Ohjelmat

Sähkötekniikan tohtoriohjelma

Loading table of contents

Opetussuunnitelma 2022-2024

Opetussuunnitelma 2022–2024 koskee niitä opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa 1.8.2022 alkaen.

Opetussuunnitelma 2022-2024 (PDF)

Aallon tohtorinkoulutuksen opetussuunnitelma (lisää tohtorikursseja)

Tutkinnon rakenne

Tohtorin tutkinto Sähkötekniikan tohtoriohjelmassa koostuu 40 opintopisteen laajuisista opintopisteytetyistä opinnoista sekä hyväksytystä väitöskirjasta. Opintopisteytetyt opinnot voidaan jakaa kahteen opintokokonaisuuteen: yleisiin tutkimusvalmiusopintoihin 5–20 opintopistettä sekä tutkimusalaopintoihin 20–35 opintopistettä. Jos et halua suorittaa tohtorintutkintoa loppuun asti, voit välitutkintona suorittaa lisensiaatintutkinnon. Lisensiaatintutkinto koostuu hyväksytystä lisensiaatintutkielmasta sekä samoista 40 opintopisteen opinnoista kuin tohtorintutkinnossa.

Yleiset tutkimusvalmiusopinnot 5-20 ECTS
Tutkimusalaopinnot 20-35 ECTS
Väitöskirja / Lisensiaatintutkielma (ei opintopisteitä)
  yhteensä 40 ECTS


Jos sinulla on enemmän kuin 40 opintopistettä, ne tulee sisällyttää tutkinnon ulkopuolisiin opintoihin.

Yleisissä tutkimusvalmiusopinnoissa sinun tulee suorittaa opintoja, jotka käsittelevät tutkimustyöhön valmentautumista, tutkimustiedon soveltamista, tutkimustiedon välittämistä sekä omaksua hyvän tieteellisen käytännön periaatteet. Yleiset tutkimusvalmiusopinnot voivat sisältää työelämävalmius opintoja (transferable skills).

Tutkimusalan opinnot ja väitöskirja perehdyttävät sinut laajasti ja syvällisesti johonkin tutkimusalaan. Tohtorinkoulutuksen opinnot voivat sisältää opintoja useasta Aallon korkeakoulusta, kunhan niistä on sovittu  henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassasi (THOPS).

Yleiset tutkimusvalmiusopinnot, 5-20 ECTS

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että sinä tunnet tieteen peruskäsitteet, tieteellisen tutkimuksen ja tieteellisen tiedon keskeiset tunnusmerkit sekä tutkimusalasi tärkeimmät tutkimusmenetelmät. Lisäksi sinä voit kehittää siirrettäviä työelämävalmiuksiasi.

Yleisten tutkimusvalmiusopintojen suorittamisen jälkeen

 • sinun viestintä-, henkilösuhde- ja projektinjohtamistaidot ovat kehittyneet
 • sinä osaat toimia vastuullisesti eettisten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä
 • sinulla on kyky toimia monialaisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä erilaisten toimijoiden kanssa.

Opintokokonaisuus voi sisältää seuraavia opintoja:

 • Sähkötekniikan korkeakoulun tarjoamia kursseja
 • Kielikeskuksen tarjoamia siirrettäviä työelämätaitokursseja
 • muiden Aallon korkeakoulujen tai muiden yliopistojen tarjoamia kursseja
 • itsenäisiä opintoja, joista tulee sopia etukäteen vastuuprofessorin kanssa

Rajoitukset

 • kieliopintoja (esim. suomen kielen kursseja kansainvälisille opiskelijoille) ei voi sisällyttää tutkintoon.

Kokonaisuus ei sisällä pakollisia kursseja.

Tutkimusalaopinnot, 20-35 ECTS

Osaamistavoitteet

Tutkimusalan opintokokonaisuus tukee väitöskirjatyön tekemistä ja antaa valmiuksia sekä tutkijan tehtäviin, että muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin.

Opintokokonaisuuden suoritettuasi:

 • sinulla on syvä ja laaja alakohtainen osaaminen
 • sinä tunnet alasi tärkeimmät julkaisusarjat
 • sinulla on tutkimukseesi sopivaa tutkimusmenetelmäosaamista.

Opintokokonaisuus voi sisältää seuraavia opintoja:

 • Sähkötekniikan korkeakoulun tarjoamia kursseja
 • muiden Aallon korkeakoulujen tai muiden yliopistojen tarjoamia kursseja
 • itsenäisiä opintoja, joista tulee sopia etukäteen vastuuprofessorin kanssa

Kokonaisuus ei sisällä pakollisia kursseja.

Tohtorin tutkintoon soveltuvat kurssit

Tohtorintutkintoon sisältyvien opintojen tulee olla tohtoritasoisia kursseja tai tohtorintutkintoon soveltuvia maisteritasoisia kursseja. Tohtorintutkintoon soveltuvat kurssit tunnistaa kurssikoodin L-kirjaimesta (tohtoritasoinen kurssi, esim. ELEC-L1234) tai siitä, että kurssin nimen perässä on D kirjain (esim. ELEC-E1234 Mielenkiintoinen kurssi D).

Vastuuprofessorin antamasta erityisestä syystä, kaksi maisteritasoista kurssia on mahdollista sisällyttää tohtorintutkintoon. Näillä maisteritasoisilla kursseilla on E-kirjain kurssikoodissa (esim. ELEC-E1234), mutta kurssin nimen perässä ei ole D-kirjainta. Kandidaattitason kursseja ei voi sisällyttää tutkintoon.

Kursseja yleisiin tutkimusvalmiusopintoihin, ehdotuksia

Yleisiä opintoja, tutkimusetiikkaa, menetelmäkursseja

 • ELEC-L0902 Introduction to doctoral studies D, suositellaan vahvasti (Pakollinen päätoimisille tohtoriopiskelijoille, jotka on hyväksytty ohjelmaan 1.8.2015-31.7.2020 välisenä aikana)
 • LC-L1010 Aalto Research Ethics, suositellaan vahvasti
 • MEC-E9020 Patents D
 • CS-E5370 Law in Digital Society D
 • Tutkimusmenetelmäkursseja

Tutkimukseen liittyvää kirjoittamista

 • LC-1330 Presenting Doctoral Research
 • LC-1335 Preparing for the Doctoral Defence
 • LC-1336 Popularize your Research
 • LC-1350 Writing Doctoral Research for Engineering and Science
 • LC-L1017 Asiantuntijaesittämisen valmennus jatko-opiskelijoille
 • LC-L1018 Tutkimusraportoinnin tekstiretriitit jatko-opiskelijoille

Viestintää

 • LC-0550 Viestintä ja vuorovaikutustaidot
 • LC-0320 Esiintymistaito
 • LC-0530 Esiintyminen ja jännityksen hallinta
 • LC-0520 Vaikuttaminen ja argumentointi
 • LC-0340 Työelämän vuorovaikutusosaaminen
 • LC-0330 Johtamisviestintä
 • LC-0224 Neuvottelutaito
 • LC-0510 Konferenssiesiintyminen
 • LC-0610 Intercultural Communication
 • LC-0611 Teamwork and Leadership in the 21st Century
 • LC-0613 Developing Intercultural Competence

Pedagogisia opintoja

Työelämävalmius opintoja (itsenäisiä verkossa olevia kursseja, löytyvät findocnet.fi:stä).

 • LC-L1011 Aalto Open science for Doctoral Students D
 • LC-L1012 Aalto Business Skills for Doctoral Students D
 • LC-L1013 Aalto Career Course for Doctoral Students D
 • LC-L1014 Aalto Interactive Leadership Skills for Doctoral Students D
 • LC-L1015 Aalto Project Management for Doctoral Students D
 • LC-L1016 Aalto Writing Research Grant Applications for Doctoral Students D

Opintokokonaisuuden arviointi

Opintokokonaisuudesta ei anneta arvosanaa. Yksittäiset kurssit ja opintosuoritukset arvostellaan joko hyväksytty/hylätty tai asteikolla 1–5.

Kursseja tutkimusalaopintoihin

Nämä opinnot ovat tohtoriopintojen ydinopintoja ja niistä sovitaan yhdessä vastuuprofessorin kanssa. Kurssien pitää olla tohtoritasoisia, katso määritelmää ylempänä.

Laitosten tarjoamat kurssit: courses.aalto.fi

Opintokokonaisuuden arviointi

Opintokokonaisuudesta ei anneta arvosanaa. Yksittäiset kurssit ja opintosuoritukset arvostellaan joko hyväksytty/hylätty tai asteikolla 1–5.

Yksilölliset opinnot

Suosittelemme että vaaditut 40 opintopistettä suoritetaan Aalto-yliopiston tai muiden yliopistojen tarjoamilla kursseilla, mutta on myös mahdollista sisällyttää yksilöllisiä opintoja tutkintoon. Kaikista yksilöllisistä opinnoista sovitaan aina etukäteen vastuuprofessorin kanssa opintosuunnitelmassa. Alla on lista mahdollisista yksilöllisistä opinnoista, niiden laajuudesta sekä tieto mihin opintokokonaisuuteen ne tulee sijoittaa.

Yksilöllinen opinto Laajuus Enimmäismäärä ECTS
Opettaminen, esim. assistenttina toimiminen 1-3 ECTS/kurssi korkeintaan 3 kurssia (*YTO)
Kandidaattityön ohjaaminen 0,5 ECTS/työ*** korkeintaan 2 ECTS (*YTO)
Maisterityön ohjaaminen 1-3 ECTS/työ korkeintaan 3 ECTS (*YTO)
Esiintyminen kansainvälisissä konferensseissa**** 1-2 ECTS/ konferenssi korkeintaan 3 konferenssia (*YTO)
Tieteelliset kesä/talvikoulut 2–3 ECTS/viikko ei enimmäismäärää (**TAO)
Itseopiskelua
(kirjoja, lehti tai konferenssi julkaisuja; oppimisen todistamiseksi kirjallinen/suullinen tentti tai katselmus (review) / raportti)
1–10 ECTS, vastuuprofessori päättää opintopisteiden määrän ei enimmäismäärää (**TAO)

*YTO: Yleiset tutkimusvalmiusopinnot
** TAO: Tutkimusalan opinnot
***Puolikkaita opintopisteitä ei kirjata, ainoastaan kokonaisia opintopisteitä. Kun olet ohjannut kaksi kandidaattiyötä ja kandidaattiseminaarit ovat päättyneet, vastuuprofessorisi voi myöntää sinulle opintopisteen. Katso ohjeemme tästä, miten saat opintopisteen rekisteröityä: https://www.aalto.fi/fi/tohtorinkoulutus/tohtorinkoulutuksen-kurssit-ja-opetussuunnitelmat#11-hyvaksyta-henkilokohtaiset-suorituksesi. 
****Opintosuoritukseen sisältyy: Harjoitusesitys Suomessa, posteri- tai suullinen esitys konferenssissa sekä aktiivista osallistumista konferenssin.

Vastuuprofessori päättää  opintopisteiden määrän (yo rajoitusten puitteessa), sillä hänellä pitäisi olla paras tieto suorituksen laajuudesta ja vaikeusasteesta. 1 ECTS on yhtä kuin 27 tuntia työtä. Huomioithan että mitään työtä ei korvata moneen kertaan.

Väitöskirja tai lisensiaatintutkimus

Väitöskirja

Väitöskirja kirjoitetaan aiheesta, joka liittyy tohtoriopiskelijan valitsemaan ja Sähkötekniikan korkeakoulun tohtorinkoulutusneuvoston vahvistamaan tutkimusalaan.

Väitöskirjan pitää tuoda uutta tieteellistä tietoa. Väitöskirjan hyväksymiseen sisältyy esitarkastusprosessi sekä julkinen väitöstilaisuus. Sähkötekniikan korkeakoulun hyväksymät väitöskirjamuodot ovat monografia sekä artikkeliväitöskirja.

Väitöskirjan suorittamisen jälkeen

 • osaat tehdä itsenäistä ja aitoa akateemista tutkimusta
 • osaat etsiä ja soveltaa uutta tietoa sekä itsenäisesti muodostaa tutkimuskysymyksiä sekä käyttää niihin soveltuvia tutkimusmenetelmiä tuottaakseen uutta tietoa.
 • osaat tehdä synteesejä ja kriittisiä arviointeja sekä ratkaista ja prosessoida monimutkaisia tutkimus-, innovoinnin ja yhteiskunnallisia ongelmia

Väitöskirja arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Väitöskirja on julkinen opinnäyte, joka on pidettävä nähtävänä yliopistossa. Kaikki opinnäytetyöt ovat Suomessa julkisia (laki 621/1999).

Lue lisää väitöskirjasta sekä sen arviointiprosessista.

Lisensiaatintutkimus

Lisensiaatintutkimus kirjoitetaan aiheesta, joka liittyy tohtoriopiskelijan valitsemaan ja Sähkötekniikan korkeakoulun tohtorinkoulutusneuvoston vahvistamaan tutkimusalaan.

Sähkötekniikan korkeakoulun hyväksymät lisensiaatintutkimuksen muodot ovat monografia sekä artikkelipohjainen lisensiaatintutkimus.

Lisensiaatintutkimuksen suorittamisen jälkeen

 • olet perehtynyt tutkimusalaasi
 • osaat itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisiä tutkimusmenetelmiä

Lisensiaatintutkimus on julkinen opinnäyte, joka on pidettävä nähtävänä yliopistossa. Kaikki opinnäytetyöt ovat Suomessa julkisia (laki 621/1999).

Lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen edellyttää työn esittelyä laitoksella. Lisensiaatintutkimukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Lue lisää lisensiaatintutkimuksesta sekä sen arviointiprosessista.

Opinnot toisissa suomalaisissa yliopistoissa

Tietoa opinnoista toisissa suomalaisissa yliopistoissa löytyy tästä.

Fotoniikka ja nanotekniikka sekä radiotiede ja -tekniikka tutkimusalojen tohtoriopiskelijoille
 – ristiinopiskelusopimus Helsingin yliopiston kanssa

Elektroniikan ja nanotekniikan laitos (ELEC) sekä teknillisen fysiikan laitos (SCI) ovat tehneet 14.10.2021 alkaen yhteistyösopimuksen Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa kvanttiteknologiaan liittyvän opetuksen yliopistoyhteistyöstä. Sopimus koskee tohtoriopiskelijoiden osalta ainoastaan fotoniikka ja nanotekniikka sekä radiotiede ja -tekniikka tutkimusalojen (ELEC) sekä teknillisen fysiikan tutkimusalan (SCI) tohtoriopiskelijoita.

Hakuohjeet ja lisätietoa kursseista

Lisätietoja:

 • Huomioithan, että aineopintotasoisia kursseja (intermediary studies) ei voi sisällyttää tohtorin tutkintoosi Aallossa.
 • Jos Helsingin yliopiston kurssi ei ole Aallon opintosuunnitelmassasi, keskustele asiasta ensin vastuuprofessorisi kanssa. Joko päivitetty opintosuunnitelma sisältäen ko. kurssin tai erillinen hyväksyntä vastuuprofessoriltasi tarvitaan hakemuksen liitteeksi.

Kysymyksiä?

 • Kysymyksiä opintosuunnitelmasta →  ota yhteyttä tohtoriohjelmaan, [email protected].
 • Kysymyksiä hakemiseen liittyen → ota yhteyttä Sari Salmisuohon, [email protected].

Anna palautetta sivusta

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: