Uutiset

Suomen Akatemia palkitsee Ville Vuorisen COVID-19-taudin leviämistä koskevasta tutkimuksesta

Ilma- ja nestevirtausten fysiikkaa tutkiva Ville Vuorinen palkitaan poikkeuksellisesta tieteellisestä rohkeudesta ja luovuudesta sekä toiminnasta tieteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi.
Portrait of Professor Ville Vuorinen

Suomen Akatemia myönsi vuoden 2022 akatemiapalkinnot Aalto-yliopiston energiatekniikan professorina työskentelevälle Ville Vuoriselle laskennallisen virtausdynamiikan menetelmien soveltamisesta aerosolileviämisen tutkimiseen COVID-19 taudin yhteydessä sekä akatemiatutkijana Helsingin yliopistossa Lahden yliopistokampuksella työskentelevälle Riikka Puhakalle merkittävästä ympäristön ja terveyden välisen vuorovaikutuksen tutkimuksesta.

Molemmat palkituista ovat osoittaneet kykynsä laadukkaan ja vaikuttavan tutkimuksen tekemiseen. Puhakan ja Vuorisen tutkimusaiheet sekä tutkimustulokset ovat myös saaneet laajasti kansainvälistä mediahuomiota muun muassa The Guardianissa, BBC:llä ja CNN:llä.

Perustutkimusta tarvitaan yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen

Ville Vuorinen toteuttaa tutkimusryhmänsä kanssa 3D-virtaussimulointeja supertietokoneilla. Tällä tavoin on mahdollista saada tarkkaa tietoa esimerkiksi tuulivoimalan ympäristön ilmavirtauksista tai vedyn palamiskonsepteista ja liekeistä. Energiatehokkuus ja päästöttömyys ovat Vuorisen tutkimuksen ytimessä.

Koronapandemian aikana Vuorinen hyödynsi virtaussimulointeja virusten leviämisen ymmärtämiseen hengitysilmassa sisäilmavirtausten mukana. Yhteiskunnallisesta tarpeesta syntyi tieteellisesti luova ja monitieteellinen tutkimusprojekti aerosolileviämisen merkityksestä COVID-19 taudissa. Tutkimuksen tulokset vaikuttivat osaltaan pandemian torjuntakeinoihin maskisuositusten päivittämisen ja ilmanvaihdon tehostamisen näkökulmista.

”Minua kiehtoo yhteys teorian ja paljain silmin nähtävän todellisuuden välillä sekä se, että voimme simuloida monia ympäristössämme esiintyviä arkipäiväisiä virtauksia varsin tarkasti. Haluan ymmärtää fysikaalisen selityksen tutkittaville asioille”, Vuorinen kertoo.

Virtaussimulointimenetelmät ovat valikoituneet Vuorisen uralle menetelmien monikäyttöisyyden johdosta. Hän johtaa virtauslaskentaan ja energian konversioon keskittyvää tutkimusryhmää. Ryhmän käyttämiä tutkimusmenetelmiä voidaan soveltaa laajasti yhteiskunnan erilaisissa monitieteisissä sovelluksissa, eivätkä menetelmät rajoitu ainoastaan energiatekniikkaan. Vuorisen mukaan tiedeyhteisö opettelee simuloimaan yhä haastavampia virtausilmiöitä, joissa voi olla mukana myös kemiallisia reaktioita tai virtaavan aineen olomuodon muutoksia.

”3D-virtauslaskentaa ja molekyylitason simulointia hyödyntämällä olisi mahdollista suunnitella esimerkiksi nykyistä tehokkaampia vihreän vedyn ja muiden synteettisten polttoaineiden valmistusprosesseja. Tämä edellyttää kuitenkin lopulta monitieteellistä lähestymistapaa, suurta laskentakapasiteettia sekä laskennallisen ja kokeellisen tutkimuksen vuorovaikutusta.”

Ville Vuorinen on toiminut vuodesta 2014 alkaen Aalto-yliopiston energiatekniikan alan apulaisprofessorina insinööritieteiden korkeakoulussa, ja hänet nimitettiin professoriksi vuonna 2022. Tekniikan tohtoriksi Vuorinen valmistui vuonna 2010 Aalto-yliopistosta. Vuorinen on tehnyt tutkijavierailuja Ruotsiin, Hollantiin ja Yhdysvaltoihin. Vuosina 2013–2016 hän oli Suomen Akatemian tutkijatohtori. Akatemiahankerahoitus Vuorisella on ollut vuosina 2018–2022, 2020–2021 ja 2020–2024. Lisäksi Vuorisella on Business Finlandin rahoitusta, minkä ohella hänen tutkimuksensa muita merkittäviä rahoittajia ovat olleet yritykset Andritz, Meyer sekä Wärtsilä.

Suomen Akatemia myöntää palkinnon tutkijalle, joka on työssään osoittanut poikkeuksellista tieteellistä rohkeutta, luovuutta tai ennakkoluulottomuutta. Palkittu tutkija on merkittävällä tavalla tehnyt tunnetuksi tieteellistä tutkimusta tai tutkijan työtä, lisännyt toiminnallaan kiinnostusta tiedettä kohtaan, osallistunut tutkijana yhteiskunnalliseen keskusteluun tai edistänyt muuten tutkimuksen merkitystä, hyödyntämistä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Palkinto myönnetään tutkijalle, jonka tieteellinen ura on merkittävältä osin vielä edessäpäin.

Tänä vuonna akatemiapalkinnot jaetaan 15.6.2023 järjestettävän Tiedefoorumin yhteydessä. Samassa tilaisuudessa jaetaan myös joka toinen vuosi myönnettävä Suomen tiedepalkinto. Lisätietoja Tiedefoorumin ohjelmasta: Tiedefoorumi – Puhe on tieteestä

Lisätietoja:

  • Ville Vuorinen, energiatekniikan professori, 050 361 1471, ville.vuorinen (at) aalto.fi, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto

Aineisto:

Akatemiapalkinto 2022: ilma- ja nestevirtausten fysiikkaa tutkiva Ville Vuorinen

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Mustaa puuta
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Otaniemessä kehitetty uusi supermusta materiaali puusta

Tieteen ja teknologian alati kehittyvässä maailmassa on tiettyjä ilmiöitä, jotka kiehtovat jatkuvasti niin tieteentekijöitä, taiteilijoita kuin suurta yleisöäkin. Yksi tällainen ilmiö on supermustat materiaalit.
Oskari Vilamon palkinnot
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Oskari Vilamon rahasto palkitsi parhaat rakennusalan opinnäytteet

Aalto-yliopistosta palkittiin kolme väitöskirjaa ja kolme diplomityötä.
Veera Repka, photo by Veera Repka
Opinnot Julkaistu:

Veera Repka: Otaniemi-kuplaan imautuu helposti mukaan

"Jos joku kävelisi kengissäni samalla tapaa opintojen alkuvaiheessa, toivoisin, että hän ei yrittäisi heti saavuttaa kaikkea. Itselleen voi antaa aikaa ja käydä omalla painollaan asioita läpi."
Janne Naapuri
Palkinnot ja tunnustukset, Tutkimus ja taide Julkaistu:

TkT Janne Naapuri sai Gustaf Kompan väitöskirjapalkinnon

Suomalaisten Kemistien Seuran Gust. Kompan vuoden 2023 väitöskirjapalkinto myönnettiin tekniikan tohtori Janne Naapurille Aalto-yliopistosta ja tekniikan tohtori Jussi Isokuorttille Tampereen teknillisestä yliopistosta.