Yhdenvertaisuus, diversiteetti ja inklusiivisuus Sähkötekniikan korkeakoulussa

Sähkötekniikan korkeakoulun yhdenvertaisuusrahoitus

Myönnämme korkeintaan 4000 euron apurahoja innovatiivisille, rahoituksen tavoitteita tukeville hankkeille.
ARTS studio with a close-up on colourful yarns on a loom, image by Mikko Raskinen

Sähkötekniikan korkeakoulu haluaa tukea yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta tukevia verkostoja, seminaarisarjoja, luovia hankkeita, mentorointiohjelmia, julkisia tilaisuuksia ja yhteistyötä koulujen ja järjestöjen kanssa. Kannustamme yhteisömme jäseniä hakemaan ideoilleen rahoitusta matalalla kynnyksellä, sillä pienelläkin hankkeella voi olla suuri merkitys!

Hakuaika alkaa 1. marraskuuta 2023.

Hakemuslomake: Sähkötekniikan korkeakoulun yhdenvertaisuusrahoitus

Hakuajat

 • Rahoituksella on yksi hakuaika vuodessa. Mikäli ensimmäiseltä hakukierrokselta jää rahaa myöntämättä, koulu voi päättää toisen hakukierroksen avaamisesta marraskuussa 2023.
 • Vuonna 2023 toinen hakuaika avautuu 1. marrakuuta ja päättyy 30. marraskuuta. Apurahan saaneet hankkeet julkaistaan joulukuun puolivälissä. Hankkeiden tulee alkaa toukokuuhun 2024 mennessä.

Rahoitus

 • Sähkötekniikan korkeakoulu on varannut hankkeisiin yhteensä korkeintaan 8 000 euroa. Yksittäisen hankkeen kustannukset eivät saa ylittää 4 000 euroa.

Hakuohjeet

 • Kaikkien hankkeiden täytyy noudattaa Aalto-yliopiston toimintaperiaatteita.
 • Rahoituksella ei tueta jo olemassa olevia hankkeita.
 • Rahoitetuista hankkeista tulee kirjoittaa uutisartikkeli Aallon verkkosivuille neljän viikon kuluessa hankkeen päättymisestä; tämä on tiimin vastuulla.
 • Rahoitusta voivat hakea Sähkötekniikan korkeakoulun henkilöstö ja opiskelijat.
 • Ehdotuksia arvioidaan mahdollisen vaikuttavuuden, hankkeen antaman tuen ja sen tavoittaman yleisön suuruuden perusteella.
  • Kannustamme erityisesti hankkeita, joilla on vaikutusta yli laitos- ja kiltarajojen.
  • Vaikuttava hanke voi tukea merkittävästi pientä ryhmää, tai vähäisemmin suurta ryhmää.
 • Perustieteiden korkeakoululla on vastaava haku avoinna 1.-30.11.2023. Kannustamme hakijoita koulurahat ylittäviin hankkeisiin. Yhteishankkeissa hakemus lähetetään molempiin kouluihin, ja hakemuksessa eritellään kummastakin koulusta haettava rahoitus.
 • Kaikki hakemukset arvioidaan, mutta päällekkäisyyksien välttämiseksi ehdotamme yhteistyötä kahden samankaltaisen hankkeen välillä, tai uuden ja jo olemassa olevan hankkeen välillä.
 • Hakemuksia arvioi Sähkötekniikan korkeakoulun EDI-ryhmän jäsenistä koostuva työryhmä, ja lopulliset päätökset hyväksyy dekaani.
 • Palkkoja rahoitetaan vain poikkeustapauksessa - otathan meihin yhteyttä ennen kuin haet rahoitusta palkkakustannuksiin. 
 • Työryhmä auttaa mielellään hakemuksissa jo ennen niiden lähettämistä - potentiaalisia hakijoita pyydetäänkin ottamaan työryhmään yhteyttä jo ennen hakemista. Olethan yhteydessä myös laitoksesi taloushenkilöön jo hakuvaiheessa.
 • Sähkötekniikan korkeakoulun viestintätiimi auttaa hankkeen näkyvyyden edistämisessä,  mutta päävastuu säilyy kuitenkin hanketiimillä.

Aiemmin rahoitettuja hankkeita

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: