Tapahtumat

Väitös tuotantotalouden alalta, DI Jari Laine

Ei vain sattuman kauppaa – Serendipiteettinen innovaatio yritysverkostossa
Väitöstilaisuus DI Jari Laine

Väitöskirjassa "Serendipitous innovation in inter-firm networks" tutkittiin alueelliseen osaamiseen pohjautuvan, löyhän mutta tavoitehakuisesti toimivan innovaatioyritysverkoston muodostamista ja johtamista serendipiteettisen olosuhteiden vallitessa. Tutkimuksen tuloksena esitetään konseptuaalinen verkoston kehitysprosessi, jonka mukaan rakennettua ja johdettua serendipiteettistä innovaatioverkostoa voidaan käyttää etsimään ratkaisuja visaisiin ongelmiin.

Monet suuret keksinnöt ovat syntyneet serendipiteettisesti. Serendipiteetillä tarkoitetaan kykyä tehdä osin sattuman ohjaamia, odottamattomia löytöjä, yleensä sellaisesta aihepiiristä, josta löydön tekijällä on laaja tietämys.  Vaikka sattumaa ei voi suunnitella, yritysten väliset vapaaehtoiset, tavoitehakuiset verkostot voivat tuottaa innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Serendipiteettinen verkosto kootaan hyötymistarkoitusta, isoa mahdollisuutta, varten. Osallistujat valitaan kunkin yrityksen verkostoon tuoman, täydentävän kyvykkyyden ja yrityksen edustajan henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella. Alkuvaiheessa tarkoituksellisen väljästi määritelty yhteinen tavoite ja verkoston itseään täydentävä toimintatapa edesauttavat suunnan ja osallistujien motivaation säilymistä.

Tutkimuksen havaintojen mukaan yritysverkostoa tulee aktiivisesti johtaa läpi sen elinkaaren. Verkoston johtajan, verkostokoordinaattorin, on syytä olla puolueeton, verkoston tuloksista riippumaton ja hänen henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ja osaamisensa tulee tukea verkoston tarkoitusta. Hyvä koordinaattori on itsekin hyvin verkottunut, liiketoimintalähtöinen, innostava ja sosiaalisesti taitava.

Tässä väitöskirjassa kuvataan uuden innovaatioverkostotyypin, serendipiteettisen innovaatioverkoston, synty ja kehitys, toimintamalli sekä koordinaattorin tehtävä verkoston kehitysvaiheissa.  Tapaustutkimuksen aineisto on kerätty viidessä suomalaisessa yritysverkostossa ja se on analysoitu laadullisin menetelmin noudattaen abduktiivista tutkimusotetta.

Vastaväittäjänä toimii professori Markku Sotarauta, Tampereen yliopisto.

Kustos on professori Eila Järvenpää, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tuotantotalouden laitos.

Väittelijän yhteystiedot: Jari Laine, +358 050 567 7226, [email protected]

Elektroninen väitöskirja

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun ilmoitustaululla Konemiehentie 2, Espoo.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: