Uutiset

Opettajayhteisö ja pedagoginen reflektio, tuki ja koulutus ovat opettajien hyvinvoinnin perusta

Opettajien hyvinvointikysely ja itsereflektiotyökalu HowUTeach:in tulokset nostavat esille kuulumisen tunteen, jakamisen ja mahdollisuuden kehittää pedagogista osaamista opettajan hyvinvoinnin keskeisinä tekijöinä.

People discussing
Kuva: Suvi Helko/Aalto University

HowUTeach on ensisijaisesti korkeakouluopettajille tarkoitettu kyselylomake ja tutkimuspohjainen itsereflektiotyökalu. Sen tausta on aikaisemmissa, laajalti käytetyissä kvantitatiivisissa instrumenteissa, ja sitä on kehitetty edelleen kahdella kvalitatiivisella tutkimuksella. Instrumentin faktorirakenne on tunnistettu yliopistokontekstissa.

Faktoreita ovat:

  1. Lähestymistavat opetukseen 
  2. Kokemuksia työympäristöstä
  3. Opetukseen liittyvä hyvinvointi
  4. Opetuksen ja tutkimuksen integrointi

Hyöty kyselyyn osallistumisesta näkyy sekä yksilö- että ohjelma tai koulun tasolla. Kyselyyn vastaamisen jälkeen kaikki osallistujat saavat henkilökohtaisen palauteet, jossa on vinkkejä oman osaamisen ja pedagogisen ajattelun kehittämiseen. Koulu- tai ohjelmatasolla data auttaa esimerkiksi kehittämään parempaa pedagogista tukea sekä yksilö- että ohjelmatasolla ja saamaan kokonaiskuvan opettajien hyvinvoinnista. Aalto pilotoi prosessia ensin neljässä pääaineessa tai ohjelmassa eri koulutustasoilta ja -aloilta lukuvuonna 2022-2023. Syksyllä 2023 kaikki yhden kuudesta koulusta opetushenkilökuntaan kuuluvat saivat mahdollisuuden osallistua.

Tarve pedagogiselle tuelle ja yhteisöllisyydelle

Tulokset osoittavat selvästi, että opettajilla, joilla oli suunnitelmallinen lähestymistapa opetukseen, oli parempi minäpystyvyyden tunne ja vähemmän loppuunpalamisen oireita. Mitä enemmän opettajat olivat pohtineet pedagogisia valintojaan ja pystyivät t perustelemaan niitä, sitä varmemmaksi he tunsivat olonsa ja se vaikutti positiivisesti heidän hyvinvointiinsa. Mitä enemmän osallistujat ilmoittivat omaksuneensa ei-reflektiivisen lähestymistavan opetukseen, sitä heikommin he kokivat yhteisön tukea, minäpystyvyyden tunteita ja itsemyötätuntoa. Ei-reflektiivinen lähestymistapa opetukseen korreloi positiivisesti itsekriittisyyden, stressin ja työuupumuksen kanssa. Tämä osoittaa, että pedagoginen tuki ja reflektio voivat tukea pedagogista reflektiota ja sitä kautta opettajien hyvinvointia.

Yhteisöllisyyden tunne liittyi positiivisesti osallistujien hyvinvointiin. Työyhteisön koettu tuki liittyi positiivisesti minäpystyvyyteen ja negatiivisesti itsekriittisyyteen ja työuupumusoireisiin.

Opettajat listasivat useita toimia tai käytäntöjä (ohjelmassasi, koulussasi tai yliopistossasi), jotka tukevat heidän opetukseen liittyvää hyvinvointiaan. Pedagogiset tapahtumat, kannustaminen opetuksen kehittämiseen ja mahdollisuus osallistua Aallon pedagogiseen koulutukseen tukivat opetuksen ja hyvinvoinnin taitoja. Koulu- tai ohjelma-/pääainetasolla mahdollisuus osallistua järjestettäviin tapahtumiin ja kuulla muiden esimerkkejä ja pyytää apua tuki hyvinvointia.

Opettajat toivoivat lisää mahdollisuuksia osallistua opetussuunnitelmien yhteiseen suunnitteluun sekä läpinäkyvämpää ja tasaisempaa opetuskuormien jakautumista. Myös viestintäkulttuuria tulisi kehittää kaikkien osallistumisen varmistamiseksi ja yhteenkuuluvuuden tunteen parantamiseksi.

Tiina Pylkkönen

Yhteisökehittäjä
Wellbeing in Teaching

Hyvinvointia opetuksella

Miten voidaan samanaikaisesti huomioida opettajan ja opiskelijan hyvinvointi? Näiltä sivuilta löydät tietoa ja ajatuksia kuinka siitä, kuinka edistää Aalto-yhteisön pedagogista hyvinvointia - eli opettajan työhyvinvointia ja opiskelijan opiskeluhyvinvointia.

Palvelut
Keskustelevia ihmisiä

HowUTeach itsearviointityökalua pilotoidaan Aallossa

HowUTeach on tutkimuspohjainen itsearviointityökalu pääasiassa opetushenkilökunnalle. Tarkoituksena on lisätä opettajien tietoisuutta opettamisesta ja edistää työhön ja hyvinvointiin liittyvää itsereflektiota. HowUTeach:ia pilotoidaan Aallossa lukuvuonna 2022-23.

Uutiset

Oasis of Radical Wellbeing

Autamme sinua ja yhteisöäsi löytämään keinoja oman hyvinvoinnin kehittämiseen.

Read more about holistic wellbeing
Hyvinvoinnin avaimet
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Ahomansikka
Kampus Julkaistu:

Ihmisten, kasvien ja pölyttäjien kampus

Aalto-yliopiston kampusluontoa hoidetaan monimuotoisuus ja luontotyyppien ominaislajisto huomioiden.
Kuvassa näkyvät Kauppakorkeakoulun opiskelijat Liina Röyskö ja Kerttu Lammi koulun pääovien edustalla.
Opinnot Julkaistu:

Tekoälyn fiksua käyttöä opettava verkkokurssi lisäisi opiskelun tasa-arvoa

Tekoäly on tullut jäädäkseen ja sen osaava ja tehokas hyödyntäminen auttaisi sekä opinnoissa että työnhaussa, sanovat Kauppakorkeakoulun opiskelijat.
Två studentar på Aalto-universitetets campus
Opinnot Julkaistu:

2 027 uutta opiskelijaa hyväksyttiin Aalto-yliopistoon

Kaiken kaikkiaan 13 500 haki opiskelupaikkaa Aallosta kevään 2024 toisessa yhteishaussa
Syksyinen kampusalue
Opinnot Julkaistu:

Syksyn 2024 avoimen yliopiston kurssit on nyt julkaistu

Syksyn kurssien ilmoittautuminen alkaa aikaisintaan elokuussa.