Oasis of Radical Wellbeing

Oasis blogi: Opettakaa heitä keskustelemaan

Viimeaikaiset yliopisto-opiskelijoille ja henkilökunnalle tehdyt kyselyt osoittavat, että yhteisöllisyyden tunne on kärsinyt etäopiskelu- ja etätyöaikana selvästi. Nyt, kun paluu kampukselle on lähellä, tarvitaan aktiivisia toimia yhteisöllisyyden rakentamiseksi. On aika luoda uutta toimintakulttuuria yhdessä.
Students working on an assignment together
Photo: Aalto University/ Mikko Raskinen

Korkeakoulujen opiskelu- ja opetuskulttuuri on muuttunut suuresti kahden vuoden takaisesta. Etäaika on mahdollistanut työskentelyn joustavasti muualla kuin kampuksella ja opettanut meille uusia ohjelmistoja ja opetus- ja oppimismenetelmiä. Samalla se on lisännyt yksinäisyyden tunnetta ja heikentänyt yhteisöllisyyttä koko korkeakouluyhteisössä. Olemme muutosvaiheessa, jossa meidän on mahdollisuus hallitusti vaikuttaa toimintakulttuuriin, opiskelu- ja opetuskulttuuriin, siis siihen tapaan miten yliopistossa ollaan.

Yhteisöllisyysnäkökulma tulee ottaa mukaan kaikkeen suunnitteluun ja päätöksen tekoon, jokaisella toiminnan tasolla.  Se, että ihmiset kokevat yhteenkuuluvuutta on monen asian summa. Yksi tärkeä tekijä on se, että ihmiset tuntevat toisiaan. Tutustumisessa tärkeitä tekijöitä ovat vuorovaikutus ja keskustelu. Kuitenkin sille, että ihmiset alkavat keskustella keskenään, on annettava aikaa ja mahdollisuuksia.

Monille opiskelijoille opiskelu pääasiallisesti kampuksella yhteisöllisiä menetelmiä käyttäen on uutta, tai ainakin siihen tarvitsee sopeutua uudelleen. Opiskelijoilla on opiskelumuotojen suhteen erilaisia toiveita. Sosiaalinen tilanne voi siis aiheuttaa erilaisia tuntemuksia, osaa se voi jännittää tai ahdistaa, osa on odottanut pitkään mahdollisuutta tavata toisia.

Myös opettaja voi tuntea näitä tunteita. Opettajana on syytä kertoa valituista opetusmenetelmistä ja ohjata tilannetta. Etänä tapahtuneessa vuorovaikutuksessa käsitykset muista ihmisistä ovat usein jääneet kapeiksi, ja nyt tarvitaan aikaa ja tilaa tutustumiseen. Myös opettajan ja opiskelijoiden välillä. On tärkeää pitää yllä avointa ja rehellistä keskustelua molempiin suuntiin. Heti kurssin alussa on hyvä, yhdessä opiskelijoiden kanssa, tutustua turvallisen tilan periaatteisiin. Niihin on myös syytä palata sopivin aikavälein.  

Aallossa työskentelee monen alan työntekijöitä, jotka voivat tukea erilaisia ryhmiä yhteisöllisyyden palauttamisessa ja kehittämisessä. Ole rohkeasti yhteydessä heihin, mikäli tarvitset apua. 

Vinkkejä yhteisöllisyyden tukemiseen opetuksessa: 

  • Luo vuorovaikutukselle toistuva rutiini, esimerkiksi aloita tai lopeta kurssikerta keskustelulla. Kerro toimintatavasta ja sen merkityksestä opiskelijoille. Opiskelijoiden avoin ja aktiivinen osallistuminen on tärkeää onnistumisen kannalta. 
  • Valitse vuorovaikutukselliset opetus- ja opiskelumenetelmät kuten jako pienryhmiin tai kuulumiskierros. Muista, että monet eivät ole tottuneet tällaiseen opinnoissaan ja että alussa voi olla kankeaa. Vinkkejä menetelmiin esimerkiksi täältä.
  • Valitse mielenkiintoinen ja napakka aihe keskusteluille. Se voi liittyä joko kurssikertaan tai johonkin ihan muuhun.
  • Tue vuorovaikutusta. Tutustumiseen tarvitaan aikaa. Jätä tilaa myös avoimelle keskustelulle. Auta opiskelijoita pääsemään alkuun esimerkiksi antamalla heille puheenaihe tai valmistelemalla kysymyksiä. 
  • Kerro opiskelijoille, miten ollaan yhteydessä sinuun, myös opetuskertojen ulkopuolella. Rohkaise opiskelijoita olemaan yhteydessä, jos on jotain kurssin suorittamiseen liittyvää, mistä sinun olisi hyvä olla tietoinen. 
  • Pyri siihen, että jokainen löytää ainakin yhden henkilön, johon tutustua. Ohjaa parien tai ryhmien muodostumista esimerkiksi pyytämällä keskustelemaan jonkun sellaisen kanssa, kenen kanssa henkilö ei ole vielä koskaan jutellut.
  • Mieti pienryhmiä tehdessäsi satunnaistamista: vapaavalintaiset ryhmäjaot ovat monille hankalia, tai jopa leimaavia, eivätkä usein johda uusiin tutustumisiin.
  • Muista että opetamme myös tärkeitä taitoja, emme ainoastaan tietoja. Uusiin ihmisiin tutustuminen ja vuorovaikutus ovat tällaisia.

Teksti perustuu Opintopsykologitiimin, Opettajapalvelut-tiimin ja Oasis of Radical Wellbeing - hanketiimin yhteistyöhön. Tekstiksi sen ovat viimeistelleet opintopsykologi Paula Sjöblom, asiantuntija Silvana Perez Läherinta ja yhteisökehittäjä Tiina Pylkkönen. 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: