Aalto-yliopisto Junior

Lapsille ja perheille

Aal­to-yliopis­to Junior jär­jestää lap­sille toim­intaa taiteen, tieteen, teknolo­gian ja talouden aloil­ta. Toim­into­jen ideana on tar­jo­ta mielekästä vapaa-aikaa luovien pro­jek­tien paris­sa. Yleisim­mät toim­intomme ovat ker­hot ja leir­it. Ker­ho­ja jär­jestetään keväisin ja syksy­isin. Leir­it sijoit­tau­tu­vat pääasial­lis­es­ti kesälle.

Toiminta lapsille ja perheille

Leirit

Leirit

Tervetuloa kesäleirille! Järjestämme kesäleirejä kesä- ja elokuussa alakoululaisille.

Aalto-yliopisto Junior
Kerhot

Kerhot

Aalto-yliopisto Junior järjestää kerhoja alakoululaisille. Seuraavista kerhoista tiedotetaan alkusyksystä.

Aalto-yliopisto Junior
Kuvakollaasi kotona toteutettavista tiedetöistä, kuten muovailuvahasta, origameista, valomaalauksesta ja katapultista

Kokeile kotona tai koulussa

Täältä löy­dät innos­tavia tiede- ja taide­töitä, joi­ta voit hel­posti kokeil­la kotona tai koulussa!

Aalto-yliopisto Junior
tapahtumat_Junior

Perhetapahtumat

Mitä kivaa tapah­tuu juuri nyt? Aalto-yliopisto Juniorin monitieteellisissä ja taiteellisissa tapahtumissa pääsevät myös perheen pienimmät vanhempien avustuksella mukaan.

Aalto-yliopisto Junior
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu