Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Undergraduate Centre Stairs Exterior

Tasa-arvotyö Perustieteiden korkeakoulussa

Aalto SCI:ssä tasa-arvotyötä koordinoi laatutyöryhmä. Ryhmä toimii yhteistyössä dekaanin, henkilöstö- ja opetushallinnon, viestinnän ja muiden keskeisten tahojen kanssa. Laatutyöryhmä seuraa koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilannetta ja tasa-arvotyön edistymistä. Esiin nousevissa pulmatilanteissa ryhmän jäsenet auttavat luottamuksellisesti jatkokäsittelyä koskevissa menettelytavoissa ja ohjaavat tarvittaessa ratkaisuja hakeville tahoille. Tavoitteena on ehkäistä mahdollisia ongelmia ennalta ja puuttua epäkohtiin nopeasti.

Korkeakoululle on laadittu konkreettinen tasa-arvotyön toteutussuunnitelma (Equality action and implementation Plan), jota arvioidaan ja tarkennetaan vuosittain.

Tasa-arvotyön tavoitteet

Yhteisenä tavoitteena on, että yliopistossa vallitsee hyvä opiskelu- ja työskentelyilmapiiri. Aalto-yliopisto haluaa tarjota toimintaympäristön, jossa eri sukupuolia, eri tehtävissä olevia ja eri­laisen taustan omaavia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan tasapuoli­sesti. Velvollisuus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskee kaikkia yliopistoyhteisön jäseniä.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu