Uutiset

Toimitusketjujen hallinnan CAPSTONE-kurssilla työstettiin tulevaisuuden haasteita

Opiskelijat saivat ratkoa tosielämän haasteita saaden tukea tehtävään opettajalta ja yritysedustajilta.
Katri Kaupin CAPSTONE-kurssin loppuesitykset
Loppuesitys Meluttoman edustajille. Kuva: Aalto-yliopisto / Roope Kiviranta

Toimitusketjujen hallinnan Capstone-kurssilla “Future-proofing supply chains” opiskelijat työstivät ryhmissä tosielämän haasteita, joita kurssille yrityskumppaneiksi lähteneet yritykset tarjosivat heille. Reiman esittelemä tehtävä oli hyvin analyyttinen, ja suuri osa siitä koostui laskelmien tekemisestä (ennuste, varastonhallinta, jakeluverkon optimointi). Meluttomalle työstetty projekti oli yhdistelmä kvantitatiivista (perustoimintojen hallinnan laskelmia liittyen kapasiteettiin, suorituskykyyn jne.) ja kvalitatiivista analyysiä. Nämä kaksi haastetta toimivat jutun esimerkkeinä kurssin projektitöistä.

Tämä toimitusketjujen hallinnan maisterivaiheen kurssi perustui 100-prosenttisesti ryhmätyöskentelyyn. ”Kurssilla ei ollut muita tehtäviä tai harjoituksia, vaan opiskelijat saivat keskittyä ryhmässä tehtyyn yritysprojektiin, johon kuului projektisuunnitelman luominen, loppuraportin työstäminen ja loppuesitys yritykselle”, kertoo kurssin vastuuprofessori Katri Kauppi. ”Opiskelijoiden tuli myös itse huolehtia aikataulussa pysymisestä, sillä alkuvuodesta pidetty kurssi kesti vain kuusi viikkoa.”

Case Reimassa opiskelijat työstivät jakelukanavan optimointia

Reiman opiskelijatiimiin kuulunut Yifan Wang kertoo, että Reima pyrkii löytämään varastoverkostostaan optimaalisen ratkaisun säilyttäen samalla kestävän kasvunsa, vahvistaen jalansijaansa keskeisillä markkinoilla ja kehittäen uusia liiketoimintakanavia. ”Ulkopuolisina konsultteina meidän opiskelijoiden tuli luoda tutkimusraportti varastojen sijainneista ja jakelusuunnitelmasta käyttämällä eri kanavien historiatietoja ja kuljetuskustannuksia. Otimme huomioon toimituskustannukset, läpimenoajan tehokkuuden, toteutettavuuden ja ympäristöjalanjäljet.”

Tiimi, johon kuuluivat Yifan Wangin lisäksi Linh Hoang ja Petriina Heikkinen, kertoo, että he saivat Reimalta runsaasti tietoa ja yritysedustajat esittelivät nykytilannetta ja ongelmaansa. ”Jos meille ilmeni projektissa epäselvyyksiä, saatoimme ottaa suoraan yhteyttä yritykseen asioiden selvittämiseksi. Samaten pystyimme pyytämään professorilta ja kurssiassarilta ohjausta tilanteissa, joissa palapelin palat eivät napsahtaneet paikoilleen.”

Yifan Wang kertoo oppineensa kurssilla, mitä elementtejä on otettava huomioon tosielämän jakelusuunnitelmassa. ”Kyse ei ollut ainoastaan varastojen ja loppumarkkinoiden välisestä etäisyydestä, vaan myös läpimenoajasta, paikallisista työvoimakustannuksista, infrastruktuurin tasosta ja ympäristövaikutuksista. Toteutettavuus ja lopullinen järjestely liittyivät läheisesti kestävyyteen, sillä hiilijalanjälki oli yksi tärkeimmistä tavoitteista, jota yritys halusi vähentää.”

”Case-tapaus on simulaatio konsulttityöstä. Saimme yritykseltä aitoa dataa ja opin, että tosielämän konsultointi ei voi koskaan olla yksinkertainen ongelmanratkaisuharjoitus. Meidän piti tehdä paljon johtopäätöksiä tietojen perusteella, ja täydellistä ratkaisua ei ehkä koskaan synny erinäisten rajoitusten vuoksi. Lisäksi opin jotain ennusteista. Korjasimme ennustemenetelmiämme yrityksen palautteen perusteella”, Yifan Wang kertoo.

Reiman projektitiimi. Kuva: Aalto-yliopisto / Katri Kauppi
Reiman projektitiimi. Kuva: Aalto-yliopisto / Katri Kauppi

Case Meluton sai opiskelijat pohtimaan varaston suunnittelua

Meluttoman tehtävää ratkoi muun muassa Minttu Toropainen. Hänen tiiminsä tehtävänantona oli toimia konsultteina ja löytää ratkaisuja tuotannon tuplaamiseen kehittämällä prosesseja, tehtaan pohjapiirustusta ja varastonhallintaa. ”Asiakasyrityksemme oli kotimainen ääni- ja lämmöneristämiseen erikoistunut yritys, Meluton. Asiakasyrityksellämme ei ollut tiettyä osa-aluetta, johon he halusivat muutoksen, mutta he ehdottivat tiettyjä asioita parannettaviksi. Näitä olivat niin operatiivisen puolen toiminnot kuin käytännön ratkaisut.”

Minttu Toropainen ja tiiminsä saivat suhteellisen vapaat kädet tarttua sellaisiin osa-alueisiin, jotka he näkivät tärkeimmiksi tavoitteen saavuttamisessa. ”Lähdimmekin pohtimaan tehtävää varaston suunnittelun, kapasiteetin ja ketterän toimitusketjun hallinnan näkökulmasta. Suunnittelimme yritykselle esimerkiksi uudenlaisen pohjapiirustuksen toimivampaan varastointiin, simulaatiomallin tuotekapasiteetin maksimoimiseksi ja muita pienempiä parannuskohtia muun muassa operatiivisiin toimiin. Näitä olivat Lean-menetelmien käyttöönotto parantamaan tehokkuutta.”

”Vierailu yrityksen tehtaalla oli kurssin kohokohtia, sillä siinä pääsin tutustumaan itselleni täysin vieraaseen alaan. Sain syvällisen ymmärryksen siitä, mitä Meluton tekee. Pidin kurssilla erityisesti siitä, että saimme käyttää teoriassa aiemmin opittuja asioita konkreettisesti miettiessämme ratkaisua asiakkaalle.”

Paljon oppia tulevaisuuden työelämää varten

Case Reimaa työstänyt Yifan Wang nautti kurssista, koska projektityö oli niin aito, että se varmasti valmisti hyvin oikeisiin töihin tulevaisuudessa. ”Kurssi ei ollut perinteisten kurssien kaltainen siinä mielessä, että olisimme käyttäneet harjoituksissa ja kokeessa opettajan luennoilla opettamia asioita, vaan meidän tuli käyttää koko tietämystämme ratkaisujen löytämiseksi. Itse tehtävänanto oli liiketoimintaskenaariona niin mielenkiintoinen, että pystyin soveltamaan malliin ja analyysiin myös muilta kursseilta oppimiani työkaluja, kuten liiketoiminta-analytiikkaa.”

Case Melutonta työstänyt Minttu Toropainen kertoo, että kurssilla sai tehdä oikean elämän projektia käytännössä, mutta silti siihen sai tukea sekä kurssin opettajalta että yritykseltä, mikä oli todella mukavaa. ”Meillä oli ensin palaveri suunnitelmista, joita aioimme tehdä yrityksen kanssa. Sen jälkeen opettaja tuki ja ohjasi meitä oikeaan suuntaan, mikä oli mukavaa, sillä en ollut aiemmin itse tehnyt tällaista projektia. Lopussa esittelimme tuotoksemme kolmelle Meluttoman edustajille, jotka saivat antaa kommentteja ja palautetta siitä, miten heidän mielestään olimme suoriutuneet tehtävässä”

Opiskelija Nicklas Susila, joka oli Minttu Toropaisen kanssa samassa ryhmässä, kertoo, että myös se oli mukavaa, että itse pääsi valitsemaan, mitä yritysprojektia halusi työstää. ”Valinnan mahdollisuus yhdistettynä siihen, että sai toimia konsulttina ja pääsi tutustumaan yrityksen tiloihin ja todella näkemään, mitä toiminnan puolella tapahtuu, oli mielenkiintoista. Oli myös hieno kokemus saada kommunikoida yritysedustajien kanssa esittämällä heille kysymyksiä, pyytämällä tietoja ja tiedustelemalla heidän toiveitaan projektiin liittyen. Uskon, että monet opiskelijat arvostavat tällaista käytännönläheisyyttä.”

Oy Meluton Ab:n toimitusjohtaja Jussi Niemelä on erittäin tyytyväinen kurssiin. ”Opiskelijoiden innostus, hyvät kysymykset ja näkökulmat olivat meille arvokkaita. Ratkaisuehdotuksissa oli hyviä ja käytäntöönvietäviä oivalluksia ja Meluton aikookin jatkaa yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa tarjoamalla projektitoimeksiantoja opiskelijoille”, hän sanoo.

Katri Kaupin CAPSTONE-kurssi, ohjaajat ja yritysedustajat
Professori Katri Kauppi (vas.), Meluttoman Jussi Niemelä, Ville Veijanen ja Paavo Kareinen ja oikassa laidassa työelämäprofessori Gautam Basu Kuva: Aalto-yliopisto / Roope Kiviranta

Tieto- ja palvelujohtamisen laitos

Tieto- ja palvelujohtamisella viitataan tiedon ja digitaaliteknologian luovaan hyödyntämiseen liiketoiminnassa ja siirryttäessä teollisesta tuotannosta palveluvoittoiseen tuotantoon.

Lue lisää
Two business students, one is holding a laptop, discussing with the Professor after his lecture. Another group of students talk in the background.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Kuvassa näkyvät Kauppakorkeakoulun opiskelijat Liina Röyskö ja Kerttu Lammi koulun pääovien edustalla.
Opinnot Julkaistu:

Tekoälyn fiksua käyttöä opettava verkkokurssi lisäisi opiskelun tasa-arvoa

Tekoäly on tullut jäädäkseen ja sen osaava ja tehokas hyödyntäminen auttaisi sekä opinnoissa että työnhaussa, sanovat Kauppakorkeakoulun opiskelijat.
Två studentar på Aalto-universitetets campus
Opinnot Julkaistu:

2 027 uutta opiskelijaa hyväksyttiin Aalto-yliopistoon

Kaiken kaikkiaan 13 500 haki opiskelupaikkaa Aallosta kevään 2024 toisessa yhteishaussa
Syksyinen kampusalue
Opinnot Julkaistu:

Syksyn 2024 avoimen yliopiston kurssit on nyt julkaistu

Syksyn kurssien ilmoittautuminen alkaa aikaisintaan elokuussa.
Yliopiston lukuvuoden avajaistilaisuus 3.9.2023. Kuva: Mikko Raskinen
Yhteistyö Julkaistu:

Alumni, ovatko yhteystietosi ajan tasalla?

Kesällä 2024 Aalto-yliopisto toteuttaa tekstiviestikampanjan, jossa pyydetään alumneja päivittämään yhteystietonsa.