Palvelut

Tutkimusetiikka ja tutkimuksen hyvien käytäntöjen edistäminen

People at library

Tutkimusetiikka ja tutkimuksen hyvät käytännöt velvoittavat tutkijoita sekä tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden kohtelussa että tutkijayhteisön jäsenenä toimittaessa. (Olet nyt hyvä tieteellinen käytäntö -sivuilla, jos haluat tietoa tutkimuseettisestä ennakkoarvioinnista löydät sen täältä)

Aalto-yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimia ohjeita, joista Hyvä tieteellinen käytäntö antaa kattavan yleiskuvan.Lisäksi Aalto-yliopistolla on yleinen ohjeistus Aallon tapa toimia.

Tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa ja sen tulokset uskottavia vain, jos tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Hyvää tieteellistä käytäntöä koskevien ohjeiden soveltaminen on tutkijayhteisön itsesäätelyä, jolle lainsäädäntö määrittelee rajat. Hyvä tieteellinen käytäntö on myös osa tutkimusorganisaatioiden laatujärjestelmää.

Hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta vastaa ensisijaisesti jokainen tutkija ja tutkimusryhmän jäsen itse. Vastuu kuuluu kuitenkin myös koko tiedeyhteisölle. Tiedeyhteisön tulee omalla toiminnallaan vahvistaa hyvän tieteellisen käytännön noudattamista. Tutkimustulosten hyödyntämiseen liittyy eettisiä kysymyksiä tutkijan, tiedeyhteisön ja yhteiskunnan kannalta.

 

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita:

Tutkimusetiikan tukihenkilöt Aalto-yliopistossa

Jos et löydä apua ylläolevista materiaaleista, voit kääntyä luottamuksellisesti Aalto-yliopiston tutkimuseettisten tukihenkilöiden puoleen. He osaavat muun muassa neuvoa, milloin on tarpeen käynnistää virallinen hyvän tieteellisen käytännön (HTK) tutkintaprosessi, josta on vastuussa yliopiston rehtori; päätöksen HTK-ilmoituksen jättämisestä tekee kuitenkin ensisijaisesti epäilijä itse. He myös tiedottavat tutkimusetiikasta ja hyvästä tieteellisestä käytännöstä, auttavat ennaltaehkäisemään tutkimusvilppiä, toimivat yhteyshenkilöinä TENKin suuntaan ja yleisesti tarjoavat matalan kynnyksen kontaktina. Tukihenkilöt eivät ota kantaa siihen, onko vilppi tapahtunut vai ei, eivätkä ryhdy itse selvittämään vilppiepäilyjä. Opintovilppiasiat (ks. alla Opiskelua koskevat eettiset säännöt) tai eettinen ennakkoarviointi (ks. alla Tutkimuskohteen suojeleminen haitalta) eivät kuulu tukihenkilöille.

Lisätietoja ja materiaaleja tiedevilppien käsittelystä Aalto-yliopistossa, tutkimusetiikasta (englanniksi) ja Aallon tapa toimia

Doctoral hats / Aalto University

Research ethics for doctoral students - my course

Course materials for Aalto use on research ethcis

Aallon tapa toimia

Aallon tapa toimia

Aallon toimintaperiaatteet ovat yhteenveto Aalto-yhteisön toimintaa ja käyttäytymistä ohjaavista reilun pelin säännöistä. Ne perustuvat Aallon arvoihin ja luovat yhteistä toimintakulttuuria.

Aalto-yliopisto

Tukihenkilöön voit olla yhteydessä henkilökohtaisesti, puhelimitse tai sähköpostitse. Tukihenkilöitä ovat:

 

Tutkimuskohteen suojeleminen haitalta

Tutkimuskohteella on oikeus yksilönsuojaan sekä suojeluun muulta haitalta. Eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan tutkimussuunnitelman arviointia tieteenalakohtaisten eettisten käytänteiden mukaisesti painottuen tutkimuksesta tai sen tuloksista tutkittavalle mahdollisesti koituvan haitan ennakointiin. Aalto on sitoutunut TENKin Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä -ohjeeseen. Ennakkoarviointi koskee vain tarkoin määriteltyjä tutkimusasetelmia. Ennakkoarviointi voidaan toteuttaa myös, jos tutkimuksen julkaisufoorumi, rahoittaja tai kansainvälinen yhteistyötaho sitä edellyttää. Aalto-yliopiston tutkimuseettinen toimikunta huolehtii ihmistieteisiin kuuluvan ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä yliopistossa. Lääketieteellisistä tutkimushankkeista antavat lausuntoja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) eettiset toimikunnat

Henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö on tiukentumassa eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen myötä (GDPR, 2018). Katso tästä huoneentaulu tietosuoja-asetuksen tuomista vaatimuksista (TENK). Ohje: Henkilötietojen käsittely tieteellisessä tutkimuksessa (Aalto)

Erityisesti rahoittajien vaatimusten suhteen sinua auttaa korkeakoulusi tutkimus- ja innovaatiopalvelujen (RIS) henkilökunta

 

Opiskelua koskevat eettiset säännöt

Opiskelua koskevat eettiset säännöt ja rikkomusten käsittely on kuvattu Into-opiskelijaportaalissa

Yhteyshenkilö

Annukka Jyrämä

Erityisasiantuntija, sidosryhmäpalvelut
Tätä palvelua tarjoaa:

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu