Uutiset

Aalto-yliopistosta valmistuneet ovat erittäin tyytyväisiä tutkintoonsa

Seuraava uraseurantakysely käynnistyy 4. lokakuuta. Kysely lähetetään vuonna 2016 maisteriksi ja vuonna 2018 tohtoriksi valmistuneille.
four students sitting outside Aalto University

Yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurantakyselyssä selvitettiin, kuinka vuonna 2015 maisterin tutkinnon ja vuonna 2017 tohtorin tutkinnon suomalaisissa yliopistoissa suorittaneet ovat työllistyneet. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 6830 henkilöä, joista Aalto-yliopistosta valmistuneita oli yhteensä 788.

Maisterit kokevat työnantajan arvostavan tutkintoa

Maisterin tutkinnon suorittaneet ovat viiden vuoden aikana edenneet monenlaisia urapolkuja. Suurin osa on työllistynyt hyvin. 

Peräti 94 prosenttia Aalto-yliopistosta viisi vuotta sitten valmistuneista maistereista on sitä mieltä, että työnantajat arvostavat heidän tutkintoaan. Tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa on 90 prosenttia ja 80 prosenttia kokee, että opinnoista on ollut hyötyä työelämässä.

Aallosta valmistuneista maistereista 86 prosenttia pystyy hyödyntämään oppimiaan tietoja ja taitoja hyvin nykyisessä työssään ja 87 prosenttia katsoo, että työelämän vaatimukset vastaavat akateemista pätevyyttä. Vastaajista 91 prosenttia suosittelisi koulutustaan muille.

Aallosta valmistuneet maisterit painottivat tärkeimmiksi työllistymiseen vaikuttaneista tekijöistä kykyä kertoa omasta osaamisestaan, tutkinnon aineyhdistelmää sekä työkokemusta. Tärkeimmiksi työssä tarvittaviksi ja yliopistossa kehittyneiksi taidoiksi vastaajat nostivat kyvyn oppia ja omaksua uutta, ongelmanratkaisutaidot, itseohjautuvuuden sekä analyyttiset ja systemaattisen ajattelun taidot.

"Uraseurantakysely auttaa meitä varmistamaan, että opetuksemme ja tutkintomme vastaavat työelämän osaamistarpeita. Myös uraansa suunnitteleville opiskelijoille on tärkeää saada tietoa valmistuneiden urapoluista. Vastaukset vaikuttavat lisäksi yliopiston saamaan rahoitukseen opetus- ja kulttuuriministeriöltä”, sanoo opetuksesta vastaava vararehtori Petri Suomala.

Valmistuneilla tohtoreilla vaativampia ja kiinnostavampia ammatillisia tehtäviä tutkinnon suorittamisen jälkeen

Aallosta valmistuneet tohtorit sijoittuvat hyvin työelämään Aarresaaren kyselyyn vastanneiden mukaan. Vastanneita oli 217, eli 60 % kaikista valmistuneista vuonna 2017. Valmistumisen jälkeen 80 prosenttia vastaajista on päätoimisesti töissä ja kuusi prosenttia toimii itsenäisinä yrittäjinä. Vastanneiden mukaan tohtorintutkinnon ansioista heillä on parempi asema työmarkkinoilla, korkeampi palkka ja monilla uusi työnantaja. Tutkintoonsa oli tyytyväisiä 75 prosenttia vastanneista.

Suurimmalla osalla vastaajista ammatilliset työtehtävät ovat muuttuneet vaativimmiksi ja kiinnostavimmiksi. Kaikkien mukaan heillä on parempi asema työmarkkinoilla kuin ennen tutkintoa. Tohtorintutkinnossa opittuja tietoja ja taitoja he pitävät hyvinä nykyisten työtehtäviensä kannalta.

Aarresaari-kyselyn tuloksissa on osin yllättäviäkin tietoja valmistuneiden työnantajista. Useimpien Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta ja kauppakorkeakoulusta valmistuneiden tohtorien työnantaja on yliopisto. Perustieteiden ja sähkötekniikan korkeakouluista valmistuneet tohtorit työskentelevät puolestaan enimmäkseen yksityisen tai valtio-omisteisen yrityksen palveluksessa, insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet julkisen sektorin tai valtio-omisteisen yrityksen palveluksessa ja kemiantekniikan korkeakoulusta valmistuneet kuntien, kuntayhtymien tai kunnallisen sektorin omistaman yrityksen palveluksessa. 

Uraseurantakysely tehdään kaikissa yliopistoissa

Uraseurantakysely on Aarresaari-verkoston (Suomen yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden verkosto) kehittämä tutkimusmalli, jolla kartoitetaan valtakunnallisesti korkeakoulutettujen (ylempi korkeakoulututkinto tai tohtorin tutkinto) työuria valmistumisen jälkeen.

Työelämään sijoittumista arvioidaan työllisyystilanteen ja työllistymisen laadun näkökulmasta sekä työn ja tutkintojen vastaavuudella.

Seuraava uraseurantakysely alkaa 4.10.2021. Kyselyyn pyydetään osallistumaan vuonna 2016 maisteriksi ja vuonna 2018 tohtoriksi valmistuneita.Kysely lähetetään sähköpostitse, kirjeitse tai tekstiviestillä. Kiitos kaikille vastaajille jo etukäteen! 

Lisätietoa taiteiden ja suunnittelun sekä tekniikan alojen maistereiden uraseurannasta:

Riikka Heinonen

Projektipäällikkö

Lisätietoa Kauppakorkeakoulun maistereiden uraseurannasta:

Tanja Makkonen

Tanja Makkonen

Senior Manager, Career Services

Lisätietoa tohtoreiden uraseurannasta:

Katri Eeva

Suunnittelija
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Aalto University students walking at campus on summer
Opinnot Julkaistu:

CoDaS Master's Programme in Communications and Data Science (Erasmus Mundus) - hakuaikaa 19.1. asti

CoDaS on viiden eurooppalaisen yliopiston yhteinen kansainvälinen maisteriohjelma.
Kuva Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen K.-kerroksen seinän pyöreistä istuinaukoista. Opiskelijoita istumassa ja kävelemässä.
Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Aalto Thesis Database käytettävissä myös Oppimiskeskuksen ulkopuolella

Aalto-opiskelijoille ja henkilökunnalle laajennettu pääsy sähköisenä arkistoituihin opinnäytteisiin.
Veera Repka, photo by Veera Repka
Opinnot Julkaistu:

Veera Repka: Otaniemi-kuplaan imautuu helposti mukaan

"Jos joku kävelisi kengissäni samalla tapaa opintojen alkuvaiheessa, toivoisin, että hän ei yrittäisi heti saavuttaa kaikkea. Itselleen voi antaa aikaa ja käydä omalla painollaan asioita läpi."
Opiskelijat tietokoneen ääressä. Kuva: Unto Rautio / Aalto-yliopisto
Opinnot Julkaistu:

Kauppakorkeakoulun dekaani: Jaamme huolen opiskelijoiden jaksamisesta

Haluamme varmistaa, etteivät opiskelijat uuvu opintojen aikana.