Uutiset

Global Marketing Management -kurssilla toteutettiin erinomaisia yritysprojekteja

”On upeaa, miten ammattitaitoisia, vilpittömiä ja vuorovaikutukseen virittäytyneitä tämän päivän opiskelijat ovat.”
Students doing group work, Aalto BIZ
Kuvan opiskelijat eivät liity tähän uutiseen. Kuva: Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Professori Hannu Seristö opettaa Global Marketing Management -maisterikurssia, joka tarjoaa teoriaan perustuvan yleiskuvan globaalien markkinointistrategioiden kehittämisestä ja toteuttamisesta. Kurssilla käsitellään globalisaatiota ja siitä johtuvia muutoksia yritysten toimintaympäristössä sekä näiden muutosten aikaansaamaa tarvetta mukauttaa yritysten markkinointia. Kurssin toinen opettaja oli Dr. Olga Lavrusheva

”Kurssi kattaa markkinoinnin keskeiset käsitteet ja periaatteet korostaen globaalin ulottuvuuden tarjoamia mahdollisuuksia ja haasteita. Kurssilla käsitellään muun muassa hinnoittelua, jakelua, myynninedistämistä, brändäystä ja markkinoinnin digitalisointia”, Seristö kertoo.

Kurssilla tehdään myös yritysprojekti. Tänä keväänä yrityksistä mukana olivat UPM, Marimekko ja Verso Food. Seuraavassa yksi opiskelijatiimi jakaa kokemuksensa juuri päättyneeltä kurssilta. Opiskelijat Anu Rantama, Aino Saarelainen, Janika Tikkakoski ja Stefan Kovacevic muodostivat tiimin, joka työskenteli UPM:n projektissa ja loi B2B-markkinointistrategian UPM Biochemicals -yksikölle.

UPM on tehnyt yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa useaan otteeseen. ”Minulle tämä oli kuitenkin ensimmäinen kerta, vaikka olen aiemmin ollut tekemisissä yliopistojen kanssa Suomen ulkopuolella. Tämä oli todella täydellinen alku uudelle suhteelle”, kertoo UPM Communication Papersin ja Biomolecular Businesses -alueen sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja Martin Ledwon.

UPM on aloittamassa kemianteollisuuden toimintaa Saksaan rakennettavalla uudella biojalostamolla. Biokemikaalit ovat UPM:n uusi liiketoiminta, ja tiimin tavoitteena oli auttaa yhtiötä pääsemään uusille markkinoille.

”Koska projektin tehtävänanto oli melko lavea, aloitimme tiimimme kanssa rajaamalla aihetta. Tuotteiden ja alan analyysin perusteella päätimme keskittyä biopohjaiseen monoetyleeniglykoliin ja sen sovelluksiin tekstiiliteollisuudessa, erityisesti urheiluvaatteissa. Analysoimme markkinoita ja laadimme UPM:lle yksityiskohtaisen raportin, joka sisälsi analyysiimme perustuvat suositukset”, Anu Rantama kertoo.

Opiskelijatiimit omistautuivat projektille ja työ oli laadukasta

UPM:n Martin Ledwonin mukaan yritysprojektin tulos oli erinomainen.

”Kaikki ryhmät paneutuivat tehtäväänsä perusteellisesti, ja niiden lähestymistapa teorian soveltamiseen käytännön haasteisiin oli erittäin kypsä. Koska projektiin sisältyi myös myynninedistäminen, markkina-asiantuntijoilta saatu suora palaute siitä, miten meidät nähdään markkinoilla ja mitä käytännössä pitäisi tehdä tämän käsityksen edistämiseksi, oli erittäin arvokasta. Voimme varmasti soveltaa joitakin oivalluksia ja suosituksia käytännössä.”  

Anu Rantaman mukaan paras osa projektia oli hyppäys teollisuudenalalle, joka oli lähes täysin uusi kaikille tiimin jäsenille.

”Annettu projekti oli melko monimutkainen ja haastava. Oli mielenkiintoista sukeltaa biokemikaalien alalle ja soveltaa kaikkea tähän mennessä oppimaamme siinä ympäristössä. Yksi tärkeimmistä havainnoistamme oli, että tällaiset UPM Biochemicalsin haasteen kaltaiset monimutkaiset aiheet ja uudet innovaatiot on tuotava käytännön tasolle, jotta voidaan määrittää sopiva lähestymistapa ja selvittää, mihin pitää keskittyä.”

Mutkatonta ja hyödyllistä yhteistyötä

Anu Rantama kertoo, että yhteistyö UPM:n edustajien kanssa oli erittäin sujuvaa. ”Vaikka biokemianteollisuus oli meille kaikille uutta, saimme huomata, että tiesimme sittenkin aiheesta melko paljon jo silloin, kun aloimme yhdistellä tietojamme. Yhteen liitetyt palaset muodostivat hyvän pohjan projektin aloittamiselle.”

Myös Martin Ledwon kertoo yhteistyön sujuneen mutkattomasti. ”Tavoite oli selkeä kaikille mukana olleille. Aalto-yliopisto edisti vuorovaikutusta ammattitaitoisesti ottamalla aina huomioon tarpeemme ja ajan ja keskittyen samalla tarjoamaan opiskelijoille mahdollisuuden menestyä työssään. Kaikkein rohkaisevinta ja palkitsevinta oli opiskelijatiimien omistautuminen projektille ja niiden työn laadukkuus. Myös siinä professorin ja akateemisen henkilöstön käden ohjaus näkyi selvästi.” 

”Pidän tästä opiskelijasukupolvesta erittäin paljon sen ammattitaitoisuuden, vilpittömyyden ja vuorovaikutushalukkuuden vuoksi. Toivon, että he pitävät näistä ominaisuuksistaan kiinni myös työelämässä. Monet yritykset ovat muuttamassa tapaansa markkinoida brändiään ja tuotteitaan sekä tapaansa olla vuorovaikutuksessa asiakkaidensa ja sidosryhmiensä kanssa. Nyt valmistuva sukupolvi tuo tähän haasteeseen ainutlaatuista arvoa: määrätietoisuutta, kansainvälisen näkökulman ja intuitiivisuutta digitaalisuus ensin -lähestymistapaan tiedon jakamisessa ja käytössä. Valmistuvan sukupolven panos yritysten tapaan markkinoida itseään ja laajentaa alustojaan voi ylittää käytännön asiantuntemuksen, koska uusi sukupolvi voi vaikuttaa tulevien työnantajiensa kulttuurin kehittymiseen. Tämä kokemus oli arvokas tehtävässäni UPM:ssä, mutta opin paljon myös henkilökohtaisesti. Olen mielelläni mukana mielekkäissä hankkeissa myös tulevaisuudessa”, Martin Ledwon sanoo. 

Myös UPM:n viestintä- ja brändijohtaja Hanna Maula kertoo, että tämänkaltainen yhteistyö on erittäin hyödyllistä molemmille osapuolille.

”On hyvä, että yritykset saavat opiskelijoilta uusia ideoita ja näkökulmia ja toisaalta opiskelijat saavat arvokasta kokemusta ja kosketuspintaa yritysmaailmaan. Tässä opiskelijoille tarjottiin vaativa ja ajankohtainen tosielämän tehtävä, jota oli mahdollista lähestyä monesta näkökulmasta. He suoriutuivat tehtävästään todella hyvin ja oppivat varmasti uutta! Me UPM:ssä puolestaan saimme erinomaisia ideoita, joista on meille ihan konkreettista hyötyä.”

”Koska opiskelijat ovat tulevaisuuden tekijöitä, on yritysten ja koko yhteiskunnan etu, että heille tarjotaan opiskeluaikana oikeisiin haasteisiin kytkeytyviä projektitehtäviä sekä harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja, jotka tarjoavat mahdollisuuden tutustua yrityksiin ja valmentavat työelämään. Siksi UPM palkkaa tänäkin vuonna satoja kesätyöntekijöitä pelkästään Suomessa ja meillä on halu tehdä tiivistä yhteistyötä yliopistojen kanssa myös jatkossa”, Hanna Maula sanoo.

Tee yhteistyötä Kauppakorkeakoulun kanssa

Meillä on pitkät yhteistyöperinteet alumniemme ja yritysmaailman kanssa. Tarjoamme monipuolisia yhteistyömahdollisuuksia alumneillemme, yrityksille, organisaatioille ja julkisen sektorin toimijoille.

Lue lisää
Jaakko Honko lecture 6.6.2019, a question from the audience to the keynote speaker Risto Siilasmaa
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Picture of the themes of this course
Opinnot Julkaistu:

Mind & Study - Hyvinvoivan opiskelijan työkalupakki (3op) -kurssi tulossa jälleen keväällä

Suosittu Mind & Study - Hyvinvoivan opiskelijan työkalupakki (3op) järjestään keväällä suomeksi ja englanniksi!
Isoisänsilta Helsingissä.
Opinnot Julkaistu:

Fabian ja Jaakko Ahvenaisen rahaston apurahat haettavissa 31.1.2024 asti

Apurahoja myönnetään talon- ja sillanrakennuksen aloilla suoritetuista opinnoista tai kannustuksena aihealueiden jatko-opiskelijoille.
Esa Saarisen Filosofia Systeemiajattel, kuva: Mikko Raskinen
Opinnot Julkaistu:

Kuuletko muumipilvien kutsun? Esa Saarinen luennoi taas Aalto-salissa tammi- ja helmikuussa

Filosofi ja emeritusprofessori Esa Saarinen tekee paluun Aalto-saliin 10. tammikuuta ja 28. helmikuuta.
Alvari square winter
Opinnot Julkaistu:

Avoimen yliopiston kevään 2024 kurssit on julkaistu

Ilmoittautuminen avoimen yliopiston kevään kursseille alkaa aikaisintaan 11. joulukuuta.