Uutiset

Opiskelijakaksikko auttoi Pohjola Vakuutusta kartoittamaan edellytyksiä digitaaliselle vakuutusmyyntikanavalle

Selvityksen kohteena olivat pienyritysasiakkaiden tarpeet, joihin vastaamiseksi opiskelijat etsivät toimivia ratkaisuja maailmalta.
Räätälöity opiskelijaprojekti Pohjola Vakuutukselle_projektitiimi
Nico Byman (vas.), Atte Pitkälahti (OP) ja Aleksi Ala-Uotila

Kauppakorkeakoulun maisteriopiskelijat Aleksi Ala-Uotila ja Nico Byman toteuttivat Pohjola Vakuutukselle laajan tutkimuksen pienyritysasiakkaiden digitaaliseen vakuutusmyyntiin liittyen. Räätälöidyssä yritysprojektissa oli tavoitteena selvittää, mitä pienyritysasiakkaat odottavat ja haluavat digitaaliselta vakuutusmyyntikanavalta sekä millaisia ratkaisuja yritysvakuutusten digimyyntiin on kehitetty ja otettu käyttöön vakuutusmarkkinoilla eri puolilla maailmaa.

Opiskelijat haastattelivat pienyrittäjiä heidän tarpeistaan, analysoivat muiden vakuutustoimijoiden ratkaisuja globaalisti, koostivat asiakaspalvelupolun mallin sekä kehittivät löydösten pohjalta suosittelemansa käyttöliittymämallin. Alkuvuodesta 2022 toteutettu tutkimus esiteltiin Pohjola Vakuutuksen johdolle ja OP:n digikanavien kehittämisestä vastaaville asiantuntijoille.

”Aleksi ja Nico paneutuivat tähän projektiin selkeästi enemmän kuin mitä odotettiin. Kiitän heitä erityisesti itseohjautuvasta, määrätietoisesta ja jäsennellystä työskentelystä. Yhtenä esimerkkinä Aleksi ja Nico tarkastelivat maailman 50 suurinta vakuutusyhtiötä digitaalisen muutoksen suhteen. Tämä kattava analyysi tuotti niin paljon dataa, että oli itse asiassa melko haastavaa sisällyttää kaikki löydökset Pohjola Vakuutuksen edustajille esitettyyn loppuesitykseen”, kertoo projektin ohjaajana toiminut, Kauppakorkeakoulun varadekaani ja markkinoinnin professori Tomas Falk.

Opiskelijoiden selvitys pohjustaa Pohjola Vakuutuksen strategiatyötä

Pohjola Vakuutus sai projektin tuloksista sekä vahvistusta aiemmalle tutkimukselleen että uutta ja arvokasta tietoa tulevaisuuden kehitystyötä varten. Pohjola Vakuutus sai entistä selkeämmän kuvan siitä, minkälaisia digipalveluita heidän tulisi tarjota yritysasiakkailleen. Tutkimuksen aikana opiskelijat tekivät useita tärkeitä löydöksiä, kuten vapaaehtoisten vakuutusten tärkeyden korostamisen digipalvelussa sekä sen että pienyritysasiakkaat tarvitsevat runsaasti taustatietoa yritysvakuutusten monimutkaisesta kokonaisuudesta. Taustatiedon tulee olla helposti saatavilla, jotta he voivat tehdä päätöksen tarvitsemistaan vakuutuksista itsenäisesti ilman asiantuntijan apua.

”Pohjola Vakuutus päivittää parhaillaan strategiaansa ja sen painopisteitä vuoteen 2025. Osana tätä työtä halusimme selvittää yritysasiakkaiden toiveet digipalveluille ja -kanaville. Halusimme toisaalta nähdä, miten yritysasiakkaiden digitaalisia palveluita on kehitetty eri puolilla maailmaa. Toiveemme oli, että asiaa lähestytään ennakkoluulottomasti ja tuorein silmin”, kertoo Pohjola Vakuutuksen Director, Head of Corporate Insurance Customers Jukka Impiö.

”Aleksi ja Nico ymmärsivät heti alkukeskustelujen perusteella todella hyvin tarpeemme. Tutkimuksen fokus pysyi koko ajan kirkkaana ja yhteinen sävel työstämiselle löytyi helposti. Työn tulos oli erinomainen ja vastasi kysymyksiimme jopa odotuksemme ylittäen. Nico ja Aleksi vetivät taustatyönsä hedelmät ja asiakkaiden haastattelujen löydökset saumattomasti yhteen helposti ymmärrettävällä tavalla”, Impiö jatkaa.

Opettavainen kokemus digipalveluiden maailmasta ja työelämätaidoista

Tieto- ja palvelujohtamista pääaineenaan opiskeleva kaksikko kertoo, että projekti antoi heille erinomaista käytännön kokemusta digipalvelun kehittämisestä ja mahdollisti heidän oman osaamisensa kehittämisen asiantuntijatyössä.

Nico Byman painottaa tällaisten projektien yhdistävän opinnot työelämään opiskelijaystävällisellä tavalla. Hän koki projektin parissa työskentelyn hyväksi vastapainoksi opinnoille ja erinomaiseksi mahdollisuudeksi hyödyntää kursseilla opittuja taitoja muun muassa haastattelujen, benchmarkingin sekä löydösten analysoinnin parissa.

”Vaikka projekti olikin positiivisessa mielessä haastava, oli sen yhdistäminen opintoihin helppoa, sillä pystyimme aikatauluttamaan opinnot projektin oheen. Projektin tavoite oli suunniteltu Pohjola Vakuutuksen tarpeiden mukaan, joten tulokset olivat heille aidosti hyödyllisiä. Tämä kasvatti motivaatiota tehdä parasta mahdollista jälkeä ja haastaa itseään uudella tavalla. Muodostimme Aleksin ja Tomaksen kanssa hyvän tiimin, ja työskentely Pohjola Vakuutuksen edustajien kanssa sujui erinomaisesti.”

Aleksi Ala-Uotila puolestaan korostaa, että vaikka lopullinen digipalvelu saattaa vaikuttaa asiakkaalle yksinkertaiselta ratkaisulta, palvelun takaa löytyy suuri määrä selvitys- ja kehitystyötä.

”Oli erittäin mielenkiintoista saada tarkempi käsitys siitä, miten monitasoista digipalveluiden kehittäminen on ja miten monta asiaa kehittämisprosessissa tulee ottaa huomioon. Esimerkiksi puolistrukturoitujen syvähaastattelujen kautta pääsimme tarkastelemaan syvällisesti yritysasiakkaiden tarpeita digipalveluihin liittyen ja saimme tuotua asiakkaiden ajatuksia onnistuneesti esille. Koen, että projektin aikana ammatillinen osaamiseni koheni huomattavasti; esimerkiksi viestintä eri sidosryhmien välillä ja projektin ohjaaminen eteenpäin kehittivät vuorovaikutus- ja projektinhallintataitojani, jotka tulevat varmasti hyödyksi työelämässä.”

”Suuret kiitokset Pohjola Vakuutukselle ja Aalto-ylipistolle erinomaisesta projektista. Voimme vahvasti suositella räätälöityjä yritysprojekteja myös muille opiskelijoille”, Aleksi ja Nico sanovat.

Pohjola Vakuutus on Suomen suurin vakuutusyhtiö. Pohjola Vakuutus Oy on perustettu vuonna 1891 ja se tuli osaksi OP-ryhmää vuonna 2005. Pienet yritykset ovat tärkeä osa sen asiakaskuntaa.

Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit / Customized Student Business Projects

Kauppakorkeakoulun Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit -konsepti on suunniteltu yrityksille tehtäviä tutkimus- ja selvitysprojekteja varten ja sen lähtökohtana ovat yrityksen tarpeet.

Lue lisää
Opiskelijoita Kauppakorkeakoululla. Kuva: Aalto-yliopisto / Unto Rautio
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Ihminen, joka katsoo kohti tulevaisuutta
Opinnot, Yliopisto Julkaistu:

Viisi vinkkiä, joilla voit kehittää luovuuttasi tänä keväänä ja kesänä

YK viettää Maailman luovuuden ja innovaatioiden päivää 21. huhtikuuta. Kokosimme vinkkejä luovuuden oppimiseen.
Kesäinen Otaniemen rantanäkymä, jossa Aalto-yliopiston logo ja tapahtuman nimi sekä VTT:n ja Avoimen tieteen logot.
Kampus, Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kesäpäivät 2024 järjestetään Aalto-yliopistossa

Avoimen tieteen kesäpäivät pidetään Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella ja Zoomissa 3.–4.6. Ilmoittauduthan 3.5. mennessä!
Kaksi tummiin pukeutunutta miestä istuu suunnittelemiensa huonekalujen keskellä
Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Aaltolaisten muotoilua esillä Milanon huonekalumessuilla

Italialaisen muotoilijan ja japanilaisen arkkitehdin suomalaisesta kulttuurista inspiroitunutta yhteistyötä nähdään Salone del Mobile -messuilla Milanossa huhtikuussa. INTERDEPENDENCE-näyttelyssä on esillä myös muita projekteja Aallosta.
Saastamoisen säätiön edustajat
Yhteistyö Julkaistu:

Saastamoisen säätiö toimii aktiivisesti edistääkseen tiedettä ja taidetta kansainvälisesti

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja tuen kohdistaminen nuorten hyväksi on säätiölle tärkeää.