Koulutustarjonta

Creative Sustainability, Master of Arts (Art and Design)

Master’s Programme in Creative Sustainability (CS) -maisteriohjelma tarjoaa monitieteisen oppimisalustan, jossa yhdistyvät muotoilu, kauppatieteet sekä materiaali- ja kemiantekniikka. Kestävyys on yhä tärkeämpi muotoilunäkökulma, koska muotoilijoiden odotetaan edistävän innovatiivisia ratkaisuja ja tutkivan kriittisesti kestävyysongelmien eri osa-alueita. Creative Sustainability -maisteriohjelma antaa opiskelijoille valmiudet edistää aktiivisesti kestävyyttä hyödyntämällä luovia muotoilukäytäntöjä.Monimutkaiset kestävyyshaasteet kuten ilmastokriisit, luontokato sekä köyhyys ja eriarvoisuus edellyttävät uusia ajattelutapoja ja taitoja. Niihin kuuluu systeeminen näkemys planeetastamme sekä kyky työskennellä eri alojen ja eri kulttuureista kotoisin olevien ammattilaisten kanssa. Kestävyyshaasteiden ratkaisemiseksi vaaditaan monitasoisia ratkaisuja, joihin osallistuu monia sidosryhmiä, joilla on usein keskenään kilpailevia intressejä. Creative Sustainability -ohjelma antaa opiskelijalle valmiudet vastata näihin haasteisiin antamalla hänelle monitieteisen ja kansainvälisen koulutuksen liiketalouden, muotoilun, kemiantekniikan ja materiaalitieteen aloilla.Creative Sustainability -maisteriohjelma tuo yhteen opiskelijoita, joilla on palo kehittää kokonaisvaltaisia ratkaisuja, työskennellä monitieteisissä tiimeissä ja haastaa itseään käytännön oppimistehtävin. Ohjelman nimessä oleva sana creative eli luova kertoo siitä, että ohjelmassa keskitytään tuoreisiin, holistisiin ja kehitteillä oleviin innovaatioihin ja kauaskantoisiin, vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. CS-opinnoissa uusin tietämys kestävän kehityksen ympäristö- ja talousulottuvuuksista ja sosiokulttuurisista tekijöistä yhdistyy käytännön oppimiseen kumppaniorganisaatioiden kanssa toteutettavien projektien kautta.Creative Sustainability -ohjelmasta vastaavat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu sekä kemian tekniikan korkeakoulu. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kautta CS-ohjelmaan tulevat opiskelijat suorittavat taiteen maisterin tutkinnon. Osana muotoilun laitoksen opetustarjontaa CS-maisteriohjelma tarjoaa opiskelijalle taitoja ja tietoja, joilla hän pystyy edistämään kestävää kehitystä laajana yhteiskunnallisena muutosprosessina.
Creative sustainability students studying

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Master’s Programme in Creative Sustainability (CS) -maisteriohjelma tarjoaa monitieteisen oppimisalustan, jossa yhdistyvät muotoilu, kauppatieteet sekä materiaali- ja kemiantekniikka. Kestävyys on yhä tärkeämpi muotoilunäkökulma, koska muotoilijoiden odotetaan edistävän innovatiivisia ratkaisuja ja tutkivan kriittisesti kestävyysongelmien eri osa-alueita. Creative Sustainability -maisteriohjelma antaa opiskelijoille valmiudet edistää aktiivisesti kestävyyttä hyödyntämällä luovia muotoilukäytäntöjä.

Monimutkaiset kestävyyshaasteet kuten ilmastokriisit, luontokato sekä köyhyys ja eriarvoisuus edellyttävät uusia ajattelutapoja ja taitoja. Niihin kuuluu systeeminen näkemys planeetastamme sekä kyky työskennellä eri alojen ja eri kulttuureista kotoisin olevien ammattilaisten kanssa. Kestävyyshaasteiden ratkaisemiseksi vaaditaan monitasoisia ratkaisuja, joihin osallistuu monia sidosryhmiä, joilla on usein keskenään kilpailevia intressejä. Creative Sustainability -ohjelma antaa opiskelijalle valmiudet vastata näihin haasteisiin antamalla hänelle monitieteisen ja kansainvälisen koulutuksen liiketalouden, muotoilun, kemiantekniikan ja materiaalitieteen aloilla.

Creative Sustainability -maisteriohjelma tuo yhteen opiskelijoita, joilla on palo kehittää kokonaisvaltaisia ratkaisuja, työskennellä monitieteisissä tiimeissä ja haastaa itseään käytännön oppimistehtävin. Ohjelman nimessä oleva sana creative eli luova kertoo siitä, että ohjelmassa keskitytään tuoreisiin, holistisiin ja kehitteillä oleviin innovaatioihin ja kauaskantoisiin, vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. CS-opinnoissa uusin tietämys kestävän kehityksen ympäristö- ja talousulottuvuuksista ja sosiokulttuurisista tekijöistä yhdistyy käytännön oppimiseen kumppaniorganisaatioiden kanssa toteutettavien projektien kautta.

Creative Sustainability -ohjelmasta vastaavat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu sekä kemian tekniikan korkeakoulu. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kautta CS-ohjelmaan tulevat opiskelijat suorittavat taiteen maisterin[PJ1] tutkinnon. Osana muotoilun laitoksen opetustarjontaa CS-maisteriohjelma tarjoaa opiskelijalle taitoja ja tietoja, joilla hän pystyy edistämään kestävää kehitystä laajana yhteiskunnallisena muutosprosessina.

Opetuskieli

Creative Sustainability -maisteriohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Creative Sustainability -ohjelmasta vastaavat Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, kauppakorkeakoulu ja kemian tekniikan korkeakoulu. Kaksivuotisen CS-ohjelman opintojen laajuus on 120 opintopistettä, mikä koostuu kaikille yhteisistä pakollisista Creative Sustainability -opinnoista, pakollisista muotoilun opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytteestä. CS-ohjelmassa suositaan pedagogista lähestymistapaa, jossa yhdistellään opetusta, tutkimusta ja ongelmalähtöistä oppimista ja ne kaikki ovat kytköksissä käytännön tuloksiin. Jokainen opiskelija opiskelee henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisia aiheita. Opintosuunnitelmaan voi sisällyttää opintoja myös muista yliopistoista tai muita Aallossa tarjolla olevia opintokokonaisuuksia. Lisätietoja kurssitarjonnasta on saatavilla ohjelman verkkosivuilla.

Opinto-opas 2022-2024

Suuntautumisvaihtoehdot

Creative Sustainability -ohjelmassa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa, joihin jokaiseen on erillinen opiskelijavalinta. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, kauppakorkeakoulu ja kemian tekniikan korkeakoulu vastaavat kukin yhdestä suuntautumisvaihtoehdosta.

Kansainvälistyminen

CS-ohjelma on aidosti kansainvälinen. Se tarjoaa monimuotoisen ympäristön, jossa opiskelija opiskelee samanmielisen, kannustavan ja erittäin motivoituneen opiskelija- ja opettajakunnan kanssa.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijavaihtosopimusten ansiosta opiskelija voi lähteä myös opiskelijavaihtoon muihin yliopistoihin.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden tohtorikoulutukseen.

Uramahdollisuudet

Creative Sustainability -ohjelmasta valmistuneet voivat työskennellä kestävän kehityksen asiantuntijoina monenlaisissa organisaatioissa – myös sellaisissa, joiden strategisena visiona on muutos kohti kestävyyttä. Opiskelijat voivat rakentaa itselleen erilaisia ammatillisia profiileja, joissa painottuvat esimerkiksi tutkimustaidot tai käytännön johtamistaidot, muotoiluosaaminen ja tekniset taidot eri ympäristöissä.

Muotoilulla ratkaistaan kestävän kehityksen innovoinnin uusia haasteita. Haasteisiin on mahdollista vastata CS-ohjelmasta saatavilla taidoilla erikoistumisen ja monitieteisen työn avulla. CS-ohjelmasta valmistuneet ovat tulevaisuuteen katsovien työnantajien silmissä haluttuja työntekijöitä sekä Suomessa että ulkomailla. Heillä on myös valmiudet suunnata akateemiselle uralle tai ryhtyä itsenäisiksi yrittäjiksi.

Aalto University's Creative Sustainability studies prepare the students to work as sustainability experts in a wide range of organizations

Tutkimuksen painopisteet

Creative Sustainability -opinnot perustuvat seuraavien alojen tutkimukseen: kestävän kehityksen suunnittelu (Design for Sustainability, DfS), kestävä kulutus, kestävyyttä edistävä innovaatiotoiminta ja kestävyyden johtaminen sekä uusien materiaalien ja kiertotalouden tutkimus.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

CS-ohjelma on suunniteltu erityisesti edistämään alojen välistä yhteistyötä. Aalto-yliopisto tunnetaan muutenkin yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Eloisa kampus ja laaja valinnanvapaus koko yliopiston kurssivalikoimasta tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja silloin tällöin startup-yrityksiä.

CS-ohjelman pedagoginen lähestymistapa perustuu todellisten haasteiden ratkaisemiseen, ja opiskelijoille tarjoutuukin opintojen aikana runsaasti tilaisuuksia toimia ja verkostoitua kestävyysteemojen parissa työskentelevien sidosryhmien ja organisaatioiden kanssa.

Aalto students walking at campus during summer

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Opiskelu Aallossa
Haku maisterikoulutuksiin

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option. The applications to Master’s Programme in Creative Sustainability (CS) Master of Arts will be evaluated based on the following criteria.

Phase I

Academic performance

What is evaluated

Grades of the previous degree(s)

What we look for in an applicant/Admission requirements

Good academic performance in previous studies

Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

 

Artistic and/or design practice

What is evaluated

Demonstrations of artistic and/or design work or assignments

What we look for in an applicant/Admission requirements

Relevant design practice relates to promoting sustainability and social change.

Method of demonstrating competence

Portfolio

 

 

Relevance of previous studies

What is evaluated

Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements

What we look for in an applicant/Admission requirements

Relevant previous studies can relate to a many fields. However, studies in sustainability, environmental studies, as well as studies relating to social change are regarded as an advantage.

 

Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

 

 

Suitability

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies and communication skills

What we look for in an applicant/Admission requirements

 

Suitable applicants have demonstrated some engagement in sustainability either in their previous study, work or through other commitments. Suitable applicants also have emerging ideas on how they might be professionally engaged in sustainability in the future.

Method of demonstrating competence

Motivation letter

 

 

Other areas of competence

What is evaluated

Work experience and other acquired knowledge/achievements e.g. publications, non-formal education, competitions

What we look for in an applicant/Admission requirements

Sustainability requires skills of communication and analytical skills as well as creative problem-solving. Not all these competence areas are captured in design outputs but can also include e.g. publications.

Method of demonstrating competence

Curriculum vitae

 

Phase II

Suitability

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies and communication skills

What we look for in an applicant/Admission requirements

Suitable applicants have demonstrated some engagement in sustainability either in their previous study, work or through other commitments. Suitable applicants also have emerging ideas on how they might be professionally engaged in sustainability in the future.

Method of demonstrating competence

Interview

 

 

Evaluation process

The applicants will be first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements. Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option.

The selection process for those who meet the general eligibility criteria comprises of two phases: 

Phase I

In Phase I, the applicants are evaluated based on the following criteria

 • Academic performance
 • Artistic and/or design practice
 • Suitability/Motivation letter
 • Other areas of competence

Only the applicants who are ranked highest in the preliminary evaluation will be invited to phase II in the selection process.

Phase II

In Phase II, the evaluation is based on the following criteria

 • Suitability/ Interview

Part of the applicants are invited to the second phase. The invitation to the second phase is sent to the applicants at latest seven days in advance.

Interviews will be conducted online. The interview is used to further assess the merits and suitability of the applicant.

After the evaluation conducted in Phase II, the best applicants will be selected based on the joint evaluation from Phases I and II.

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed on the Aalto University website (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study-option are requested to provide the following study-option-specific documents:

Portfolio

A portfolio consisting of the applicant’s own works is mandatory.

In the portfolio, applicants display work that shows their artistic expression and design skills. The portfolio must contain diverse samples of the applicant’s previous scientific, professional and/or artistic activity. Artwork/project work can be provided as technical drawings, slides or photographs. If you present a work that has been undertaken as a team, please clarify your particular role in, and contribution to, the project. The work contained in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, materials used, size, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been exhibited, displayed or published.

The portfolio should be uploaded as a single PDF-file. Maximum size for the portfolio is 100 MB. Name the file as: Portfolio-surname-firstname.pdf.The intake committee will only evaluate the material displayed in the PDF-file. Links to external material (e.g. website) or video material will not be considered during the intake process.

CV / Professional experience

The applicant’s professional experience will be looked at broadly, and especially with regard to work experience relevant to the Creative Sustainability programme. Professional experience will be evaluated based on the CV.

Motivation letter

The applicant must convey his/her motivation for studying in the Creative Sustainability programme by writing a letter of motivation. The letter should include responses to the following questions:

 • What is your most significant achievement or success in the area of sustainability and design?
 • Why do you want to become a student in the Creative Sustainability programme at Aalto University?
 • What types of projects would you like to do during your studies and as your masters’ thesis?
 • What do you want to do after the master programme?

(Max. 3000 characters.)

Language of application documents

The application documents must be submitted in English.

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu