Uutiset

Opiskelijakaksikko auttoi Pohjola Vakuutusta kartoittamaan edellytyksiä digitaaliselle vakuutusmyyntikanavalle

Selvityksen kohteena olivat pienyritysasiakkaiden tarpeet, joihin vastaamiseksi opiskelijat etsivät toimivia ratkaisuja maailmalta.
Räätälöity opiskelijaprojekti Pohjola Vakuutukselle_projektitiimi
Nico Byman (vas.), Atte Pitkälahti (OP) ja Aleksi Ala-Uotila

Kauppakorkeakoulun maisteriopiskelijat Aleksi Ala-Uotila ja Nico Byman toteuttivat Pohjola Vakuutukselle laajan tutkimuksen pienyritysasiakkaiden digitaaliseen vakuutusmyyntiin liittyen. Räätälöidyssä yritysprojektissa oli tavoitteena selvittää, mitä pienyritysasiakkaat odottavat ja haluavat digitaaliselta vakuutusmyyntikanavalta sekä millaisia ratkaisuja yritysvakuutusten digimyyntiin on kehitetty ja otettu käyttöön vakuutusmarkkinoilla eri puolilla maailmaa.

Opiskelijat haastattelivat pienyrittäjiä heidän tarpeistaan, analysoivat muiden vakuutustoimijoiden ratkaisuja globaalisti, koostivat asiakaspalvelupolun mallin sekä kehittivät löydösten pohjalta suosittelemansa käyttöliittymämallin. Alkuvuodesta 2022 toteutettu tutkimus esiteltiin Pohjola Vakuutuksen johdolle ja OP:n digikanavien kehittämisestä vastaaville asiantuntijoille.

”Aleksi ja Nico paneutuivat tähän projektiin selkeästi enemmän kuin mitä odotettiin. Kiitän heitä erityisesti itseohjautuvasta, määrätietoisesta ja jäsennellystä työskentelystä. Yhtenä esimerkkinä Aleksi ja Nico tarkastelivat maailman 50 suurinta vakuutusyhtiötä digitaalisen muutoksen suhteen. Tämä kattava analyysi tuotti niin paljon dataa, että oli itse asiassa melko haastavaa sisällyttää kaikki löydökset Pohjola Vakuutuksen edustajille esitettyyn loppuesitykseen”, kertoo projektin ohjaajana toiminut, Kauppakorkeakoulun varadekaani ja markkinoinnin professori Tomas Falk.

Opiskelijoiden selvitys pohjustaa Pohjola Vakuutuksen strategiatyötä

Pohjola Vakuutus sai projektin tuloksista sekä vahvistusta aiemmalle tutkimukselleen että uutta ja arvokasta tietoa tulevaisuuden kehitystyötä varten. Pohjola Vakuutus sai entistä selkeämmän kuvan siitä, minkälaisia digipalveluita heidän tulisi tarjota yritysasiakkailleen. Tutkimuksen aikana opiskelijat tekivät useita tärkeitä löydöksiä, kuten vapaaehtoisten vakuutusten tärkeyden korostamisen digipalvelussa sekä sen että pienyritysasiakkaat tarvitsevat runsaasti taustatietoa yritysvakuutusten monimutkaisesta kokonaisuudesta. Taustatiedon tulee olla helposti saatavilla, jotta he voivat tehdä päätöksen tarvitsemistaan vakuutuksista itsenäisesti ilman asiantuntijan apua.

”Pohjola Vakuutus päivittää parhaillaan strategiaansa ja sen painopisteitä vuoteen 2025. Osana tätä työtä halusimme selvittää yritysasiakkaiden toiveet digipalveluille ja -kanaville. Halusimme toisaalta nähdä, miten yritysasiakkaiden digitaalisia palveluita on kehitetty eri puolilla maailmaa. Toiveemme oli, että asiaa lähestytään ennakkoluulottomasti ja tuorein silmin”, kertoo Pohjola Vakuutuksen Director, Head of Corporate Insurance Customers Jukka Impiö.

”Aleksi ja Nico ymmärsivät heti alkukeskustelujen perusteella todella hyvin tarpeemme. Tutkimuksen fokus pysyi koko ajan kirkkaana ja yhteinen sävel työstämiselle löytyi helposti. Työn tulos oli erinomainen ja vastasi kysymyksiimme jopa odotuksemme ylittäen. Nico ja Aleksi vetivät taustatyönsä hedelmät ja asiakkaiden haastattelujen löydökset saumattomasti yhteen helposti ymmärrettävällä tavalla”, Impiö jatkaa.

Opettavainen kokemus digipalveluiden maailmasta ja työelämätaidoista

Tieto- ja palvelujohtamista pääaineenaan opiskeleva kaksikko kertoo, että projekti antoi heille erinomaista käytännön kokemusta digipalvelun kehittämisestä ja mahdollisti heidän oman osaamisensa kehittämisen asiantuntijatyössä.

Nico Byman painottaa tällaisten projektien yhdistävän opinnot työelämään opiskelijaystävällisellä tavalla. Hän koki projektin parissa työskentelyn hyväksi vastapainoksi opinnoille ja erinomaiseksi mahdollisuudeksi hyödyntää kursseilla opittuja taitoja muun muassa haastattelujen, benchmarkingin sekä löydösten analysoinnin parissa.

”Vaikka projekti olikin positiivisessa mielessä haastava, oli sen yhdistäminen opintoihin helppoa, sillä pystyimme aikatauluttamaan opinnot projektin oheen. Projektin tavoite oli suunniteltu Pohjola Vakuutuksen tarpeiden mukaan, joten tulokset olivat heille aidosti hyödyllisiä. Tämä kasvatti motivaatiota tehdä parasta mahdollista jälkeä ja haastaa itseään uudella tavalla. Muodostimme Aleksin ja Tomaksen kanssa hyvän tiimin, ja työskentely Pohjola Vakuutuksen edustajien kanssa sujui erinomaisesti.”

Aleksi Ala-Uotila puolestaan korostaa, että vaikka lopullinen digipalvelu saattaa vaikuttaa asiakkaalle yksinkertaiselta ratkaisulta, palvelun takaa löytyy suuri määrä selvitys- ja kehitystyötä.

”Oli erittäin mielenkiintoista saada tarkempi käsitys siitä, miten monitasoista digipalveluiden kehittäminen on ja miten monta asiaa kehittämisprosessissa tulee ottaa huomioon. Esimerkiksi puolistrukturoitujen syvähaastattelujen kautta pääsimme tarkastelemaan syvällisesti yritysasiakkaiden tarpeita digipalveluihin liittyen ja saimme tuotua asiakkaiden ajatuksia onnistuneesti esille. Koen, että projektin aikana ammatillinen osaamiseni koheni huomattavasti; esimerkiksi viestintä eri sidosryhmien välillä ja projektin ohjaaminen eteenpäin kehittivät vuorovaikutus- ja projektinhallintataitojani, jotka tulevat varmasti hyödyksi työelämässä.”

”Suuret kiitokset Pohjola Vakuutukselle ja Aalto-ylipistolle erinomaisesta projektista. Voimme vahvasti suositella räätälöityjä yritysprojekteja myös muille opiskelijoille”, Aleksi ja Nico sanovat.

Pohjola Vakuutus on Suomen suurin vakuutusyhtiö. Pohjola Vakuutus Oy on perustettu vuonna 1891 ja se tuli osaksi OP-ryhmää vuonna 2005. Pienet yritykset ovat tärkeä osa sen asiakaskuntaa.

Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit / Customized Student Business Projects

Kauppakorkeakoulun Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit -konsepti on suunniteltu yrityksille tehtäviä tutkimus- ja selvitysprojekteja varten ja sen lähtökohtana ovat yrityksen tarpeet.

Lue lisää
Opiskelijoita Kauppakorkeakoululla. Kuva: Aalto-yliopisto / Unto Rautio
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Espoo Ambassador 2022, prof. Rebecca Piekkari
Nimitykset, Yhteistyö Julkaistu:

Professori Rebecca Piekkari on valittu vuoden 2022 Espoo Ambassadoriksi

Espoo Ambassadorina Piekkari edustaa espoolaista tieteellistä osaamista maailmalla liikkuessaan.
Mikko Jääskeläinen
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Alumni Mikko Jääskeläinen: Opiskelu Kauppiksessa on avannut työuran kannalta monia ovia

Rahoitusta ja Creative Sustainability -pääainetta opiskellut alumnimme Mikko Jääskeläinen päätyi valmistumisen jälkeen töihin liikkeenjohdon konsultointiin. Siellä hän innostui liikenne- ja kiinteistöinfrastruktuurihankkeista, jonka myötä hän hakeutui kaupunkitalouden ja maankäytön yleissuunnittelun tehtäviin Helsingin kaupungille, ja sieltä liikenne- ja viestintäministeriöön. Parasta hänen työssään on mielenkiintoiset tehtävät sekä asiantuntevat kollegat.
Kestävyysraportointikilpailun 2022 voittajat
Yhteistyö, Palkitut Julkaistu:

Suomen parhaat kestävyysraportit ovat korkealaatuisia

Stora Enso voitti kokonaiskilpailun jo kolmannen kerran.
Aalto_Junior_kids workshopping_photo_Jaakko_Kahilaniemi.jpg
Yhteistyö Julkaistu:

Taidekoulutuksen ja -kasvatuksen visio 2030 esittää merkittäviä muutoksia taideaineiden opetukseen

Visiossa esitetään toimenpiteitä taidekasvatuksen ja -koulutuksen vahvistamiseksi ja kehittämiseksi kaikilla koulutusasteilla sekä taiteiden lukiodiplomien tuomista yhdeksi aineeksi ylioppilastutkintoon.