Uutiset

Suomalaisista maailman paras talouskansa – uusi avoin verkkokurssi talouden perusteista tukee tavoitteeseen pääsemisessä

Miten talous toimii? on ensimmäinen laaja suomenkielinen MOOC talouden vaikutuksista elämäämme.
Miten talous toimii? -verkkokurssi (MOOC)
Taloustieteen keskus Helsinki GSE on luonut taloustieteen perusteiden verkkokurssin ”Miten talous toimii?”.

Kansalaisten talousosaaminen vaatii päivittämistä. Nuoret haluaisivat oppia taloustaitoja nykyistä enemmän koulussa, kertoo tuore tutkimus. Ymmärrys talouden peruskäsitteistä on kateissa. Tällaisia otsikoita osuu mediassa jatkuvasti näkökenttäämme. Samaan aikaan ympärillämme tapahtuu suuria mullistuksia, joilla on joko merkittäviä taloudellisia seuraamuksia tai jotka ovat seurausta taloudellisen järjestelmän muutoksista. Vähäisimpänä niistä ei voi pitää ilmastokriisiä. Jotta voimme vaikuttaa ympäristöömme ja edistää yhteiskunnallista muutosta, meidän on ymmärrettävä, miten sen keskeinen osa, talous, toimii.

Taloustaitoja opetetaan Suomen kouluissa eri asteilla monella tavalla ja monella tasolla. Erityisesti toisen asteen opinnoissa on kuitenkin taloustieteen kurssin mentävä aukko. Aalto-yliopiston, Hankenin ja Helsingin yliopiston yhteinen Taloustieteen keskus Helsinki GSE onkin halunnut vastata haasteeseen nuorten talousosaamisen kohentamiseksi luomalla taloustieteen perusteiden kurssin.

”Suomalaisten taloustaidoissa on päivittämistä. Verkko-opinnot tuntuivat hyvältä mahdollisuudelta jättää yliopiston luentosalit taakse ja viedä opetus suoraan suurelle yleisölle. Haluaisimme Helsinki GSE:ssä nähdä, että suomalaiset olisivat maailman paras talouskansa. Nyt pitää vain ottaa ensimmäinen askel kohti sitä”, sanoo Helsinki GSE:n akateeminen johtaja Otto Toivanen kurssin tavoitteesta.

Miten talous toimii? on kaikille avoin verkkokurssi eli MOOC (Massive Open Online Course), joka tarkastelee talouden vaikutuksia elämäämme. Kurssi on rakennettu niin, että sen suorittamisesta on hyötyä kaikille taloudesta kiinnostuneille, mutta sisältöjä on rakennettu erityisesti lukiolaisia ajatellen.

Monipuolinen sisältö

Käytännönläheinen ja erittäin ajankohtainen, suomenkielinen verkkokurssi on jaettu seitsemään eri osaan. Luvuissa käsitellään niin talousjärjestelmiä ja niiden historiaa, markkinoiden toimintaa, sijoittamista ja pankkien toimintaa sekä talouskasvun syntyä ja suhdanteita. Temaattinen Globaalit haasteet -luku käy läpi ilmastonmuutokseen, väestön ikääntymiseen ja digijätteihin liittyviä erityisiä kysymyksiä talouden näkökulmasta. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on hyvä yleiskäsitys talouden perusteista ja uusia työkaluja erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden hahmottamiseen.

Kurssin akateemiseen ryhmään kuuluivat Aalto-yliopistosta professorit Marko Terviö ja Juuso Välimäki sekä emeritusprofessori Matti Pohjola ja Helsingin yliopistosta professorit Niku Määttänen ja Jukka Pirttilä.

”Nopeasti ymmärsimme, että haluamme tehdä yhteistyötä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton HYOLin kanssa, jotta saamme kurssista lukiolaisille mahdollisimman toimivan. Kokosimme lukio-opettajista ryhmän, jonka kanssa kävimme teemoja läpi ja sparrasimme sisältöjä. Viime kesänä käynnistimme lukio-opiskelijoiden testijakson, jolta saimme kurssista paljon kehittävää palautetta”, kertoo ryhmän vetäjä Juuso Välimäki.

Itsenäistä opiskelua

Itsenäisesti opiskeltavalla kurssilla käydään läpi tarina talouden vaikutuksesta elämäämme. Sisällöt koostuvat tekstin lisäksi graafeista, kuvista, haastatteluista ja videoista. Taloustieteilijä Sixten Korkmanin videot avaavat opiskelijalle suhdannevaihtelujen ja ilmastokriisin taloudellisia syitä ja seurauksia.

”Luvuissa opittuja asioita testataan matkan varrella erilaisilla tehtävillä, pähkinöillä. Kun opiskelija on tehnyt kaikki pähkinät, hänen katsotaan suorittaneen kurssin hyväksytysti. Kurssisuoritus voidaan kirjata kahden opintopisteen arvosta joko Aallon tai Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kautta. Toivomme, että mahdollisimman monella lukio-opiskelijalla olisi mahdollisuus hyväksilukea tämä kurssi myös lukion valinnaisena kurssina”, kertoo Helsinki GSE:n projektipäällikkö Jari Järvenpää.

Kurssi julkaistaan torstaina 14.10. ja osoitteessa talouskurssi.fi.

Lisätietoja:
Jari Järvenpää
[email protected]
050 342 3736

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Aallon Urhea-opiskelijoiden syystapaaminen, 2023. Kuva: Terhi Ollikainen
Opinnot Julkaistu:

Aallon alumni, urheilujohtaja Jyrki Louhi tarjosi taloustietämystä Aallon kilpaurheilijoille

Urhea-tapaaminen keräsi 30 opiskelijaa verkoston syystapaamiseen.
Aalto University School of Business, a student ascending, public art of Risto Suomi on the wall, photo Mikko Raskinen
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Poissaolot töistä on suurin syy siihen, että naisia on toimitusjohtajina miehiä vähemmän

Naiset ovat aliedustettuina toimitusjohtajan tehtävissä, koska he viettävät enemmän aikaa työmarkkinoiden ulkopuolella niinä vuosina, joina heidän uransa on nousussa. Naiset myös hakeutuvat miehiä vähemmän myynnin ja tuotannon tehtäviin, joista toimitusjohtajia tyypillisesti rekrytoidaan.
drift trike
Opinnot Julkaistu:

Kiinnostaako Aalto Space ja mekaaninen suunnittelu? Tervetuloa konesuunnitteluprojektin Gaalaan 1.12.

MEC-E1003 Machine Design Project -kurssin opiskelijat esittelevät prototyyppejään yleisölle. Tänä vuonna mukana on ensimmäistä kertaa myös yhteistyöprojekteja Aalto Space -tiimin ja professori Jaan Praksin kanssa.
Henry Tirri. Kuva: Terhi Ollikainen
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Henry Tirri: Teknologialiiketoiminnan skaalaaminen vaatii vahvaa strategista ja psykologista osaamista

Hyvä professori tai liiketoimintajohtaja jakaa viisautta, joka karttuu vain vuosien myötä.