Kiitos lahjoittajillemme!

Aalto-yliopistolle lahjoittaneet, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisuun verkkosivuilla.
Aalto University / Otaniemi campus / summer / Finland

Kiitos lahjoittajillemme!

Aalto Tapani
ABB Oy
ABB Technology Oy
Accenture Oy
Accountor Finago Oy
Ahdekivi Heikki
Ahlstedt Katja
Ahlstrom Capital Oy
Ahlström Krister
Ahnger Pentti
Aho Heimo
Ahonen Jaakko
Airila Mauri
Aktia Abp
Alahuhta Anssi
Alahuhta Matti
Alanko Elias
A-lehdet Oy
Algol Oy
Alko Oy
Allinen Rauni
Allinen Risto
Altor Equity Partners AB
Alvesalo Tapio
Amerin Kulttuurisäätiö sr
Antinluoma Olli
Anttila Arho
Anttila Timo
Appelqvist Tiina
Aro Yhtiöt Oy
Asikainen Riku
August Associates
Automaatiosäätiö
Bachmann Jari
Baldauf Sari
Björklund Elina
Björkman Ingmar
Bom Marianna
Bystedt Maarit
Cao Kun
CapMan Oyj
Caspers Anja
Chang Jiahua
Clementino Bernardo
Contango Oy
Dementyev-Dedelis Dmitry
Diakhate Sofia
Dorazio Andrea
Egle Eduards
Ehrnrooth Paul
Ekman Kalevi
Eloranta Eero
Eloranta Jorma
Englund Tomi Krister
Ensto Oy
Eriksson Kati
Eriksson Tage
Espoon kaupunki
Eteläaho Jaakko
Ferm Niko
Fiskars Oyj Abp
Fortum Oyj
F-Secure Oyj
Futurice Oy
Glöersen Jaakko
Guo Rui
Gustafsson Jukka
Gustavson Stig Gunnar
Haataja Tauno
Hagros Kati
Harmanen Jussi
Hautamäki Anne-Maria
Heikinheimo Päivi
Heikkala Sinikka
Heikkilä Olli
Heilala Henri
Heiman Seija
Heinänen Victor
Heiskanen Teppo
Helenius Antti
Helsingin kaupunki
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)
Henriksson Antti
Hietamäki Eeva
Hiltunen Merja
Hirvonen Anne
Holkko Janne
Honkala Matti
Honkanen Kauko
Hoppu Kari
Huhta Päivi
Huikku Jari
Hyppönen Heikki
Hyvönen Helena
Häkkinen Tommi
Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy
Hämäläinen-Lindfors Sirkka
Hänninen Markku
Hölttä Kaisa
Ijäs Kaarina
Inventure Oy
Jane ja Aatos Erkon Säätiö
Joensuun Kauppa ja Kone Oy
Jordan Kari
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy
K. H. Renlunds stiftelse
Kaijalainen Katariina
Kaislaniemi Ilpo
Kajaste Terhi
Kakkola Roope
Kallionpää Stella
Kaltea Reijo
Karppinen Teemu
Karvonen Elina
Kasanen Eero O.
Kauniaisten kaupunki
Kauranen Heikki
Kautola Helena
Kayal Subhradeep
Keinonen Harri
Kemetter Kristiina
Kemira Oyj
Kenttä Tapio Juhani
Keva
Khan Irfan
Khan Mahfuj
Kilpeläinen Katariina
Kinnunen Jori
Kivinen Jaakko
Kivistö Heikki
Konecranes Oyj
Korolainen Hannu
Korpelainen Antti
Kosonen Iisakki
Kosonen Tuomas
Kotilainen Pii
Kouhi Martti
Kouhi Riikka
Kovaleva Victoria
KPMG Oy Ab
Kukkonen Maini
Kukkonen Minna
Kuntarahoitus Oyj
Kuopion kaupunki/ Kuopion Vesi Liikelaitos
Kuoppamäki Petri
Kuosmanen Petri
Kurejoki-Henriksson Tiina
Kylmä-2000 Oy
Kähäri Perttu
Kärki-Luoto Kirsi
Kärnä Panu
Laaksonen Mika
Laaksonen Pekka
Lahtinen Martti
Laipio Timo
Laiterä Mikko
Laitinen Pekka
Lamberg Kaarina
Lammi Ilmari
Lankinen Marja
Lankinen Tapani
Lappalainen Viljami
Lappeenrannan Energia Oy
Laukkanen Eila
Lautso Kari Alvar
Lehmussaari Jukka
Lehto Eemeli
Lehtonen Antti
Lehtonen Miikka J.
Lehtonen Pekka
Lehtonen Timo
Lehtovuori Lauri
Lehväslaiho Marja
Leinonen Joel
Leinonen Tommi
Leppä Jukka-Pekka
Liikesivistysrahasto
Liiri Anne
Liljeroth Peter
Lind Raimo
Lindy Emma
Linja-autoliikenteen Volvo-säätiö sr
Linnoinen Juhani
Loikkanen Mikko
Louekoski Hannele
Lounatvuori Eeva-Riitta
Luhtala Marko
Lyly Sulevi
Löyttyniemi Meri
Ma Jiao
Maa- ja Vesitekniikan tuki ry.
Malhotra Tushar
Malmelin Petri
Management Accounting Services Oy
Manner Taru
Marcus Wallenbergin Säätiö
Martikainen Juha
Marimekko Oy
Maula Hanna
Mehtälä Satu
Mikkelin kaupunki
Mikkonen Toni
Metso Flow Control Oy
Metso Minerals Oy
Miettinen Arja
Miettinen Kari
Miettinen Kirsti
Miihkinen Antti
Miihkinen Jouko
Miihkinen Leena
Mohamed Ali Abdiaziz
Mutanen Erkka
Mutanen-Shinozaki Mikko
Myllynen Markus
Mäenmaa Arto
Mäkelä Ari
Mäkelä Kristiina
Mäkelä Markus M.
Männistö Lasse
Mäntynen Harri
Naakka Kimmo
Neste Oyj
Neuvo Yrjö
Niemelä Ilkka
Niemi Antti J.
Nieminen Karri
Nieminen Mikko
Nieminen Risto
Niemistö Kari
Niiranen Veli-Matti
Nikko Tuija
Nikola Anette
Nikola Annukka
Nokia Oyj
Nousiainen Aguiar Andrey
Nyberg Riitta
Nylén Rosa
Oinaala Lauri
Ollila Jorma
OP Group (OP Osuuskunta ja OP Yrityspankki Oyj)
Ossi Markus
Osuuskunta Tradeka
Paasikivi Jari
Paloheimo Annukka
Paloheimo Timo
Pantsari Timo
Parpala Matti
Partinen Jorma
Paulamäki Ari
Pekkala Kunto
Pekkanen Aulis
Pentagon Design Oy
Penttilä Hannu
Perheyritysten Liitto Ry
Petterson Harri
Piirsoo Mihkel
Pilli-Sihvola Juha
Pitkänen Hannu
Pitkänen Timo
Planmeca Oy
Pohjanheimo Antti
Pollari Veikko
Porvoon kaupunki
Prami Jouko
PricewaterhouseCoopers Oy
Prihti Aatto
Pulli Lauri
Pursula Matti
Puttonen Anu
Puttonen Vesa
Pöllänen Kirsti
Rahnasto Nora
Rajala Tommi
Ramboll Finland Oy
Rantala Matti
Ranua Kari-Pekka
Reaktor (Reaktor Innovations Oy)
Reenpää Leo
Rekola Roope
Remes Markus
Reponen Sara
Reurings Floris
Rintamäki Paul
Ritakallio Timo
Rocha Kristina
Roine Helena
Rudanko Matti
Rusi Mikko
Ruuskanen-Sere Irma
Saarela Sakari
Saarikoski Jussi Matti
Salavuo Jaakko
Salmi Juho
Salmi Mika
Salminen Janne
Salminen Mikko J.
Salonen Mikko
Salovaara Paula
Santala Jarmo
Schaupp Marika
Seppelin Maarit
Seppälä Juha
Shehab Hisham
Shestakov Denis
Sihvonen Juha-Pekka
Siilasmaa Risto
Silvennoinen Riitta
Sinervo Seppo
Sipola Seppo
Sofigate Group Oy
Soft Environment Oy
Solja Jussi
Steiner Henri ja Taina
Sten Risto
Stenroos Jukka
Suhonen Antti
Suikkari Pirkko
Sulkava Mika
Sulonen Taisto
Summa Risto
Suomen Ekonomit
Suomen kuntasäätiö sr
Suomen Messut Osuuskunta
Suomen Vesilaitosyhdistys ry 
Suomi-Filmi Oy
Suominen Ilkka
Suominen Jussi
Suominen Matti
Suortti Mika
Supercell Oy
Suviranta Leena
Sweco Rakennetekniikka Oy
Svenska Kulturfonden
Söderholm Jonna
Tahvanainen Sami
Tamminen Jussi
Tamminen Linh
Tamminen Timo
Teeri Teemu
Teeri Tuula
Tekniikan Akateemiset Ry
Tekniikan edistämissäätiö – TES
Tekniska Föreningen i Finland
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
Teknologiateollisuus ry
The Boston Consulting Group Nordic AB
Thorén - Talvela Säätiö sr
Tiina ja Antti Herlinin säätiö
Tikkanen Miina
Tirronen Asta
TKK vuosikurssi R65
Torppa Pasi
Tuokko Jurkka
Tuomi Tiia
Tuomikorpi Toivo
Tuovinen Juho
Turunen Joonas
Turun seudun puhdistamo Oy
Tuulos Tiina
Tähtinen Pekka
Törmikoski Ilona
Uotinen Timo
Urpelainen Osmo
Utriainen Jonna
Uusipaikka Otto
Uusitalo Liisa
Vaasan Vesi -liikelaitos
Vainio Salla
Vaivio Juhani
Vaivio Pirjo
Vaisala Oyj
Valjus Mikko
Vallittu Olavi
Valtonen Anna
Valtonen Jussi
Vanonen Kaija
Vantaan kaupunki
Vartiainen Petteri
Wegelius Yrjö
Wei Jessica
Weisell-säätiö s.r.
Venäläinen Jari
Viita-aho-Tohni Maria
Vikkula Kaisa
Virkkunen Eeva-Liisa
VISIO Varainhoito Oy
Voipio Marja
Voipio Raimo
Voipio Tauno
Vuola Olli
Vuorelma Laura
Wuoristo Jussi
Väinölä Aatu
Wärtsilä Finland Oy
Wärtsilä Oyj Abp
Wärtsilä Technology Oy
Yli-Viikari Tapio
Ylänen Anu
Yrjö Jahnssonin säätiö
Yrjölä Pekka
Öhman Petter
Örmälä Ritva

Lahjoittajat Aalto-yliopiston pääomaan

Vuosien 2008–2011 aikana suomalaiset yritykset, organisaatiot ja yksityishenkilöt lahjoittivat Aalto-yliopistolle yhteensä noin 200 miljoonan euron pääoman, jolle valtio myönsi 2,5-kertaisen vastinrahoituksen. Yliopisto sai tämän varainhankinnan avulla yhteensä noin 700 miljoonan euron pääoman.

Lahjoitusten sijoittamisesta saadut tuotot on toistaiseksi sijoitettu uudelleen ja näin parannettu yliopiston kykyä pitkällä tähtäimellä panostaa sille tärkeisiin asioihin, kuten tutkimuksen ja opetuksen rahoittamiseen sekä investointeihin ulkoisen rahoituksen muutoksista riippumatta.

Yliopiston pääoman keräämisen varmistivat Teknologiateollisuus ry, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys ry, Teollisuuden ja työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiö, Tekniikan akateemiset ry, Suomen ekonomiliitto – SEFE ry sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

Olemme kiitollisia kaikista yksityishenkilöiden, yritysten ja yhteisöjen lahjoituksista, jotka yhdessä valtion tuen kanssa mahdollistivat Aalto-yliopiston perustamispääoman muodostumisen.

Tähänastinen kehitys osoittaa vahvoja suuntaviivoja tulevaisuuteen. Uusia yrityksiä ja sitä kautta työpaikkoja ja hyvinvointia luovaa tutkimusta ja tuote- sekä palveluinnovaatioita on syntynyt runsain mitoin. Jatkamme ponnistelua suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.

Aalto-yliopiston pääomaa tukeneet lahjoittajat, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisuun verkkosivuilla:

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu