Insinööritieteiden korkeakoulu

Jäteveden käsittelyteknologiat Aalto lahjoitusprofessuuri 2018 – 2023

Ryhmä kehittää kestäviä jätevedenkäsittelymenetelmiä. Jäteveden sisältämiä arvokkaita resursseja täytyy hyödyntää turvallisesti kuormittamatta ympäristöä.
A chart about municipal wastewater resources

Danielle Bansfield

Professuurin tutkimusteemat

Ryhmämme keskittyy ravinteiden talteenottoon, haitta-aineiden poistoon ja energian ja hiilijalanjäljen optimointiin – tämä toteutetaan jätevedenkäsittelyssä keskittyen kylmien lämpötilojen olosuhteisiin. 

Ravinteiden talteenotto

Jätevedenpuhdistuksen rooli on muuttumassa veden puhdistuksesta enemmän kierrätystehtaaksi.

Nutrient recovery and removal system

Ratkaisukeskeinen haitta-ainetutkimus

Erilaisten haitta-aineiden kuorma Itämereen on ongelma, johon on vasta vähitellen herätty.

Micropollutants research system in water laboratory

Jätevedenpuhdistamo päästäjästä hiilinieluksi

Jätevedenpuhdistus on vielä tällä hetkellä yksi yhteiskunnan suurista energiankuluttajista ja merkittävä pistelähde CO2-päästöille.

Carbon sink

Kylmien lämpötilojen prosessien kehittäminen

Suomessa ja muissa Itämeren rannikkomaissa käsiteltävät jätevedet sekä luonnon vedet ovat pääosan vuotta kylmiä. Tällä on vaikutusta puhdistusprosessien toimintaan.

Wastewater plant in snowy winter time

Julkaisut

Performance and microbial community structure of a full-scale ANITATMMox bioreactor for treating reject water located in Finland

Alejandro Gonzalez Martinez, Babara Munoz-Palazon, Antonina Kruglova, Maija Vilpanen, Anna Kuokkanen, Anna Mikola, Mari Heinonen 2021 Chemosphere

Post-treatment of real municipal wastewater effluents by means of granular activated carbon (GAC) based catalytic processes: A focus on abatement of pharmaceutically active compounds

Juan Rueda Marquez, Javier Moreno-Andrés, Ana Rey, Carmen Corada-Fernández, Anna Mikola, Manuel A. Manzano, Irina Levchuk 2021 Water Research

Newly developed membrane contactor-based N and P recovery process: pilot-scale field experiments and cost analysis

Juho Uzkurt Kaljunen, Raed Al-Juboori, Anna Mikola, Ilaria Righetto, Irene Konola 2021 Journal of Cleaner Production

Wastewater treatment with starch-based coagulants for nutrient recovery purposes : Testing on lab and pilot scales

Ilaria Righetto, Raed A. Al-Juboori, Juho Uzkurt Kaljunen, Anna Mikola 2021 Journal of Environmental Management

Multipurpose treatment of landfill leachate using natural coagulants - Pretreatment for nutrient recovery and removal of heavy metals and micropollutants

Ilaria Righetto, Raed A. Al-Juboori, Juho Uzkurt Kaljunen, Anna Mikola 2021 Journal of Environmental Chemical Engineering

Data analytics in control and operation of municipal wastewater treatment plants: qualitative analysis of needs and barriers

Sanni Eerikäinen, Henri Haimi, Anna Mikola, Riku Vahala 2020 Water Science & Technology

Low-Temperature Adapted Nitrifying Microbial Communities of Finnish Wastewater Treatment Systems

Antonina Kruglova, Jenni Kesulahti, Minh Le, Alejandro Gonzalez Martinez, Anna Mikola, Riku Vahala 2020 WATER

Lääkeaineiden poistaminen suomalaisista yhdyskuntajätevesistä

Antonina Kruglova, Irina Levchuk, Anna Mikola, Maria Valtari 2020 VESITALOUS

A comparison of photolytic, photochemical and photocatalytic processes for disinfection of recirculation aquaculture systems (RAS) streams

Javier Moreno-Andrés, Juan José Rueda-Márquez, Tomáš Homola, Jouni Vielma, Miguel Ángel Moríñigo, Anna Mikola, Mika Sillanpää, Asunción Acevedo-Merino, Enrique Nebot, Irina Levchuk 2020 Water Research

Concurrent measurement of nitrous oxide and oxygen transfer in full-scale activated sludge basins

Shanna Myers, Anna Mikola, Kati Blomberg, Anna Kuokkanen, Diego Rosso 2020
More information on our research in the Research database.

Blogi

Wastewater treatment research group photo

Blog

A blog by our Master's students

School of Engineering
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu