pääkaupunkiseudulle. Kyselyyn vastanneista 75% oli miehiä ja 25% naisia – kaipaamme edelleen lisää naisia tekniikan aloille” sanoo Perustieteiden korkeakoulun opetuksesta vastaava varadekaani Ari Koskelainen.

Miltei kaikki valmistuneet suosittelevat opintoja Perustieteiden korkeakoulussa, ovat tyytyväisiä työuraansa ja pitävät yliopistossa opittuja tietoja ja taitoja soveltuvina työelämään.

Valmistuneiden työllistyminen

Data-analyytikko, teknologiajohtaja ja palvelumuotoilija ovat esimerkkejä työnimikkeistä viisi vuotta valmistumisen jälkeen. 

Työnimikkeitä viisi vuotta valmistumisesta

Valmistuneista suurin osa työllistyy suuriin sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Sen lisäksi valmistuneita on töissä yliopistossa, yrittäjänä ja valtiolla.

Työnantajia viisi vuotta valmistumisesta

95 % valmistuneista on työelämässä tai toimii yrittäjänä.

”Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneilla on Aallon tekniikan korkeakouluista paras palkkaus”, sanoo opintoasiainpäällikkö Mari Knuuttila.

Työllistyminen ja palkka

Valmistuneet pitävät ongelmanratkaisutaitoja, kykyä oppia ja omaksua uutta, analyyttisiä ja systemaattisia ajattelun taitoja sekä itseohjautuvuutta tärkeimpinä nykyisessä tehtävässä tarvittavina taitoina.

Tärkeimmät työssä tarvittavat taidot

Uraseurantakysely toteutetaan osana valtakunnallista akateemisten uraseurantaa yhteistyössä Aarresaaren kanssa. Aarresaari on yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden verkosto, johon kuuluu 13 suomalaista yliopistoa. Kyselyjen toteuttamisesta vastaa yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurantaryhmä.

4.10.–13.12.2021 on käynnissä vuonna 2016 valmistuneiden maistereidemme uraseurantakysely. Kyselyn voi saada sähköpostitse, postitse tai tekstiviestillä. Kyselyihin toivotaan taas runsaasti vastauksia. Kiitos jo etukäteen!

Lisätietoja:

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Räätälöity opiskelijoiden yritysprojekti PwC:lle, työryhmä
Opinnot Julkaistu:

Opiskelijat selvittivät PwC:lle uuden EU-lainsäädännön vaikutuksia suomalaisiin alustayrityksiin

PwC:n toimeksi antamassa projektissa selvitettiin sääntelyiden vaikutusta alustatalouden toimijoiden liiketoimintamalleihin sekä datankäyttömahdollisuuksiin.
vihreitä kasveja vedessä
Opinnot Julkaistu:

The New Sustainability in Business -verkkokurssi vahvistaa tietämystä kestävästä liiketoiminnasta

Miten yritykset voivat luoda kestävää arvoa taloudelle, ympäristölle ja yhteiskunnalle?
Miten talous toimii? -verkkokurssi (MOOC)
Opinnot Julkaistu:

Suomalaisista maailman paras talouskansa – uusi avoin verkkokurssi talouden perusteista tukee tavoitteeseen pääsemisessä

Miten talous toimii? on ensimmäinen laaja suomenkielinen MOOC talouden vaikutuksista elämäämme.
The picture shows Katariina Järvinen on Aalto University campus, holding fashionable pieces of clothes in her hands.
Opinnot Julkaistu:

Vaatteiden vuokrauspalvelu uudistaa muotialaa

Markkinoinnin maisteriopiskelijan Katariina Järvisen yrityksessä yhdistyvät kaksi megatrendiä: kierrätys ja jakamistalous.