Koulutustarjonta

Master's Programme in Advanced Energy Solutions - Industrial Energy Processes

Jos sinua kiinnostaa ura yhteiskunnan energia-asioiden parissa tai tulevaisuuden teollisten energiaratkaisujen kehittäjänä, Master's Programme in Advanced Energy Solutions voi olla sinulle erinomainen valinta.

Industrial Energy Processes -pääaine tarjoaa hyvän kokonaiskuvan energiaintensiivisestä prosessiteollisuudesta sekä siihen liittyvistä energian konversioprosesseista, esittelee teollisuuden tämän hetken keskeisimmät energiahaasteet ja valaisee mahdollisia polkuja kestävään tulevaisuuteen.
kuva ENGistä

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2021 – 3.1.2022

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kemian tekniikan korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Lisätietoja opetuskielistä

Maisteriohjelman pääasiallinen opetuskieli on englanti

Koulutuksen tavoite

Energiajärjestelmien kehityksessä tähdätään tällä hetkellä kestävyyteen, älykkyyteen ja joustavuuteen. Muutoksessa tarvitaan uudenlaista ajattelua energian lähteiden, tuotannon, markkinoiden, siirtämisen ja käytön suhteen. Master's Programme in Advanced Energy Solutions on erinomainen keino aloittaa tulevaisuuden energiajärjestelmän muovaaminen.

Advanced Energy Solutions -maisteriohjelma sisältää neljä pääainetta. Jokaisen pääaineen ensimmäisessä vaiheessa luodaan vankka teoriapohja, jonka varaan muu osaaminen rakennetaan. Myöhemmissä opinnoissa laajennat ja syvennät ymmärrystäsi yhteiskuntamme kohtaamista energiahaasteista.  

Industrial Energy Processes -pääaineessa perehdyt energian varastoinnin, energian muuntamisen, prosessiautomaation, kierrätystekniikan ja kestävyyden alueilla tarvittavaan kemian tekniikkaan ja yksikköoperaatioihin. Tärkeimpiä aiheita ovat termodynamiikka, kemiallinen kinetiikka, kemiallinen tasapaino, katalyysi sekä faasien sisäisen ja välisen lämmön- ja aineensiirron roolit. Mallintamisella ja simuloinnilla ovat myös tärkeitä työkaluja energiaprosessien analysoinnissa ja suunnittelussa.

Advanced Energy Solutions -maisteriohjelman muut pääaineet ovat:

 • Energy in Buildings and Built Environment
 • Energy Conversion Processes
 • Energy Systems and Markets

Opetuksen sisältö

Teollisuuden energiankulutuksella on suuri vaikutus energiajärjestelmien ja yhteiskunnan kestävyyteen. Siksi on tärkeää ymmärtää energiaa kuluttavia teollisia prosesseja sekä ohjata ja suunnitella niitä tehokkaasti. Tässä pääaineessa perehdytään energia- ja prosessiteollisuuden nykytilaan, keskeisimpiin haasteisiin ja kehitysalueisiin. Opinnoissa rakennetaan teknistä osaamista, jota tarvitaan energiaa kuluttavien teollisten prosessien, lämpö- ja voimaprosessien, biomassan muuntamisen ja teollisuuden energiatehokkuuden parissa työskentelyyn. Opiskelijana saat perusteellisen koulutuksen energiatekniikassa sekä syvempää osaamista erikoisaloilla.

Pääaine tarjoaa vankan teoreettisen pohjan ja teollisuuden alalla työskentelevän insinöörin tarvitsemat käytännön työkalut ja taidot. Pääaineen joustavuus auttaa opiskelijoita hahmottamaan monimutkaisia ja monialaisia ongelmia. Kursseihin kuuluu teorian opiskelua, koetyöskentelyä, teollisia sovelluksia ja omakohtaista kokemusta. Opinnot suorittamalla valmistaudut haasteisiin, joiden kanssa energiayritykset, valmistusteollisuus, konsulttiyritykset ja koko yhteiskunta painivat nyt ja tulevaisuudessa.

Oppimistavoitteet

Opinnot suoritettuasi

 • tunnet kestävään teollisuuskäyttöön sopivat nykyiset ja tulevat biomassalähteet
 • ymmärrät energiaan liittyvien teollisten järjestelmien teorian, suunnittelun ja käytön
 • ymmärrät biopohjaisten termokemiallisten prosessien perusteet
 • osaat soveltaa asianmukaisia työkaluja ja ohjelmistoja energiaan kytkeytyvien prosessien simulointiin ja suunnitteluun
 • osaat analysoida järjestelmiä termodynamiikan, energiataseiden ja lämmön- ja aineensiirron periaatteiden avulla
 • osaat analysoida teollisten prosessien ja järjestelmien tehokkuutta; ja
 • osaat luoda ratkaisuja paljon energiaa käyttävän teollisuuden tarpeisiin.

Opintojen rakenne

Diplomi-insinöörin tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen ja siihen kuuluu pääaineopinnot 66 op, valinnaiset opinnot 24 op ja diplomityö 30 op. Pääaineeseen kuuluu ohjelman yhteisiä opintoja, pääaineen yhteisiä opintoja ja pääaineen syventäviä opintoja.

Lisätietoja löydät ohjelman sivuilta Aalto-yliopiston opiskelijaportaali Intossa: https://into.aalto.fi/display/enaae/Curriculum+2020-2022

 

Uramahdollisuudet

Pääaineen myötä keräät osaamista useilta toisiinsa kytkeytyviltä tekniikan ja tieteen aloilta, mm. energia, bioenergia, kemiantekniikka, kestävyys ja liiketalous.

Industrial Energy Processes and Sustainability -pääaineen suorittaneen diplomi-insinöörin urapolku alkaa usein energiayrityksessä, paljon energiaa käyttävällä teollisuuden alalla, kemianteollisuudessa, insinööri- tai konsulttitoimistoissa, julkisella sektorilla, yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Työelämässä alumnimme pääsevät soveltamaan uutta, mukautuvaa, taloudellisesti ja sosiaalisesti älykästä ajattelua sekä projektinhallintataitojensa avulla edistämään monialaista yhteistyötä energiaratkaisuihin liittyvien yrityshankkeiden piirissä.

Kansainvälistyminen

Ohjelman opiskeluympäristö on kansainvälinen ja opinnot suoritetaan monikulttuurisissa ryhmissä. Maisteriohjelma tarjoaa hyvät mahdollisuudet lähteä vaihtoon Aallon kumppanuusyliopistoihin.

Aalto-yliopiston opiskelija voi lisäksi kansainvälistyä monin eri tavoin, esimerkiksi:

 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
 • opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää
 • toimimalla kv-ISOna Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla AYY:n ja kiltojen kansainväliseen toimintaan
 • tekemällä diplomityön ulkomailla
 • hakemalla kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan DI-vaiheessa
 • suorittamalla kursseja Unite! -verkoston yliopistoissa virtuaalivaihdon kautta (Unite! - Opinnot - Into (aalto.fi).

Jatko-opintomahdollisuudet

Aalto-yliopiston Advanced Energy Solutions -maisteriohjelma antaa hyvän pohjan jatko-opinnoille. Lisätietoa Aalto-yliopiston tohtoriohjelmista: https://www.aalto.fi/fi/tutkimus-ja-taide/tohtoriohjelmat

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Group of students

Ohjelman valintaperusteet

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Maisterivaiheen valinnoissa käytetään keväällä 2022 seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä:

 • Opintomenestys hakukelpoisuuden antavassa tutkinnossa
 • Aiempien opintojen soveltuvuus; Aiempien opintojen laatu ja määrä suhteessa hakukohteeseen
 • Yliopisto/korkeakoulu; Hakukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen tasosta tunnustetussa korkeakoulussa
 • Soveltuvuus; Soveltuvuus, sitoutuminen ja motivaatio hakukohteeseen.
 • Muu osaaminen; Työkokemus ja muu hankittu osaaminen, esimerkiksi julkaisut.

Tarkemmat valintaperusteet muun muassa vaadittavien hakuliitteiden osalta löytyvät ohjelman englanninkielisestä kuvauksesta.

Yhteystiedot

Hakuprosessia, haussa käytettäviä asiakirjoja tai kielikokeita koskevat kysymykset: [email protected].

Maisteriohjelman sisältöä ja Kemian tekniikan korkeakoulun tarjoamia opintoja koskevat kysymykset: [email protected].

 Mika Järvinen

Mika Järvinen

Programme director, professor
 Pekka Oinas

Pekka Oinas

Professor

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu