Koulutustarjonta

Bioproducts Engineering, Master of Science (Technology)

Uusien ratkaisujen kehittäminen uusiutumattomien luonnonvarojen tilalle on eri teollisuudenalojen tärkeimpiä nykyhetken tehtäviä. Master’s Programme in Bioproducts Engineering -maisteriohjelmassa saat tietoa ja taitoja kehittää uusia teknologioita, jotka muuttavat biopohjaiset raaka-aineet myyntikelpoisiksi kierrätettäviksi tuotteiksi. Tällä alalla saat hyvät mahdollisuudet tukea vihreää siirtymää ja auttaa yhteiskuntia saavuttamaan globaaleja kestävän kehityksen tavoitteita, joita ovat mm. luonnonvarojen tehokas käyttö ja jätteiden vähentäminen.
Lignin nanoparticles applied to multilayered films to create colourful coatings. Photo: Aalto University, Alexander Henn
Lignin nanoparticles applied as multilayer film to create colourful coatings. Photo: Aalto University, Alexander Henn

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kemian tekniikan korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Webinaari | Bioproducts Engineering

Haluatko kuulla lisää Bioproducts Engineering -maisteriohjelmastamme? Tässä webinaarissa tutkinto-ohjelman edustajat kertovat lisää maisteriohjelmassa opiskelusta.

Katso webinaaritallenne
Lignin nanoparticles applied as multilayer film to create colourful coatings. Photo: Aalto University, Alexander Henn

Koulutuksen kuvaus

Vihreässä siirtymässä biopohjaisten materiaalien, kuten puun, kasvien, luonnonkuitujen ja biojätteen, muuttaminen tuotteiden valmistusmateriaaliksi on tärkeämpää kuin koskaan. Vaikka luonnosta saatavia materiaaleja käytetään yhä enemmän mm. materiaalitekniikassa, kuten pakkauksissa, uusien innovaatioiden mahdollisuudet ovat rajattomat. Hyvä esimerkki tästä on Ioncell-F-teknologia, joka muuntaa käytetyt tekstiilit, selluloosan ja sanomalehdet uusiksi tekstiilikuiduiksi ilman haitallisia kemikaaleja.

Maailma tarvitsee näkemyksellisiä ammattilaisia, jotka luovat uusia tapoja käyttää luonnosta saatavia materiaaleja ja kehittävät kierrätettäviä vaihtoehtoja saastuttaville materiaaleille ja kemikaaleille, kuten fossiilisille muoveille ja polttoaineille. Meidän tulee käyttää myös tuotannon sivuvirtoja ja pitkälle prosessoituja materiaaleja tehokkaammin kiertotalouden edistämiseksi.

Master’s Programme in Bioproducts Engineering -maisteriohjelmassa saat taitoja tulevaisuuden ekologisesti kestävien myyntikelpoisten biotuotteiden luomiseen ja autat näin maailmaa vähentämään jätettä ja taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Aalto-yliopiston monimuotoinen ja -tieteinen opiskeluympäristö yhdistettynä huippututkimuslaitoksiin ja omistautuneeseen henkilöstöön antaa opiskelijoille erinomaiset lähtökohdat menestyksekkäälle uralle tällä nopeasti kehittyvällä alalla.

Master’s Programme in Bioproducts Engineering -maisteriohjelmasta valmistuneet osaavat:

 • käyttää puuta, kasvikuituja ja muita biopohjaisia materiaaleja ekologisesti kestävien materiaalien, tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseen. He tietävät kasvikuitujen hierarkkisen rakenteen molekyylitasolta alkaen ja ymmärtävät sen merkityksen biopohjaisten raaka-aineiden käsittelyssä ja soveltamisessa. Heillä on tekniset ja analyyttiset taidot kuitujen jaottelukokeiden suorittamiseen laboratoriossa.
 • kuvata kiertotalouden arvoketjuja raaka-aineista lopputuotteeksi sekä niiden kierrätyksen ja maatumisen. Ohjelmasta valmistuneet osaavat tunnistaa ja analysoida kiertobiotalouteen siirtymisen periaatteita. He osaavat soveltaa kestävän kehityksen työkaluja biotalouden arvoketjuihin liittyvien tuotteiden ja prosessien teknisessä toteuttamisessa.
 • valita ja soveltaa sopivia analyysitekniikoita biomassan, puutuotteiden, kuitujen, polymeerien ja muiden tärkeiden raaka-aineiden ja lopputuotteiden karakterisointiin. He osaavat käyttää metsäteollisuuden ja laajemmin biopohjaisten tuotteiden prosessimalleja.
 • suunnitella, toteuttaa ja raportoida tutkimusprojekteista. Ohjelmasta valmistuneet pystyvät osallistumaan biotuotetekniikan tieteellisiin keskusteluihin ja muotoilemaan tieteellisesti päteviä perusteluita.

Opetuskieli

Master’s Programme in Bioproducts Engineering -maisteriohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Kaksivuotisen Master’s Programme in Bioproducts Engineering -maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä:

 • pääaineopinnot (60–65 op)
 • vapaasti valittavat opinnot (25–30 op)
 • diplomityö (30 op)

Kaikki pakolliset ja erikoistumisalojen kurssit on tarkoitus suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuonna. Toisena vuonna keskitytään vapaasti valittaviin opintoihin ja diplomityön tekemiseen. Voit yhdistellä tutkintoosi mitä tahansa vapaavalintaisia opintoja joko Aallosta tai muista kotimaisista tai ulkomaisista yliopistoista, kunhan opinnot sopivat tutkintoosi ja mielenkiinnon kohteisiisi.

Opetusmenetelmät

Ohjelman opetus nojaa vahvasti ongelmalähtöiseen oppimiseen: luentojen ja seminaarien lisäksi tehdään ryhmätöitä, joissa opiskelijat ratkaisevat teollisuuteen tai tutkimukseen liittyviä ongelmia, jotka he saavat esimerkiksi ohjelman yrityskumppaneilta. Joillakin kursseilla tehdään vierailuja ja opintokäyntejä yrityksiin ja tutkimuslaitoksiin, jotta saadaan uusia näkökulmia opiskeluun. Ohjelmassa painotetaan käytännön laboratorioharjoituksia kaikissa vaiheissa. Ohjelmaan kuuluu kuitenkin myös teoriapainotteisia kursseja, joiden harjoitukset tehdään verkossa.

Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä kokeita huipputason tutkimuslaboratorioissa itsenäisesti. Aalto-yliopiston maailmanluokan kemian ja materiaalitieteiden laboratoriot tarjoavat opiskelijoille innovatiivisen oppimisympäristön huippututkimuksen tekemiseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Opiskelijat voivat luoda oman opintopolkunsa kiinnostuksensa ja tavoitteidensa mukaan. He voivat valita poikkitieteisen opintopolun, joka antaa laajan osaamispaletin. Tietystä aiheesta tai teollisuudenalasta kiinnostunut opiskelija voi suorittaa myös valmiita suositeltuja kurssipaketteja. Mahdollisia erikoistumisaloja ovat:

 • biorefinery (biojalostus)
 • wood material science and engineering (puumateriaalitiede ja -tekniikka)
 • fibre-based packaging and technology (kuitupohjaiset pakkausmateriaalit ja niihin liittyvät teknologiat)
 • textiles (tekstiilit)

Tutustu ohjelman henkilökuntaan

Luana Dessbesell haluaa muuttaa biotuotetutkimuksen kaupalliseksi menestykseksi

Professori Luana Dessbesellin tavoite on kuroa umpeen yliopiston ja teollisuuden välinen kuilu. Dessbesellin luotsaama monitieteellinen tutkimusryhmä Sustainable Bioproducts Innovation tukee uusien metsäpohjaisten innovaatioiden kehitystä ja kaupallistamista.

Professor Dessbesell in a lab, wearing a green jacket
Kemian tekniikan korkeakoulun ihmiset

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopisto tunnetaan kansainvälisestä opiskelu- ja tutkimusympäristöstään. Aaltoon tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Lisäksi monet professorimme ja tutkijamme ovat taustaltaan ja kokemukseltaan kansainvälisiä ja tuovat globaalit verkostonsa opiskelijoiden käyttöön. Master’s Programme in Bioproducts Engineering -maisteriohjelmassa kansainväliset postdoc-tutkijat usein ohjaavat opiskelijoiden laboratoriotyöskentelyä.

Aallossa opiskelijat voivat kehittää kansainvälisiä valmiuksiaan mm. seuraavilla tavoilla:

 • suorittamalla osan tutkinnosta, kuten sivuaineen, ulkomailla vaihto-opiskelijana jossakin Aallon kansainvälisistä yhteistyöyliopistoista
 • valitsemalla sellaisia kursseja, joille on ominaista kulttuurienvälinen lähestymistapa, opiskelemalla vieraita kieliä ja/tai toimimalla kansainvälisten opiskelijoiden opiskelijatuutorina
 • suorittamalla harjoittelun tai tekemällä diplomityön ulkomailla
 • osallistumalla kesäkursseille ulkomailla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Master’s Progreamme in Bioproducts Engineering -maisteriohjelma antaa erinomaisen pohjan tohtoriopinnoille. Erikoisalojen kursseja valitessaan opiskelijat voivat keskittyä tutkimuskursseihin, jotka valmistavat heitä paremmin tohtoriopintoihin.

Kemian tekniikan tohtoriohjelma

Uramahdollisuudet

Vihreän siirtymän edetessä biopohjaisten materiaalien ja kemikaalien kehittäjille eri teollisuudenaloilla, kuten kemiantekniikassa, energia-alalla, puunjalostus- ja paperialalla tulee olemaan kovaa kysyntää.

Meiltä valmistuneet työskentelevät monenlaisissa neuvonanto-, johto-, suunnittelu-, ja tutkimustehtävissä, mm. konsultti- ja IT-yrityksissä ja laitevalmistajien palveluksessa. Alalla on myös monia startupeja, joihin voi työllistyä. Tietysti ohjelmasta valmistuneet voivat ryhtyä myös yrittäjiksi. Aallossa on erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. Monet jatkavat myös tohtoriopintoihin ja siirtyvät tutkimustyöhön.

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut tukemassa opiskelijoiden työllistymistä Suomeen ja ulkomaille. Opetussuunnitelman joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista käyvät töissä opintojen ohessa ja varmistavat itselleen ensimmäisen oman alan työpaikan jo ennen valmistumista. Master’s Programme in Bioproducts Engineering -maisteriohjelmassa opiskelijat pääsevät verkostoitumaan alan yritysten kanssa yhteistyöprojektien ja kurssitehtävien kautta. Moni opiskelija tekee diplomityönsä jollekin yritykselle.

Tutkimuksen painopisteet

Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen (Bio2) tavoitteena on kehittää innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja aina tekstiileistä ja biomateriaaleista energia-alaan ja biolääketieteeseen. Laitoksen tutkimus keskittyy mm. seuraaviin aiheisiin:

 • uusien materiaalien kehittäminen kasvipohjaisista raaka-aineista
 • kasvikuitujen rakenne
 • puupohjaisen biomassan käsittely ja käyttö.

Lisätietoa Bio2:n tutkimuksesta löytyy täältä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopistossa tieteenalojen välinen yhteistyö on tehty helpoksi – opiskelijat voivat valita vapaasti valittavina opintoina tutkintoonsa yhdistelmän tiedettä, tekniikkaa, taloutta ja taidetta. Opiskelijat voivat täydentää opintojaan esimerkiksi Aallon muiden korkeakoulujen ja ohjelmien opinnoilla ja muiden, myös ulkomaisten yliopistojen tarjoamilla opinnoilla. Tämä monialaisuus synnyttää uusia ideoita ja luo ystävyyssuhteita, verkostoja ja toisinaan myös startup-yrityksiä.

Yksi erinomainen esimerkki tieteidenvälisestä yhteistyöstä Aallossa on CHEMARTS-hanke, joka yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) osaamisen. CHEMARTS haluaa innostaa opiskelijoita ja tutkijoita luomaan uusia biotalouden tuotteita yhdistämällä muotoilua, talousajattelua ja luonnonmateriaaleja käyttävää materiaalitiedettä. Hanke järjestää toimintaa ja oppimismahdollisuuksia, kuten ulkoisen rahoituksen projekteja, kursseja ja monitieteisen kesäkoulun.

Kuten todettu, Master’s Programme in Bioproducts Engineering -maisteriohjelma tekee myös tiivistä yritysyhteistyötä projektien ja tehtävien muodossa. Lisäksi suuri osa opiskelijoista tekee diplomityönsä jollekin yritykselle.

Evaluation criteria for the Master’s Programme in Bioproducts Engineering

Applicant evaluation process

The applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements (found on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The selection process for those who meet the general eligibility criteria is described next. First, the applications are evaluated based on the following (critical) criteria:

 • Academic performance
 • Relevance of previous studies
 • Suitability

Only the applications that fulfill the requirements for these criteria will be evaluated against the full set of evaluation criteria.

After the evaluation of the remaining criteria below, the best applicants will be selected based on the joint evaluation of all criteria.

 • Recognition and quality of institution
 • Other areas of competence

The programme does not have a minimum quota to be filled, and not all eligible applicants will necessarily be admitted.

Study option-specific documents

The documents required from all applicants are listed on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes. In addition, applicants to this programme are requested to provide the following study option-specific documents (if applicable):

Yhteystiedot

Kemian tekniikan korkeakoulu

Hakuprosessia, hakuasiakirjoja ja kielikokeita koskevat tiedustelut voi lähettää osoitteeseen [email protected]. Kemian tekniikan korkeakoulun koulutusohjelman ja opintojen sisällöstä voi tiedustella Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun oppimispalveluista, [email protected].

[email protected]

+358 50 362 3017

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: