Uutiset

Alumni Aki Toivonen: Markkinoinnin ja brändityön rooli tulee vain korostumaan tulevaisuuden yritystoiminnassa

”Uskon, että markkinoinnin ja brändityön rooli tulee vain korostumaan tulevaisuuden yritystoiminnassa, kun nykyisestä kulutuskulttuurista hiljalleen siirrytään yhä tiedostavampiin valintoihin.”, kertoo markkinoinnin alumnimme Aki Toivonen, joka työskentelee markkinointitoimisto TBWA/Helsingillä.
Aki Toivonen.
Kauppakorkeakoulun alumni Aki Toivonen.

Kuka olet? Mitä opiskelit Kauppiksessa ja milloin valmistuit?

Olen Aki Toivonen, helsinkiläinen markkinointiviestinnän ammattilainen, alasarjajalkapalloilija ja pöytälaatikkolauluntekijä sekä kahden lapsen isä. Aloitin opinnot Kauppiksessa vuonna 2010 ja valmistuin vuonna 2017, joskin pari viimeistä vuotta keskityin päätoimiseen työntekoon ja sivutoimiseen gradun välttelyyn. 
Pääaineenani oli markkinointi niin kandi- kuin maisteriopinnoissa, ja sen lisäksi opiskelin Kauppiksessa sivuainekokonaisuuden verran taloustiedettä. Tutkintooni kuului myös Helsingin yliopistossa aiemmin suoritettu sivuaine ranskalaisesta filologiasta sekä kiinnostuksen mukaan tehtyjä täsmäpoimintoja ohjelmoinnin perusteista digitaaliseen kuvailmaisuun.

Miksi halusit opiskella markkinointia?

Ura markkinointiviestinnän parissa oli käynyt mielessäni oikeastaan jo lukioaikana, mutta Kauppikseen päädyin vasta suoritettuani humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa englantilaisesta filologiasta. Tuolloin koin, että polku työelämään saattaisi aueta helpommin kaupallisten opintojen myötä ja päädyin eri vaihtoehtojen punnitsemisen jälkeen ikään kuin aloittamaan opiskelu-urani alusta Kauppiksen kandiohjelmasta. Kiinnostus markkinointiviestintään oli merkittävin syy hakeutua markkinointiopintojen pariin, vaikka mursuvuoden aikana löysin hieman odottamattomiakin uusia kiinnostuksen kohteita muun muassa tuotantotalouden peruskurssilta. 

Millainen urapolkusi on ollut?

Tähänastisen liki kymmenvuotisen markkinointiurani varrelle on mahtunut monenlaisia tehtäviä ja toimenkuvia, mutta vain kaksi yritystä. Uraani onkin leimannut tietynlainen kokeilevuus, kun olen liukunut tehtävistä toiseen kiinnostuksen kohteiden ja vahvuuksien hahmottuessa. 

Työt markkinoinnin parissa alkoivat jo kesken opintojen, kun toisena lukuvuonna satuin samaan pienryhmään tuolloin kovassa nosteessa olleen somemarkkinointitoimisto Dinglen työntekijän kanssa. Päädyimme tekemään ryhmätyömme toimeksiantona kyseiselle yritykselle, mitä kautta sain itsekin jalan oven väliin. 

Dinglellä aloitin osa-aikaisena yhteisömanagerina mutta hakeuduin nopeasti myös myyntitöiden pariin, koska pidin sitä potentiaalisesti arvokkaana oppimiskokemuksena – jota se olikin. Asiakkuuspäällikkönä työskennellessäni huomasin kuitenkin suunnittelutyön sopivan minulle paremmin, mistä seurasi jälleen uusi työroolin uudelleenmäärittely. Kiinnostavissa työtehtävissä oli vahva imu ja vastuun kasvaessa fokus siirtyikin aika voimakkaasti opinnoista töiden tekemiseen.

Hyvin opettavaisten ja kokemusrikkaiden viiden Dingle-vuoden jälkeen minulle avautui mahdollisuus siirtyä mainostoimisto TBWA\Helsinkiin, jossa toimin nykyisin luovana strategina ja planning-toiminnon esimiehenä. Täällä aloitin sisältö- ja digimarkkinointia sekä PR:ää yhdistelevänä linkkuveitsenä, josta sittemmin siirryin lähemmäs nykyistä rooliani markkinointiviestinnän strategisen suunnittelun parissa.

Kauppakorkeakoulun markkinointiopinnot tarjosivat laaja-alaisen ja strategisen näkymän markkinoinnin toimintakenttään ja keinovalikkoon.

Aki Toivonen, Kauppakorkeakoulun alumni

Miten opiskelu Kauppakorkeakoulussa valmisti sinua työelämään?

Yleisesti ottaen pidän korkeakouluopintojen olennaisimpana hyötynä sitä, miten ne opettavat ajattelemaan ja omaksumaan uutta tietoa ja kompleksisia kokonaisuuksia. Etenkin nopea uusien asioiden sisäistäminen tuntuu olevan yhä vain tärkeämpää nykyajan työelämässä. Siltä osin pidän opintojani humanistisessa tiedekunnassa yhtä suuressa arvossa kuin Kauppiksen vuosia. Tietenkin Kauppakorkeakoulun markkinointiopinnot tarjosivat tuon lisäksi hyvin laaja-alaisen ja korostuneen strategisen näkymän markkinoinnin toimintakenttään ja keinovalikkoon. Sen myötä esimerkiksi eri toimialojen lainalaisuuksista on ollut verrattain helppoa saada kiinni asiakastyössä.

Miten markkinoinnin, mainonnan ja brändityön ala on mielestäsi muuttunut viime vuosina ja minkälaisia tulevaisuudennäkymiä alalla mielestäsi on?

Viime vuosien siirtymä yhä vahvemmin digitaalisille alustoille sekä datan ja teknologian korostunut rooli markkinointiviestinnän työkalupakissa on ollut varmasti merkittävimpiä muutoksia. Valitettavasti se on ihan kansainvälisestikin katsoen vienyt alaamme myös lyhytnäköisemmäksi, mutta onneksi tähän ollaan heräämässä.   
Tuo murros on kuitenkin selvästi lisännyt tiettyjen osaamisprofiilien kysyntää. Pelkästään mainonnan saralla erilaisten toteutusvaihtoehtojen määrä on moninkertaistunut, ja kokonaisuuden hallitseminen edellyttää yhä enemmän uudenlaista asiantuntijuutta. T-tyypin osaajista puhutaan melko paljon, mutta minusta vaikuttaa siltä, että profiili on ennemminkin H-tyyppi: hybridiosaaja, joka hallitsee erinomaisesti useamman kuin yhden erityisalueen ja on sen lisäksi hyvin laajasti perillä muista asioista pinnallisemmin. 

Uskon, että markkinoinnin ja brändityön rooli tulee vain korostumaan tulevaisuuden yritystoiminnassa, kun nykyisestä kulutuskulttuurista hiljalleen siirrytään yhä tiedostavampiin valintoihin. Huoli maapallon kantokyvystä tullee johtamaan siihen, että asiakkaat ovat yhä tarkempia siitä, mikä on heille tärkeää ja arvokasta. Vain markkinointistrategisesti taitavat yritykset pystyvät säilymään siinä tilanteessa relevantteina.

Minkälaisia vinkkejä antaisit opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet urasta markkinoinnin tai mainonnan parissa? 

Aiemmin mainitsemani murros tarkoittanee, että esimerkiksi dataosaamiselle on jatkossa paljon kysyntää, etenkin jos se yhdistyy johonkin toiseen erityistaitoon. Tärkeimpänä tekijänä pitäisin kuitenkin opintojen laaja-alaisuutta, erityisosaamista ehtii syventää kuitenkin pitkälle työelämässä – ja koko työuran ajan. Aalto-yliopisto tarjoaa tuohon mahtavat puitteet jo perusajatuksensa kautta. Itse en tarjontaa tällä saralla hyödyntänyt niin täysimääräisesti kuin jälkiviisaana toivoisi. 

Lisäksi oman tarinani vastaisesti kehottaisin malttamaan jättää tilaa opintoihin syventymiseen ja niiden kautta itsensä haastamiseen pelkän suoritusmentaliteetin sijaan myös siinä vaiheessa, kun työelämä jo vetää puoleensa kovaa tahtia. Samanlaisia mahdollisuuksia oppimiseen tarjoutuu kuitenkin yhä vähemmän valmistumisen jälkeen. 

Mikä inspiroi sinua työssäsi päivittäin?

Itse työn inspiroivin osuus on asiakastyöhön liittyvä ongelmanratkaisu ja se, että mahdollisesti oikeiden vastausten kirjo on niin suuri. 

Toinen inspiraation lähde on tietysti kollegat TBWA\Helsingissä. Mahdollisuus oppia joka päivä maan parhailta markkinointiviestinnän suunnittelijoilta ja inspiroitua heidän aikaansaannoksistaan on suurimpia syitä siihen, että viihdyn niin hyvin työpaikassani.

Tutustu tarkemmin Akin urapolkuun LinkedInissä!

Business students gathered around a table to study together.

Marketing, Master of Science (Economics and Business Administration)

Nykyaikaiset markkinoijat ovat luovia, strategisia ajattelijoita, jotka osaavat toimia digitaalisessa ympäristössä vaivatta ja intuitiolla.

Koulutustarjonta
Aaltoy-yliopisto / Unto Rautio

Kauppakorkeakoulun alumnitarinoita

Täältä löydät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun alumnitarinoita. Tarinoista löydät esimerkkejä koulumme alumnien urapoluista. Alumnitarinat on jaoteltu pääaineen mukaan. Uusimmat julkaisut ovat pääaineryhmissä ensimmäisinä.

Kauppakorkeakoulu
Kauppakorkeakoulun alumneille
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Aallon Urhea-opiskelijoiden syystapaaminen, 2023. Kuva: Terhi Ollikainen
Opinnot Julkaistu:

Aallon alumni, urheilujohtaja Jyrki Louhi tarjosi taloustietämystä Aallon kilpaurheilijoille

Urhea-tapaaminen keräsi 30 opiskelijaa verkoston syystapaamiseen.
Aalto University School of Business, a student ascending, public art of Risto Suomi on the wall, photo Mikko Raskinen
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Poissaolot töistä on suurin syy siihen, että naisia on toimitusjohtajina miehiä vähemmän

Naiset ovat aliedustettuina toimitusjohtajan tehtävissä, koska he viettävät enemmän aikaa työmarkkinoiden ulkopuolella niinä vuosina, joina heidän uransa on nousussa. Naiset myös hakeutuvat miehiä vähemmän myynnin ja tuotannon tehtäviin, joista toimitusjohtajia tyypillisesti rekrytoidaan.
MJ on stage giving a talk
Yliopisto Julkaistu:

Myungji ”MJ” Suh: Aallon Slush-osastolla kaikessa on kyse siitä, miten voimme muuttaa maailmaa

"Olet yrittäjähenkinen, kun näet ongelman mahdollisuutena sen sijaan, että pitäisit sitä uhkana, jota vältellä. Myös ”can do” -asenne on yrittäjätaito."
drift trike
Opinnot Julkaistu:

Kiinnostaako Aalto Space ja mekaaninen suunnittelu? Tervetuloa konesuunnitteluprojektin Gaalaan 1.12.

MEC-E1003 Machine Design Project -kurssin opiskelijat esittelevät prototyyppejään yleisölle. Tänä vuonna mukana on ensimmäistä kertaa myös yhteistyöprojekteja Aalto Space -tiimin ja professori Jaan Praksin kanssa.