Koulutustarjonta

Elokuvataiteen maisteriohjelma - Elokuva- ja tv-tuotanto

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuva- ja televisiotuotannon pääaineen tavoite on syventää opiskelijan valmiuksia hänen valitsemaansa suuntaan – kohti itsenäistä audiovisuaalista yrittäjyyttä, elokuvatuotannon alaa koskevaa tutkimus- tai kehitysprojektia, taiteellisen johtamisen ymmärryksen syvennystä tai vastaavaa opiskelijan kanssa yhdessä suunniteltavaa syventävää osaamista.
elokuva- ja televisiotuotanto

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

2.12.2019 – 3.1.2020

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Koulutuksen tavoite

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuva- ja televisiotuotannon pääaineen tavoite on syventää opiskelijan valmiuksia hänen valitsemaansa suuntaan – kohti itsenäistä audiovisuaalista yrittäjyyttä, elokuvatuotannon alaa koskevaa tutkimus- tai kehitysprojektia, taiteellisen johtamisen ymmärryksen syvennystä tai vastaavaa opiskelijan kanssa yhdessä suunniteltavaa syventävää osaamista. Maisteriopintoihin sisältyy laitoksen yhteisiä pakollisia kursseja 30 op verran. Nämä kurssit käsittelevät yrittäjyys ja työelämätaitoja, analyyttisiä taitoja sekä antavat tutkimuksellisia valmiuksia.

Opintojen päättyessä opiskelijalla on korkeatasoisten elokuva- ja televisiotuotantojen toteuttamista ja johtamista koskevien taitojen lisäksi henkilökohtaisen suuntautumisensa mukaan hankittua erikoisosaamista, joka mahdollistaa muuttuvalla alalla toimimisen ja alan toimintatapojen näkemyksellisen kehittämisen.

Lisätietoa opetuskielistä

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuva- ja televisiotuotannon pääaineen kieli on suomi (ruotsi). Osa opinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa englanniksi.

Uramahdollisuudet

Pääaineesta valmistunut osaa toimia itsenäisenä yrittäjänä sekä tuottajana toisen palveluksessa, vaativissa asiantuntijatehtävissä julkisissa ja kaupallisissa elokuvan parissa työskentelevissä organisaatioissa sekä itsemääritellyissä muutosagentin tehtävissä liittyen kaikkeen, mikä sivuaa elokuva- ja televisiotuotantoa.

Koulutus antaa valmiudet työskennellä tuottajana audiovisuaalisella alalla. Valmistuneet sijoittuvat elokuvatuottajiksi, linjatuottajiksi, yrittäjiksi ja television palvelukseen tuottajiksi. Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa työharjoittelujakso työelämässä joko elokuva- tai televisiotuotannossa. Hän voi myös hakea itselleen ammatissa toimivan tutor-tuottajan, jonka kanssa keskustelee omasta tekijyydestään ja urastaan. Opiskelijoiden kontaktit alan kenttään pidetään läheisinä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö suunnitellaan yhdessä opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden välillä käytävien HOPS -keskustelujen kautta. Koulutuksen lähtökohtana on opiskelijan oma halu kehittää ja suunnata ammattitaitoaan elokuva- ja televisiotuotannon kentän sisällä, sekä sen ympärille rakennettavat kokonaisuudet. Maisteriopintojen alussa tehdään suunnitelma opiskeluihin kuuluvien, koulussa tuotettavien hankkeiden sekä opiskelun yhteydessä kirjoitettavien selvitysten ja tutkielmien summittaisista aihepiireistä, toteutustavasta ja aikataulusta. Maisteriksi valmistunut voi halutessaan hakea tohtoriopintoihin.
Maisteriopiskelijat perehtyvät toistensa syventymisalueisiin ja osallistuvat niitä käsitteleviin kursseihin.

Päävastuu opintojen suunnittelusta ja sopivan kokonaisuuden muodostamisesta on jokaisella opiskelijalla itsellään. Opintosuunnitelma on jokaiselle opiskelijalle yksilöllinen, mutta opiskelija ei tee sitä yksin, vaan yhteistyössä opetushenkilökunnan kanssa.

Maisteriopintoihin sisältyy laitoksen yhteisiä pakollisia kursseja 30 op verran. Nämä kurssit käsittelevät yrittäjyys- ja työelämätaitoja, analyyttisiä taitoja sekä antavat tutkimuksellisia valmiuksia.

Opintoihin kuuluu vähintään yksi sivuaine. Dokumentaarinen elokuva, käsikirjoitus ja yrittäjyys ovat esimerkiksi suositeltavia sivuaineita. Koska jokainen elokuva- ja televisiotuotannon pääaineessa suoritettu maisterintutkinto on yksilöllinen ja perustuu opiskelijan kanssa yhteistyössä tehtävään suunnitelmaan, myös suositelluista poikkeavat sivuainekokonaisuudet ovat mahdollisia.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2018-2020 opinto-oppaasta.

Kansainvälistyminen

Maisteriopinnoissa tuottajaopiskelijat osallistuvat elokuva-alan kansainvälisiin tapahtumiin. Opiskelijalla on mahdollisuus halutessaan lähteä vaihtoon tai kansainväliseen työharjoitteluun. Laitoksella on paljon kansainvälisiä projekteja, joiden kautta opiskelijalla on mahdollisuus myös kansainvälistyä. Suuri osa opetuksesta annetaan englannin kielellä, sillä opintomahdollisuus on avoinna myös ulkomaalaisille tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille.

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Mitä edellytämme hakijalta?

Edellytämme hakijoilta analyysikykyä, näkemyksellisyyttä, kykyä hahmottaa kuvaa, ilmaisu-, ryhmätyö - ja vuorovaikutustaitoja, itsetuntemusta, luovuutta, motivaatiota, yleissivistystä, paineensietokykyä ja soveltuvuutta alalle. Lisäksi edellytämme hakijoilta suunnitelmallisuutta ja näkemyksellistä ehdotusta opintojensa syventävästä suuntautumisesta ja sisällöstä.  

Arviointiperusteet

Haun ensimmäisessä vaiheessa valintaperusteet ovat portfolio, motivaatiokirje, aiemmat opinnot ja/tai aiempi ammatillinen toiminta

Toisessa vaiheessa hakijoita arvioidaan seuraavien kriteerien mukaan: haastattelu

Ensimmäinen vaihe ja vaaditut hakudokumentit

Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa valintatoimikunta arvioi hakemukset hakudokumenttien perusteella. Hakukohteen vaatimat hakudokumentit on lueteltu alla. Huomioithan myös yleisissä hakuohjeissa kerrottavat hakuasiakirjoja koskevat vaatimukset. Lisää jokainen liite sähköiseen hakulomakkeeseen PDF-muodossa.

Portfolio

Portfolioon hakija voi lisätä kirjallisia tai kuvallisia töitä, sekä linkkejä liikkuvan kuvan teoksiin, joissa hänellä on ollut keskeinen taiteellinen tai tuotannollinen rooli. Kunkin työn kohdalla toivomme lyhyttä selvitystä siitä mikä tuo rooli on ollut.

Sähköinen portfolio, sisältäen ennakkotehtävän, tulee ladata yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

CV

CV:n tärkein tehtävä on osoittaa, että hakija on hankkinut riittävät pohjatiedot elokuva- ja televisiotuotannosta listaamalla työkokemus alalta (työtehtävä, ajankohta, työnantaja yhteystietoineen) sekä koulutus (oppilaitos, tutkinto/kurssi, linkki oppilaitoksen opetussuunnitelmaan). Muusta kuin alan kokemuksesta ja koulutuksesta on hyvä olla maininta.

Hakija lataa CV:n yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Motivaatiokirje

Motivaatiokirjeessä toivomme hakijoiden ilmaisevan tavoitteensa opiskelulla saavutettavista tiedoista ja taidoista, sekä miten ne valmistumista seuraavien viiden vuoden aikana sovelletaan käytäntöön. Edelleen toivomme hakijoiden kertovan elokuva- ja televisiotuotannon maailmasta vuonna 2024 ja miten juuri heidänlaisensa henkilöt juuri Aallosta saaduilla opeilla siellä pärjäävät.

Motivaatiokirjeen maksimipituus on 4000 merkkiä.

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävänä portfolioon liitetään kuvitteellinen juliste elokuvasta, TV-sarjasta tai muusta audiovisuaalisesta tuotteesta, jonka hakija tulee valmistamaan vuonna 2024.

Hakemusasiakirjojen kieli

Hakudokumentit tulee palauttaa jollakin seuraavista kielistä: suomi (ruotsi) tai englanti.

Toinen vaihe

Osa hakijoista kutsutaan toiseen vaiheeseen. Se muodostuu haastattelusta, jossa syvennytään hakijan aiempaan kokemukseen, motivaatioon ja opintoja koskeviin odotuksiin.

Kutsu toiseen vaiheeseen lähetetään hakijalle viimeistään 7 päivää etukäteen.

Haku maisterikoulutuksiin

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu