Avoimen yliopiston kurssit

Johdatus data-analytiikkaan

Opetusaika:

29.5.2023 – 15.8.2023

Ilmoittautumisjakso:

12.4.2023 – 5.6.2023

Opetusajankohdat:

Kesä

Opintojen muoto:

Verkko-opetus

Kieli:

suomi

Taso:

Peruskurssi

Kurssikoodi:

AISM-A1002

Laajuus:

6 opintopistettä

Hinta:

90,00 €

Oppimistavoitteet
Kurssin käytyään opiskelija

  1. On tutustunut kauppatieteellisiin käytännön business analytiikan ongelmiin ja osaa pohtia niiden ratkaisuja sekä teoriassa että käytännössä
  2. Kykenee hyödyntämään yksinkertaisia matematiikan ja tilastotieteen työkaluja taloustieteellisten ongelmien mallintamisessa ja ratkaisussa.
  3. Osaa sujuvasti käyttää taulukkolaskentaa erilaisten kauppatieteellisten ja menetelmällisten ongelmien ratkaisuun sekä niiden tulosten raportointiin
  4. Osaa hankkia data-aineistoja, ja muokata niitä käytännön analyysejä varten
  5. Osaa hakea apua tietoteknisiin ongelmiin

Opettaja
Panu Erästö

Oppimateriaali
Kurssin sähköiset opiskelumateriaalit ratkaisuineen

Kurssin digitaalinen oppimisympäristö ja käyttäjätunnuksen aktivointi
MyCourses on opiskelijoille ja opettajille yhteinen työkalu päivittäiseen kurssityöskentelyyn. Tarvitset Aalto-käyttäjätunnusta kirjautuaksesi kurssin MyCourses-työtilaan ja osallistuaksesi opetukseen. Käyttäjätunnus on mahdollista aktivoida ilmoittautumista seuraavana päivänä ja se tulee aktivoida viimeistään päivää ennen kurssin alkua. Katso täältä ohjeet Aalto-käyttäjätunnuksen aktivointiin: Käyttäjätunnuksen aktivointiKurssin työtila: MyCoursesTyötilan materiaalit päivitetään kurssin alkuun mennessä.

Työmäärä toteutustavoittain
Kurssin kokonaistyömäärä on 160 h

Edeltävät opinnot
Lukion oppimäärä matematiikasta.

Arviointi
Arviointiperusteet:
-1/3 tentti
-1/3 sähköiset harjoitustehtävät
-1/3 ryhmätyö
Tentistä saatava minimissään 50% tenttipisteistä hyväksyttyyn kurssisuoritukseen.
Ennakkovaatimuksena tenttiin opiskelijan on palautettava säännöllisesti
a) erikseen osoitetut sähköiset tehtävät (ns. A-tehtävät) ja kerättävä jokaisesta tehtäväpaketista minimissään 50% pisteistä
SEKÄ
b) erikseen osoitetut erilliset Excel-tehtävät

Opetuksen aika ja paikka

Kurssi 29.5.- 15.8. täysin verkko-opetuksena. Joka toinen viikko järjestetään vapaaehtoiset etäkyselytunnit. Muu opetus on omaan tahtiin katsottavia videoita ja harjoituksia. 

Jotta opiskelija pääsee osallistumaan tenttiin, tulee hänen palauttaa hyväksytysti erikseen osoitetut tehtävät erikseen osoitettujen työskentelyikkunoiden puitteissa. Kurssia ei ole mahdollista suorittaa vain tulemalla tenttiin.

Etätentit:
1. tentti 15.8.
Tähän kurssin ensimmäiseen tenttikertaan ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Katso tarkemmat tenttiin liittyvät ohjeet kurssisivulta.

2. tentti 29.8. Muista ilmoittautua tenttiin Sisussa viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää. Katso tarkemmat tenttiin liittyvät ohjeet kurssisivulta.

Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-opetuksessa.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Avoimen yliopiston kursseille ilmoittaudutaan Sisu-järjestelmässä.
Ilmoittautuminen kurssille: Sisu-järjestelmäIlmoittautuminen alkaa 12.4.2023 klo 9.00
Ilmoittautuminen päättyy 5.6.2023 klo 23.59

Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan opintomaksu. Opintomaksu on kurssikohtainen ja sitova. Tutustu ilmoittautumis- ja maksusääntöihin sekä opiskelua koskeviin ohjeisiin:
Ilmoittautuminen, maksut ja säännöt

Huom. Kurssille on tarjolla maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille. Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat maksuttomille paikoille Sisussa normaaliin tapaan. Sinun pitää valita oikea kurssikoodi HOPSillesi ennen kuin voit ilmoittautua. Kurssikoodin voit tarkistaa tämän kurssikuvauksen yläreunasta. Ilmoittautumisohjeet (Aallon tutkinto-opiskelijoille)

Kurssi on Aalto-yliopiston Avoimen yliopiston järjestämä.

Lisätiedot
Korvaavuudet
: Taulukkolaskenta ja analytiikka (30A01100)

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston toimistoon [email protected] hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen alkua tai tentin ajankohtaa. Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: