Avoimen yliopiston kurssit

Yrityksen talouden johtaminen ja raportointi

Opetusaika:

8.1.2024 – 19.2.2024

Ilmoittautumisjakso:

11.12.2023 – 1.1.2024

Opetusajankohdat:

Päiväopetus, Kevät

Opintojen muoto:

Lähiopetus

Kieli:

suomi

Taso:

Peruskurssi

Kurssikoodi:

ABL-A1300

Laajuus:

6 opintopistettä

Hinta:

90,00 €

Osaamistavoitteet
 Kurssin käytyään opiskelija:

 • Hahmottaa, mikä on laskentatoimen rooli yrityksissä ja yhteiskunnassa.
 • Osaa selittää, miksi tilinpäätösraportoinnilla on merkitystä.
 • Ymmärtää, mitkä ovat tilinpäätösraportoinnin keskeiset käsitteet ja tyypilliset liiketapahtumat.
 • Osaa analysoida liiketapahtumien vaikutukset yrityksen kassavirtaan, tulokseen ja taseeseen.
 • Osaa lukea ja tulkita tilinpäätöstä ja laskea sen keskeiset tunnusluvut.
 • Ymmärtää taloudellisen ohjauksen merkityksen osana liiketoimintaa.
 • Osaa laatia taloudellisia suunnitelmia sekä arvioida tuotteiden, palveluiden ja investointien taloudellista kannattavuutta ja tehdä tämän tiedon pohjalta keskeisiä liiketoiminnan johtamiseen liittyviä päätöksiä.
 • Ymmärtää miten suoritusta voidaan mitata ja arvioida sekä taloudellisilla että ei-rahamääräisillä mittareilla ja osaa lisäksi määrittää mittareita yrityksen strategian pohjalta.

Opettaja
 Juhani Vaivio, Nina Sormunen

Oppimateriaali
 Ikäheimo, Seppo, Malmi, Teemu ja Walden, Risto (2019) Yrityksen laskentatoimi.
Kurssikirjallisuus (yllä) sekä opetuksen yhteydessä tai kurssin kotisivuilla osoitettu materiaali


Kurssin digitaalinen oppimisympäristö ja käyttäjätunnuksen aktivointi

MyCourses on opiskelijoille ja opettajille yhteinen työkalu päivittäiseen kurssityöskentelyyn. Tarvitset Aalto-käyttäjätunnusta kirjautuaksesi kurssin MyCourses-työtilaan ja osallistuaksesi opetukseen. Käyttäjätunnus on mahdollista aktivoida ilmoittautumista seuraavana päivänä ja se tulee aktivoida viimeistään päivää ennen kurssin alkua. Katso täältä ohjeet Aalto-käyttäjätunnuksen aktivointiin:Käyttäjätunnuksen aktivointi

Kurssin työtila: MyCourses
Työtilan materiaalit päivitetään kurssin alkuun mennessä.

Työmäärä 
-Osallistuminen luennoille & harjoituksiin
-Valmistautuminen luennoille ja kotitehtävien teko
-Ryhmätöiden tekeminen
-Tenttiin valmistautuminen
-Tentti & välitentti

Esitietovaatimukset
 -

Arviointi
Tentti: 60 %

Luentokurssin aikaiset välitentit ja ryhmätyöt: 40 %

Hyväksyttävän kurssisuorituksen vaatimuksena on, että seuraavat ehdot täyttyvät: (a) tentti vähintään 30 p (50 % * 60 p) ja (b) tentti + ryhmätyöt + välitentti vähintään 50 p (50 % * 100 p). Tentti perustuu kurssikirjaan, luentoihin, harjoituksiin sekä erikseen jaettavaan/ilmoitettavaan materiaaliin.
 

Opetuksen aika ja paikka

Opetuksen aika- ja paikkatietoja voi tarkastella Sisu-järjestelmässä

 1. Linkki avautuu kurssisivulle välilehdelle Suoritustavat
 2. Tarkista sivun yläreunasta kohdasta versio, että pudostusvalikosta valittuna on lukuvuosi 2023-2024
 3. Valitse sinisestä palkista Luento-opetus ja avaa välilehti Opetusryhmät ja -tilaisuudet nähdäksesi kurssin opetustapahtumat. Valitsemalla Tentti, löydät myös tiedot tenttiajankohdista.


  Tenttiohjeet Avoimessa yliopistossa

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Avoimen yliopiston kursseille ilmoittaudutaan Sisu-järjestelmässä.
Ilmoittautuminen kurssille

Ilmoittautuminen alkaa 11.12.2023 klo 9.00
Ilmoittautuminen päättyy 1.1.2024 klo 23.59

Avoimen yliopiston opiskelijoille on varattu 15 paikkaa.

Kurssi on Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun järjestämä.

Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan opintomaksu. Opintomaksu on kurssikohtainen ja sitova. Tutustu ilmoittautumis- ja maksusääntöihin sekä opiskelua koskeviin ohjeisiin:
Ilmoittautuminen, maksut ja säännöt

Kulkutunniste Aalto-yliopiston kampuksen opetustiloihin

Päästäksesi opetustiloihin tarvitset Aalto-yliopiston opiskelijan kulkutunnisteen, joka pitää aktivoida ennen käyttöönottoa Aalto-käyttäjätunnusten avulla. Saavu kampukselle ajoissa ennen ensimmäistä opetuskertaa ja nouda kulkutunniste kampuksen aulapalveluista. Katso ohjeet kulkutunnisteen käyttöönottoon:
Kulkutunnisteen käyttöönotto

Otaniemen kampus, Espoo
Kampuskartta

Lisätietoja

Korvaavuudet: Laskentatoimen perusteet (22A00110), Introduction to Accounting (22A00210)

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston toimistoon [email protected] hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen alkua tai tentin ajankohtaa. Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä:
Henkilökohtaiset opintojärjestelyt Avoimessa yliopistossa

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: