Koulutustarjonta

Master's Programme in Creative Sustainability - MSc in Economics and Business Administration

Creative Sustainability -ohjelma antaa opiskelijoille valmiudet edistää kestävää kehitystä liiketoiminnan avulla. Erilaisista taustoista tulevat opiskelijamme ratkovat yhteiskunnan ja ympäristön suuria haasteita luovien ratkaisujen ja käytännönläheisten työskentelytapojen avulla ja yhteiseen arvopohjaan nojautuen. Valmistuessaan he soveltuvat johtotehtäviin, joissa vaaditaan liiketoimintaosaamista kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi (engl. Sustainable Development Goals, SDG).
School of Business Creative Sustainability

Tutkinto:

Kauppatieteiden maisteri

Hakuaika:

1.12.2020 – 4.1.2021

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteet

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Business can be harnessed for sustainability - students learn to build profitable businesses that drive environmental and social improvement

Minna Halme, Professor

Koulutuksen tavoitteet

Kestävyyden haasteiden ratkaisemiseksi vaaditaan monitasoisia ratkaisuja, joihin osallistuu monia toimijoita, joilla on usein keskenään kilpailevia intressejä. Creative Sustainability -ohjelma antaa sinulle valmiudet vastata näihin haasteisiin antamalla monitieteisen ja kansainvälisen koulutuksen, jossa yhdistyvät liiketalous, muotoilu ja rakennettu ympäristö. Creative Sustainability -ohjelmasta valmistuvilla on:

 • valmius saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet. He osaavat ratkaista globaaleja yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä liiketoiminnan näkökulmasta.
 • systeeminen näkemys maailmasta. He laajentavat perspektiiviään ja omaksuvat uudenlaisen holistisen näkemyksen, joka auttaa ymmärtämään monimutkaisia tilanteita sekä globaaleissa että lokaaleissa konteksteissa.
 • alansa uusimmat tiedot. Heillä on asiantuntemusta kestävään kehitykseen liittyvissä ympäristö-, talous-, ja sosiokulttuurisissa seikoissa.
 • monitieteistä osaamista. Meiltä valmistuvat opiskelijat osaavat työskennellä monitieteisissä tiimeissä ja ymmärtävät eri toimijoiden roolit kestävän liiketoiminnan kehittämisessä.
 • luovaa ongelmanratkaisutaitoa. He osaavat hyödyntää muotoiluajattelua ja osallistavia suunnittelutapoja ideoinnissa, ongelmien määrittelyssä ja kestävien ratkaisujen kehittämisessä.
 • liikkeenjohdollista osaamista. Opiskelijamme osaavat luoda kestäviä liiketoimintamalleja ja työskennellä organisaatioissa proaktiivisesti kehittäen vastuullisia liiketoiminnan käytäntöjä.

CS-ohjelmasta valmistuvalla opiskelijalla on ainutlaatuinen ja kilpailukykyinen ammatillinen profiili, jossa yhdistyy kestävän kehityksen erityisosaaminen ja laajasti sovellettavissa olevat johtamis-, design-, ja viestintätaidot.

Rankings & listings

Financial times_ranking

Creative Sustainability is on the Financial Times' list of best practices in responsible business education. Creative Sustainability made to the list of best practices in teaching, and the Capstone was highlighted in the "Student Projects" section. 

Eduniversal ranking_CS

Creative Sustainability is ranked 4th in TOP 100 Best Masters in Sustainable Development and Environmental Management.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Lukuvuosimaksu on 15 000 € EU-/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Hakijat, joita lukuvuosimaksu koskee, ovat oikeutettuja hakemaan Aalto-yliopiston apurahaa.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Opintojen rakenne

Creative Sustainability -ohjelmasta vastaavat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kautta CS-ohjelmaan tulevat saavat kauppatieteiden maisterin tutkinnon. Ohjelman teema on kestävä kehitys, jota tutkitaan liiketoiminnan näkökulmasta mutta samalla monitieteisesti.

Kaksivuotisen ohjelman laajuus on 120 opintopistettä, joka jakaantuu seuraaviin osiin:

 • pakolliset Creative Sustainability -opinnot (84 op), joihin sisältyy pro gradu -tutkielma (30 op)
 • pakolliset Management-opinnot (18 op)
 • vapaavalintaiset opinnot, joihin sisältyy vapaavalintainen sivuaine (18 op)

Voit sisällyttää tutkintoosi myös muita Aallossa tai muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suorittamiasi opintoja.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden tohtorikoulutukseen.

This course confirmed that I can put my business knowledge at the service of a better world.

Capstone in Creative Sustainability course student

Opintojen sisältö

CS-ohjelman pedagoginen lähestymistapa painottaa haastepohjaista oppimista, opetuksen ja tutkimuksen yhdistämistä ja kiinteää yhteyttä käytännön tuloksiin. Opetustavat vaihtelevat interaktiivisista luennoista ryhmätöihin ja organisaatiokumppaneiden kanssa tehtäviin käytännön projekteihin.

Esimerkkejä laajasta kurssivalikoimastamme:

 • Design Approaches to Sustainable Consumption (5 ECTS)
 • Sustainability Politics (5 ECTS)
 • State of the World and Development (2 ECTS)
 • Accounting for Sustainability (6 ECTS)
 • Sustainability in Business (6 ECTS)

Katso kaikki kurssit

School of Business Creative Sustainability word cloud
Nykyisten opiskelijoiden syitä valita Creative Sustainability- maisteriohjelma

 

 

Kansainväliset mahdollisuudet

Kestävä kehitys on luonteeltaan erittäin globaalia. Yli puolet ohjelman opiskelijoista tulee ulkomailta, mikä tekeekin siitä yhden Aalto-yliopiston kansainvälisimmistä ja monimuotoisimmista ohjelmista. 

Creative Sustainability-opiskelijoilla on mahdollisuus opiskelijavaihtoon jossakin Aalto-yliopiston monista korkeatasoisista kansainvälisisistä yliopistokumppaneista. Kursseilla tutkittavat tosielämän tapaukset voivat avata kenttätyömahdollisuuksia Afrikassa ja Aasiassa kehittyvien maiden kestävyysratkaisuista kiinnostuneille opiskelijoille.

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita vuosittain. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä varsinaisten opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien ja aktiviteettien kautta. Aktiivinen tutor-toiminta auttaa ulkomaisia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja Pohjoismaiseen kulttuuriin ja tarjoaa samalla suomalaisille opiskelijoille erinomaisen väylän heihin tutustumiseen.

Monitieteiset mahdollisuudet

Kestävän kehityksen tavoitteisiin pääseminen vaatii monitieteistä osaamista. Siksi Creative Sustainability -opiskelijat tulevat eri koulutusaloilta ja erilaisista kulttuuritaustoista. Yhtymäkohtia voidaan löytää esimerkiksi rakennetun ympäristön ja liiketoiminnan, kemian tekniikan ja designin ja materiaaliratkaisujen ja taiteen välillä. Monitieteisten ohjelmaopintojen lisäksi opiskelijat saavat vapaasti valita sivuaineita muista Aallon kouluista tai muista yliopistoista.

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaa-valintaiset kurssit yhdistävät eri alojen opiskelijoita tehokkaasti. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Uramahdollisuudet

Yhtymäkohdat liiketoiminnan ja kestävän kehityksen välillä ovat erittäin tärkeitä nykyorganisaatioissa, joten molempien alojen osaajille on paljon uravaihtoehtoja. Creative Sustainability -ohjelmasta valmistuneet voivat työllistyä kestävän kehityksen asiantuntijoina, konsultteina tai yrittäjinä monikansallisissa yrityksissä, paikallisissa organisaatioissa, järjestöissä, julkisella sektorilla, pienemmissä projekteissa tai start-up-yrityksissä.

Opiskelijamme tekevät jo opintojensa aikana yhteistyötä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Opiskeluaikana luodut arvokkaat verkostot auttavat pääsemään uralla alkuun ja eteenpäin.

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut, jotka auttavat työllistymään Suomeen ja ulkomaille. Opintojen joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista ovat töissä jo opiskeluaikanaan ja varmistavat siten itselleen ensimmäisen oman alan työpaikkansa jo ennen valmistumistaan. Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. Jos olet kiinnostunut tutkijan urasta, kaikki Aallon maisteriohjelmat antavat hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja postdoc-tutkijan työlle.

CS-opiskelijoiden mahdollisia ammatti-identiteettejä ja niitä vastaavia työtehtäviä

CS - possbile work positions

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Nyt voit jutella näistä asioista suoraan Unibuddy-opiskelijalähettiläidemme kanssa.

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Group of students

Hakuprosessi:

Aalto-yliopiston kauppatieteellisen alan maisteriohjelmiin eli kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtaviin ohjelmiin haetaan yliopiston maisterivalinnassa. Hakuaika maisteriohjelmiin on kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2021 alkaviin opintoihin on 1.12.2020 – 4.1.2021.

Tärkeimmät päivämäärät:

 • 1.12.2020 – Hakuaika alkaa ja sähköinen hakujärjestelmä avautuu
 • 4.1.2021 – Hakuaika päättyy ja sähköinen haku- ja valintajärjestelmä sulkeutuu. 
 • 22.3.2021 – Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan
 • 20.4.2021 – Opiskelupaikan vastaanoton määräaika

Programme-specific Admission Requirements

In addition to these programme-specific admission requirements, applicants must also fulfill the general admission requirements.

 

Admission group 1

Bachelor’s degree from a university in Finland

Phase 1

Phase 2

Admission group 2

Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Phase 1

Phase 2

Yhteystiedot

Ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä ohjelman suunnittelijaan: [email protected] Huomaathan, että hakuasiakirjoja tai hakijan aiempia opintoja ei arvioida etukäteen.

Yleisissä opiskelijavalintoihin ja hakuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aallon hakijapalveluihin osoitteessa: [email protected]

Lisätietoa ohjelmasta löytyy ohjelman omilta nettisivuilta.

Tutustu meihin

Four students descending stairs in the School of Economics building. Photo taken by Unto Rautio.

Kauppakorkeakoulu

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa teemme työtä paremman liiketoiminnan ja yhteiskunnan puolesta.

Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

Otaniemi on suomalaisen arkkitehtuurin helmi

Otaniemen ytimessä on 1950-luvulla rakennettu puistokampus, jossa on Alvar Aallon suunnittelema asemakaava ja yksittäisiä hänen ja muiden tunnettujen suomalaisten arkkitehtien, kuten Reima ja Raili Pietilän sekä Heikki ja Kaija Sirénin suunnittelemia rakennuksia.

Kampus
Kauppakorkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu