Uutiset

Opiskelijatiimi kartoitti mahdollisuuksia uudelle toimintamallille EY:n lakipalveluissa

Projektin tavoitteena oli havainnoida uusien toimintamallien mahdollisuuksia pitkään samankaltaisena pysyneellä lakipalveluiden alalla.
EY Legal -projektitiimi
Räätälöidyn opiskelijoiden yritysprojektin tiimi: EY Law:n Tommy Holmström ja Pekka Kärkkäinen, opiskelijat Aleksi Ala-Uotila ja Hanna Palmu, projektin akateeminen ohjaaja Mirel Leino-Haltia ja EY Law:n Reino Hyvärinen

Kauppakorkeakoulun maisteriopiskelijat Aleksi Ala-Uotila ja Hanna Palmu toteuttivatEY Law Suomen ryhmän kanssa lakipalveluiden kehittämiseen liittyvän selvitysprojektin, jossa kartoitettiin vaihtoehtoja uudenlaiselle palvelumallille. Räätälöidyn yritysprojektin tavoitteena oli selvittää lakikonsultointia tarvitsevien yritysten kiinnostusta ja tarpeita uudenlaisille toimintamalleille, ymmärtää eri asiakasryhmien tarpeiden eroja, sekä kartoittaa, minkälaisia uudenlaisia toimintaratkaisuja lakipalveluiden alalla on jo tarjolla eri puolilla maailmaa.

Opiskelijat haastattelivat asiakasyritysten juristeja ja johtajia, analysoivat muiden lakipalveluiden tarjoajien ratkaisuja globaalisti, sekä muodostivat palvelupolkumalleja eri asiakasryhmille. Alkuvuodesta 2023 toteutettu projekti esiteltiin sen päätteeksi EY:n asiantuntijoille.

“Aleksi ja Hanna toivat asiakkaalle lisäarvoa tähän toimeksiantoon ja EY Law:n omien palveluiden kehitykseen sekä monipuolisella asiakasnäkökulmalla, nopeasti omaksutulla ymmärryksellä toimintaympäristöstä ja kilpailijoista sekä palvelumuotoilunäkemyksellään. Tiimi oli proaktiivinen ja itseohjautuva, joten ohjaajana oli hienoa ja helppoa olla mukana toimeksiannossa. EY Law sai toimeksiannosta sekä heti jalkautettavia ideoita että näkemyksiä tulevaisuuden kehittämiseen”, kertoo projektin ohjaajana toiminut työelämäprofessori Mirel Leino-Haltia Kauppakorkeakoulusta.

EY:n lakipalveluiden kehitystyölle tukea opiskelijoiden selvityksestä

Juridisten palveluiden tuottaminen ei ole muuttunut merkittävästi vuosikymmeniin. Verrattuna muihin funktioihin yrityksissä, lakitoiminnot eivät ole esimerkiksi HR- tai talousprosessien tapaan juurikaan kokeilleet uusia, tuottavuutta parantavia teknologioita, prosesseja tai toimintamalleja. Lakitoiminnot tuotetaan paljolti yksittäisten toimeksiantojen pohjalta ja pääsääntöisesti reaktiivisesti. Perinteisessä lakipalvelumallissa keskitytään usein puhtaasti juridisiin kysymyksiin. Käytännössä asiakkaiden tarpeet kuitenkin aina liittyvät liiketoimintaan laajemminkin, jolloin esimerkiksi verotukselliset tai taloudelliset seikat tulisi huomioida selkeämmin, jotta kokonaisuus olisi mahdollisimman toimiva.

EY Law sai projektin tuloksista aikaisempaa selkeämmän kuvan siitä, minkälaisia palveluratkaisuja heidän tulisi tarjota asiakasyrityksilleen. Opiskelijat nostivat esiin merkityksellisiä havaintoja, kuten toive ennakkoon määritellyistä palvelukuluista, ja toive jokaiselle asiakkaalle osoitetusta palveluntarjoajan tiimistä. Tämä tiimi tuntisi asiakkaan liiketoiminnan hyvin, ja voisi näin lähteä tehokkaasti ja nopeasti ratkaisemaan asiakkaan uusia juridisia pulmia. Projektin haastattelujen yhteydessä nousi esille myös monen asiakasyrityksen toive saada usean eri osa-alueen konsultointia, kuten vero- ja lakipalveluita, samalta palveluntarjoajalta, johon EY Law pystyisi asiantuntijuudellaan luomaan ratkaisun.

EY Suomen Partner, Head of Law Reino Hyvärinen kertoo, että tutkimuksen tavoitteena oli yrityksen lakitoiminnoista vastaavien haastatteluiden myötä ymmärtää, mitkä asiat heille ovat tärkeitä ja mitä tarpeita asiakkailla eri segmenteissä on, ja mitä he alan toimijoilta toivovat. Näin EY Law pystyy vastaavasti paremmin laatimaan oman strategiansa yhtäältä asiakkaiden tarpeiden ja toisaalta EY Law:n kyvykkyyksien varaan. 

”Halusimme ymmärtää, olisiko asiakasyrityksillä kiinnostusta lähteä kehittämään yhteistyömallia, jossa lakifunktiot tuotettaisiin joko osittain tai täysin ulkoistettuna palveluna. Halusimme myös teettää benchmark-selvityksen markkinoilla jo olevista ratkaisuista, jotta ymmärtäisimme paremmin, miltä osin EY Law voisi paremmin vastata asiakkaiden tarpeisiin. Toivoimme projektitiimiltä ennakkoluulotonta ja oma-aloitteista lähestymistapaa ja olemassa olevan lakipalvelumallin rohkeaa haastamista”, Reino Hyvärinen kertoo.

“Se, että projektiin tarttuneilla opiskelijoilla oli kokemusta palvelumallintamisesta ja että he olivat opintojensa loppuvaiheessa, näkyi erinomaisella tavalla työn laadussa ja heidän kyvyssään mallintaa asiakkaiden tarpeita ja markkinaa eri asiakassegmenteissä. Heidän loppuraporttinsa tuotti muutamia silmiä avaavia löydöksiä, joita ei alan sisältä välttämättä olisi osannut havaita. Projektitiimi löysi yhteisen näkemyksen toteutustavasta ja projektin tavoitteesta jo aikaisessa vaiheessa, ja opiskelijat tarttuivat tehtävään ennakkoluulottomasti ja itsenäisesti. Saamme myös projektille hienoa jatkoa Aleksin jatkaessa löydösten täytäntöönpanoa EY Law:n palveluksessa” , Hyvärinen jatkaa. 

”Erittäin kokenut projektin ohjaaja Mirel Leino-Haltia osasi ohjata opiskelijoita olennaisissa asioissa. Tutkimus ei jäänyt millään muotoa liian akateemiseksi, vaan jopa yllätti meidät pragmaattisuudellaan ja asiakaslähtöisyydellään. Yhteistyö oli sujuvaa ja lopputuotos oli erinomainen ja helposti ymmärrettävä raportti, jota tullaan hyödyntämään palvelumallin kehitystyössä. Loppuhuipennuksena järjestettiin vielä esittelytilaisuus EY:n henkilökunnalle, johon osallistui laaja joukko asiantuntijoita myös lakipalveluiden ulkopuolelta. Esittelytilaisuudessa virinnyt vilkas keskustelu oli paras palaute mielenkiintoisesta ja onnistuneesta projektista.”

Projektin loppuesitys EY Law:n henkilöstölle
Projektin loppuesitys EY Law:n henkilöstölle. Aleksi jatkaa vielä löydösten täytäntöönpanoa EY Law:n palveluksessa.

Erinomaista kokemusta palvelumuotoilusta ja projektijohtamisesta

Pääaineinaan tieto- ja palvelujohtamista opiskeleva Aleksi sekä yritysjuridiikkaa opiskeleva Hanna kertovat, että projekti tarjosi heille arvokasta käytännön kokemusta palvelumuotoilun ja lakikonsultoinnin parista, sekä antoi tärkeitä eväitä heidän oman asiantuntijuutensa kehittämiseen.

Aleksin mielestä tällaiset projektit tuovat työelämän ja opinnot yhteen sulavalla ja opiskelijaystävällisellä tavalla. Hän koki projektin toimivan oivana mahdollisuutena kehittää myös yhteistyö-, viestintä- ja projektinhallintataitoja tavallisista kursseista poikkeavalla tyylillä. Lisäksi haastattelujen, benchmarkingin ja havaintojen analysoinnin parissa työskentely oli erinomainen tilaisuus hyödyntää kursseilla jo opittuja asioita käytännössä.

“Pystyimme yhdistämään projektin muiden opintojemme kanssa sujuvasti, sillä saimme vapaasti suunnitella aikataulumme. Projektin käytännönläheisyys ja EY:n todellisten tarpeiden pohjalta suunniteltu kokonaisuus kasvattivat motivaatiota tehdä vahvaa jälkeä ja haastaa itseä uudella tavalla. Oli hienoa päästä tuottamaan aidosti arvokasta tietoa jatkokehityksen tueksi. Olimme Hannan ja Mirelin kanssa hyvin toimiva tiimi, ja työskentely EY:n edustajien kanssa sujui mainiosti.”

Hanna koki projektin erinomaiseksi tavaksi suorittaa tutkinnon viimeiset opintopisteet, ja samalla hivuttautua jo työelämän puolelle. 

“Projektin tarjoama mahdollisuus syventyä aitoon haasteeseen, ja löytää ratkaisuja, jotka todella vaikuttavat positiivisesti asiakasyrityksen liiketoimintaan, sekä motivoi että innosti. Yhteistyö projektitiimiläisten kesken ja EY:n kanssa toimi saumattomasti, ja projekti oli kokonaisuudessaan erittäin kiinnostava ja inspiroiva.” 

“Kiitos EY:lle ja Aalto-yliopistolle mielenkiintoisesta projektista. Myös muiden opiskelijoiden kannattaa ehdottomasti osallistua räätälöityihin yritysprojekteihin”, Hanna ja Aleksi sanovat.


EY (Ernst & Young) on kansainvälinen asiantuntija- ja konsulttiyritys, joka keskittyy tilintarkastukseen, verotukseen, liikejuridiikkaan ja yritysjärjestelyihin. EY on yksi maailman suurimmista asiantuntijapalveluverkostoista. Yrityksellä on yli 300 000 työntekijää 700 toimistossa 150 eri maassa. EY Finlandilla on 22 toimipistettä. Viimeiset 21 vuotta EY Global on ollut Fortune-lehden Best Workplaces -listalla.

Opiskelijoita Kauppakorkeakoululla. Kuva: Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit / Customized Student Business Projects

Kauppakorkeakoulun Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit -konsepti on suunniteltu yrityksille tehtäviä tutkimus- ja selvitysprojekteja varten ja sen lähtökohtana ovat yrityksen tarpeet.

Kauppakorkeakoulu
Smiling people standing and talking in front of a colorful wall with EY logo

Premium Partner - EY

Lue lisää EY:stä, Kauppakorkeakoulun Premium Partnerista

Kauppakorkeakoulu
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Aalto University students walking at campus on summer
Opinnot Julkaistu:

CoDaS Master's Programme in Communications and Data Science (Erasmus Mundus) - hakuaikaa 19.1. asti

CoDaS on viiden eurooppalaisen yliopiston yhteinen kansainvälinen maisteriohjelma.
Aalto_University_Strategy_images_Dec19_photo_by_Aleksi_Poutanen_J1A4713.jpg
Yhteistyö Julkaistu:

Aalto-yliopiston tehoelektroniikan koulutus auttaa ABB:n työntekijöitä valmistautumaan vihreään siirtymään

Aalto on jo pitkään auttanut ABB:tä varmistamaan henkilöstönsä kyvykkyyksien jatkuvan kehittämisen.
Kuva Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen K.-kerroksen seinän pyöreistä istuinaukoista. Opiskelijoita istumassa ja kävelemässä.
Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Aalto Thesis Database käytettävissä myös Oppimiskeskuksen ulkopuolella

Aalto-opiskelijoille ja henkilökunnalle laajennettu pääsy sähköisenä arkistoituihin opinnäytteisiin.
Creative Demo Day 29.11.2024 Aicha Manai, Kim-Niklas Antin. Sakari Heiskanen / Aalto 2024.
Kampus, Yhteistyö Julkaistu:

Creative Demo Day -tapahtuma kokosi Aallon ja UniArtsin taiteen ja luovan teknologian innovaatioita Otaniemeen

Aalto Digital Creatives ja Uniarts Hubin esihautomo-ohjelmat yhdistivät voimansa Creative Demo Day -tapahtumassa Otaniemessä.