Kemian tekniikan korkeakoulu

Opiskelijamme

Aalto-yliopistossa tiedämme, että maailmanluokan koulutus on vain osa opiskelukokemusta. Siksi tarjoamme opiskelijoillemme kansainvälisen ympäristön, ympärille aktiivisen Aalto-yhteisön ja useita erilaisia mahdollisuuksia osallistua opiskelijatoimintaan.
Image of lots of students wearing blue overalls and making a handsign for their guild
image: Kitty Norros

Yliopistoelämään kuuluu opiskelujen ohessa vahva yhteisöllisyys ja erilaiset tapahtumat. Opiskelijayhdistykset ovat tärkeä osa sinun yliopistopolkuasi. Yhdistykset järjestävät muun muassa illanviettoja, urheilutapahtumia sekä yritysvierailuja. Yhdistykset tukevat jäseniään opinnoissa ja ajavat kiltalaisten asioita yliopistotasolla.

Meillä Kemian tekniikan korkeakoulussa uudet opiskelijat ottaa vastaan Prosessiteekkarit ry, joka huolehtii perehdyttämisestä yliopistoelämään ja Aalto-yhteisöön. Prosessiteekkareiden lisäksi meillä toimii kolme kiltaa jotka ovat erikoistuneet tiettyihin aloihin. Kemistikilta, Vuorimieskilta ja Puunjalostajakilta toimivat aktiivisesti osana korkeakouluamme järjestämällä esimerkiksi erilaisia tapahtumia itsenäisesti ja muiden yhdistysten kanssa.

Opiskelijamme ovat myös osa teekkariyhteisöä. Teekkarit ovat tekniikan alan yliopisto-opiskelijoita, ja yhteisöllä on pitkä historia ja vahvat perinteet.

Miksi kemian tekniikka?

Image of Jani Anttila smiling

Alun perin opintoni aloittaessa olin suunnitellut valmistuvani mahdollisimman nopeasti, jotta voisin siirtyä työelämään ja kehittyä urallani. Mieleni muuttui melko nopeasti ensimmäisten kuukausien jälkeen, sillä huomasin että opiskelu Aallossa on huomattavasti enemmän kuin pelkkää luentosalien penkkien kuluttamista ja opintopisteiden keräämistä.

Aalto-yliopisto tarjoaa yhteisönä kaikille jotakin ja sen yhteisön ansiosta olen saanut opintojeni ohessa saanut oppia myös paljon ryhmätyöskentelystä sekä johtamisesta yhdistystoiminnan kautta ja samalla luonut monia kestäviä ystävyyssuhteita muiden minulle tärkeiden ihmisten kanssa.

Jani Anttila

An image of Krista Lindqvist and two of her study friends in blue student overalls

Ympäristöasiat ja energiatehokkaampi tekeminen ovat aina kiinnostaneet minua, ja kemian tekniikka tarjoaa konkreettisia tapoja ja osaamista muuttaa maailmaa ja käytäntöjä. Meillä ei vain keskustella ongelmista vaan myös selvitetään ja ratkaistaan niitä!

Krista Lindqvist

Students studying in groups in the laboratory

Kemian tekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Kemiaa on kaikkialla. Sen keskeisiä elementtejä ovat aineiden rakenne, koostumus, ominaisuudet ja reaktiot. Kemian tekniikassa näitä sovelletaan aina nanometreistä laboratoriomittakaavaan ja tehtaan kokoluokasta kansantalouden tasolle.

Study options

Tutustu opiskelijoihimme

An image of students with blue overalls and Janika Hart

Tulevaisuuden haaveena ura biometsäteollisuuden parissa - tällaista on opiskella Kemian tekniikan korkeakoulussa

Biomassan jalostusta pääaineenaan opiskeleva Janika Hart halusi alalle, jossa pääsee opiskelemaan useita eri luonnontieteitä ja soveltamaan niiden oppeja käytännössä.

Uutiset
Jani and Sauli working on a group project smiling in the laboratory

Bioreaktoreita, vapaaehtoistoimintaa ja työelämätaitoja - tällaista on opiskella Kemian tekniikan korkeakoulussa

Opiskelijayhdistyksen toiminnassa oppii työelämätaitoja ja tapaa uusia ystäviä, kertoo biotekniikan opiskelija Jani Anttila.

Uutiset
Anna smiling in her blue student overalls

Ystäviä, välipala tammen alla ja leikkiä biomateriaaleilla - tällaista on opiskella Kemian tekniikan korkeakoulussa

Materiaalitekniikan opiskelija Anna Pasonen halusi tutkinnon, joka mahdollistaa monipuoliset työtehtävät ja uusien, merkityksellisten asioiden luomisen.

Uutiset
An image of Rudolf speaking into a microphone

Labratöitä, laskuharjoituksia ja rantasaunailtoja - tällaista on opiskella Kemian tekniikan korkeakoulussa

Aallossa ei ole kahta samanlaista päivää, sanoo bio- ja kemiantekniikan opiskelija Rudolf Nikander.

Uutiset

Milloin mitata ja milloin ei? - Akateemisen ajattelun perusteista opiskelija saa taitoja ongelmanratkaisuun

Teekkarit oppivat jo varhaisessa vaiheessa, että samaan ongelmaan voi olla erilaisia käyttökelpoisia ratkaisuja. Ratkaisujen tieteellinen perustelu on tärkeä osa jokaisen diplomi-insinöörin koulutusta

Kursseillamme on monipuolinen sisältö, lue alla yhdestä!
Torniprojektin onnistuminen

Lumi Maunuvaara: Kaksikymppisen vimmalla yrittäjäksi kosmetiikka-alalle

Toisena opiskeluvuotenaan HAVU Cosmeticsin perustanut Lumi Maunuvaara oppi nopeasti, että startup-yrittäjältä vaaditaan rohkeutta, jopa uhkarohkeutta, mutta myös nöyryyttä. Kiinnostus omaan alaan ja yritykseen takaavat motivaation vaikeinakin hetkinä.

Read more
Lumi Maunuvaara, HAVU Cosmetics

Read more fabout studying at Aalto from our student ambassadors blog here.

Lue lisää hakemisesta meille täällä

Students studying in groups in the laboratory

Kemian tekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Kemiaa on kaikkialla. Sen keskeisiä elementtejä ovat aineiden rakenne, koostumus, ominaisuudet ja reaktiot. Kemian tekniikassa näitä sovelletaan aina nanometreistä laboratoriomittakaavaan ja tehtaan kokoluokasta kansantalouden tasolle.

Koulutustarjonta

Valokuvia tapahtumistamme

Aalto Day 1 2019_competition

Photo: Aalto University / Mikko Raskinen

Aalto Day 1 2019_students, deans and Aalto management

Photo: Aalto University / Mikko Raskinen

Aalto Day 1 2019_Tivoli

Photo: Aalto University / Mikko Raskinen

Aalto Day 1 2018_students

Photo: Aalto University / Heidi Strengell

Aalto Day 1 2018_students

Photo: Aalto University / Heidi Strengell

Aalto Day 1 2018_students and management

Photo: Aalto University / Heidi Strengell

Aalto Day 1 2018_games

Photo: Aalto University / Heidi Strengell

Aalto Day 1 2018_students and management

Photo: Aalto University / Heidi Strengell

Aalto Day 1 2018_students

Photo: Aalto University / Heidi Strengell

Aalto Day 1 2018_tivoli

Photo: Aalto University / Heidi Strengell

Aalto Day 1 2018_stage

Photo: Aalto University / Heidi Strengell

Aalto Day 1 2018_cheerleading

Photo: Aalto University / Heidi Strengell

Aalto Day 1 2018_students

Photo: Aalto University / Heidi Strengell

CHEM students 2019

Photo: Aalto University / Kitty Norros

CHEM boilersuit_detail_pokemon

Photo: Aalto University / Kitty Norros

CHEM_boilersuit ceremony 2019

Photo: Aalto University / Kitty Norros

Prosessiteekkarit ry

Prosessiteekkarit verkkosivusto

Prosessiteekkareiden verkkosivusto
An image of two students wearing blue overalls
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu