Palvelut

Tenure track -järjestelmän kehittäminen

Tällä sivulla kuvataan tenure track -urajärjestelmän kehittämisen pääperiaatteet. Sivu suunnattu kaikille Aalto-yhteisön jäsenille, jotka ovat kiinnostuneita siitä, miten tenure track -urajärjestelmän laatua seurataan ja sen prosesseja kehitetään.
Ihmisiä oppimiskeskuksessa/people in at the learning center

Tenure Track -urajärjestelmän kehittäminen on osa Aalto-yliopiston laatujärjestelmää

 

Kehittämisen vuosikello

Tenure track -urajärjestelmän kehittämisen vuosikello on osa Aalto-yliopiston vuosikelloa. Kehitystyö perustuu vuosittaiseen katselmointiin ja johdon näkemykseen tarvittavista kehittämistoimenpiteistä. Myös akateemisten urajärjestelmien kehittämistä ohjaavan työryhmän näkemys on tärkeä päätöksiä tehdessä.

Akateemisten urajärjestelmien kehittämistä valmistelee ja toteuttaa provosti ja HR-johtaja tiimeineen. Rehtori päättää järjestelmän kehittämistoimenpiteistä. Kehittämistoimenpiteitä toteutettaessa kuullaan eri osapuolia ja palautetta pyydetään aktiivisesti. Dekaanit tekevät päätökset tenure track -urajärjestelmän koulukohtaisista asioista.

tt_kehittämisen vuosikello

 

Palautetta kerätään systemaattisesti monin tavoin. Esimerkiksi:

  • Vuosittain kerättävä tilastotieto

  • Kehittämistyöpajat

  • Akateemisten urajärjestelmien kehittämistä ohjaavan työryhmän säännölliset tapaamiset

  • Haastattelut ja keskustelut keskeisempien tenure track -toimijoiden kanssa

  • Hakijoiden ja urapolulla etenevien antama palaute

  • Palaute muilta urajärjestelmän kannalta keskeisimmiltä sidosryhmiltä.

tenure track_palautteen käsittely

 

Tilastotietoa ja palautetta käytetään tenure track -urajärjestelmän toteutuksen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi Aallon korkeakouluissa. Palautetta saadaan Aallon sisäisiltä toimijoilta ja Aallon muilta sidosryhmiltä kuten korkeakoulukohtaisilta tieteellisiltä tukiryhmiltä. Tietoa kerätään siten, että Aallon tenure track -urajärjestelmää voidaan verrata kansallisiin ja kansainvälisiin käytäntöihin. Kehittämisprosesseihin osallistetaan toimijoita  seminaarien, vierailujen ja työpajojen kautta.

Urajärjestelmän kehittämistoimenpiteistä viestitään roolien ja vastuiden mukaisesti niin, että kaikki toimijat ovat tietoisia kehittämisen suunnasta ja toimenpiteistä. Tarvittaessa järjestetään seminaareja ja työpajoja tiedon välittämiseksi esim. järjestämällä HR-työpajoja parhaiden käytäntöjen leviämisen varmistamiseksi.

 

Tenure Trackin kehittämisen perusperiaate: suunnittele, toteuta, arvioi, kehitä

tenure track_kehittämissykli
Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstöpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu