Insinööritieteiden korkeakoulu

Jäteveden käsittelyteknologiat Aalto lahjoitusprofessuuri 2018 – 2023

Ryhmä kehittää kestäviä jätevedenkäsittelymenetelmiä. Jäteveden sisältämiä arvokkaita resursseja täytyy hyödyntää turvallisesti kuormittamatta ympäristöä.
A chart about municipal wastewater resources

Danielle Bansfield

Professuurin tutkimusteemat

Ryhmämme keskittyy ravinteiden talteenottoon, haitta-aineiden poistoon ja energian ja hiilijalanjäljen optimointiin – tämä toteutetaan jätevedenkäsittelyssä keskittyen kylmien lämpötilojen olosuhteisiin. 

Ravinteiden talteenotto

Jätevedenpuhdistuksen rooli on muuttumassa veden puhdistuksesta enemmän kierrätystehtaaksi.

Nutrient recovery and removal system

Ratkaisukeskeinen haitta-ainetutkimus

Erilaisten haitta-aineiden kuorma Itämereen on ongelma, johon on vasta vähitellen herätty.

Micropollutants research system in water laboratory

Jätevedenpuhdistamo päästäjästä hiilinieluksi

Jätevedenpuhdistus on vielä tällä hetkellä yksi yhteiskunnan suurista energiankuluttajista ja merkittävä pistelähde CO2-päästöille.

Carbon sink

Kylmien lämpötilojen prosessien kehittäminen

Suomessa ja muissa Itämeren rannikkomaissa käsiteltävät jätevedet sekä luonnon vedet ovat pääosan vuotta kylmiä. Tällä on vaikutusta puhdistusprosessien toimintaan.

Wastewater plant in snowy winter time

Lue lisää

Uutiset

Lue tutkimusryhmämme viimeisimmät kuulumiset.

Wastewater treatment research group photo

Lahjoittajat

Lisätietoa tutkimustamme rahoittavista organisaatioista.

Logos of the funding companies

Julkaisut

Membrane contactor onsite piloting for nutrient recovery from mesophilic digester reject water : The effect of process conditions and pre-treatment options

Raed A. Al-Juboori, Juho Uzkurt Kaljunen, Ilaria Righetto, Anna Mikola 2022 Separation and Purification Technology

Bioflocculation of Euglena gracilis via direct application of fungal filaments : a rapid harvesting method

Danielle Bansfield, Kristian Spilling, Anna Mikola, Jonna Piiparinen 2022 JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY

Adsorptive behavior of phosphorus onto recycled waste biosolids after being acid leached from wastewater sludge

Juho Uzkurt Kaljunen, Roza Yazdani, Raed A. Al-Juboori, Charlotte Zborowski, Kristoffer Meinander, Anna Mikola 2022 Chemical Engineering Journal Advances

The dangerous transporters : A study of microplastic-associated bacteria passing through municipal wastewater treatment

Antonina Kruglova, Barbara Muñoz-Palazón, Alejandro Gonzalez-Martinez, Anna Mikola, Riku Vahala, Julia Talvitie 2022 Environmental Pollution

Comprehensive evaluation of the carbon footprint components of wastewater treatment plants located in the Baltic Sea region

Mojtaba Maktabifard, Alexis Awaitey, Elina Merta, Henri Haimi, Ewa Zaborowska, Anna Mikola, Jacek Mąkinia 2022 Science of the Total Environment

Model-based identification of the dominant N2O emission pathway in a full-scale activated sludge system

Mojtaba Maktabifard, Kati Blomberg, Ewa Zaborowska, Anna Mikola, Jacek Mąkinia 2022 Journal of Cleaner Production

Novel application of aerobic granular biofilm systems for treating nitrate-polluted groundwater at low temperature : Microbial community and performance

Barbara Munoz-Palazon, Anna Mikola, Aurora Rosa-Masegosa, Ramiro Vilchez-Vargas, Alexander Link, Jesus Gonzalez-Lopez, Alejandro Gonzalez-Martinez 2022 Journal of Environmental Chemical Engineering

Phosphorus recovery alternatives for sludge from chemical phosphorus removal processes – Technology comparison and system limitations

J. Uzkurt Kaljunen, R. A. Al-Juboori, W. Khunjar, A. Mikola, G. Wells 2022 Sustainable Materials and Technologies

Performance and microbial community structure of a full-scale ANITATMMox bioreactor for treating reject water located in Finland

Alejandro Gonzalez Martinez, Babara Munoz-Palazon, Antonina Kruglova, Maija Vilpanen, Anna Kuokkanen, Anna Mikola, Mari Heinonen 2021 Chemosphere
More information on our research in the Research database.
Research database
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu