Hakemukset, ohjeet ja säännöt

Opintojen rakenne Sisussa

Tarkemmat ohjeet opintosuunnitelman tekemiseen sekä Sisun opintojen rakenne -osion ominaisuudet.

Loading table of contents

Valintojen tekeminen opintosuunnitelmassa

  1. Klikkaa hopsilla olevan kohteen nimeä, jota koskevia valintoja haluat tehdä.
    • Kohteita voivat olla opintokokonaisuudet tai niiden sisällä mahdollisesti olevaa väliotsikot.
    • Älä klikkaa opintokokonaisuuden koodia, sillä sieltä et pääse tekemään valintoja.
  2. Valittu kohde muuttuu siniseksi ja oikealle avautuu valinta-avustin.
    • Valinta-avustimessa voit tehdä kyseisen kohteeseen liittyvät valinnat.
    • Valinta-avustimessa näkyvät rakenteen säännöt ohjaavat tekemään valintoja, esim. "valitse vielä 1 kpl" tai "valitse 20 op".
  3. Tee valintoja klikkaamalla valinta-avustimessa näkyvien kohteiden vieressä olevia valitsimia.
    • Valinta-avustimessa näkyvät kohteet voivat ovat opintokokonaisuuksien ja väliotsikoiden lisäksi opintojaksoja. 
    • Tilanteesta riippuen klikatessasi kohdetta:
      • Vaaleana ollut valitsin muuttuu siniseksi, kun valitset hopsiisi jonkun tarjolla olevan kohteen.
      • Sinisenä ollut valitsin muuttuu valkoiseksi, kun poistat hopsistasi jonkun oletuksena valitun kohteen.
      • Harmaana ollut valitsin ei muutu miksikään, koska kohde on pakollinen osa hopsiasi. Voit poistaa pakollisia opintoja vain vapaan muokkauksen tilan kautta.
      • Valinnat tallentuvat välittömästi.
  4. Valinta-avustimessa voi tilanteesta riippuen olla myös hakutoiminto.
    • Haun avulla voit hakea ja lisätä hopsiisi mitä tahansa Aalto-yliopiston opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia, esim. vapaasti valittavia opintoja tai sivuaineita.

Lisätietoa opintojaksoista löydät osoitteesta Sisun lisäksi osoitteesta: courses.aalto.fi

Opintojaksojen vastaavuudet

Aallon opintojaksoilla voi olla vastaavuuksia toisiin Aallon opintojaksoihin. Tällöin on mahdollista korvata opintojakso vastaavalla opintojaksolla. Jos näin on, tämä tieto on merkitty opintojaksoesitteelle:

  1. Opintosuunnitelmassasi klikkaa opintojakson koodia, jolloin sen esite avautuu.
  2. Siirry välilehdelle Korvaavuudet.
  3. Kohdasta Vastaavuudet näet opintojakson vastaavuudet, jos niitä on määritelty.
  • Vastaavuus voi olla kirjattu suoraan Sisuun, jolloin voit valita vastaavan opintojakson suoraan esitteen valikosta.
    • Erillistä tallennusta ei tarvita, mutta tarkista kuitenkin vastaavuuden tallentuminen kun palaat opintosuunnitelmaan.
    • Vastaavuus näkyy eri suuntiin osoittavina nuolina.
    • Muokataksesi tai poistaaksesi vastaavuuden klikkaa eri suuntaan osoittavia nuolia.
    • Voit tarvittaessa vaihtaa vastaavan opintojakson versiota hopsissa: Version vaihtaminen hopsissa: vastaavan opintojakson version vaihtaminen
  • Vastaavuus voi olla kirjattu pelkästään tekstimuotoisena, jolloin sinun tulee hakea opintojakson korvaamista toisella: Vapaan muokkauksen tila

Aallon opintojen korvaaminen toisessa yliopistossa suoritetuilla opinnoilla

Opintokokonaisuuden tila

Hopsilla olevien kohteiden kohdalla oikeassa reunassa oleva tilatieto kertoo, mikä on tilanne kyseisen kohteen valinnoissa.

Sivuaineen vahvistaminen opiskeluoikeuteen Sisussa

Voit vahvistaa sivuaineoikeuden vain sellaisen opintosuunnitelman kautta, jonka koulutukseen sinulla on opiskeluoikeus.

  • Sivuaineita voi sijoittaa opintosuunnitelmassa vain sellaiseen kohtaan, jossa sallitaan vain sivuaineet.
  • Oikean laidan valinta-avustimessa tällaisen opintokokonaisuuden kohdalla lukee: "Haku rajattu vain sivuaineisiin."
  • Huom! Tutkinto-ohjelma tulee olla vahvistettu opiskeluoikeuteen ennen kuin sivuaineen voi vahvistaa kyseiseen opiskeluoikeuden vaiheeseen (kanditaatti- tai maisterivaihe).

Version vaihtaminen hopsissa

Sinulla voi olla tarve vaihtaa opintojakson, opintokokonaisuuden, sivuaineen tai maisteri-hopsin versiota, jotta hopsissa olisi oikea rakenne. 

  • Sisu hakee hopsiin automaattisesti aina sen lukuvuoden version, jonka mukaan olet luonut koko hopsin.
  • Hopsin ylälaitaan tulee ilmoitus, jos suunnitelmasi sisältää opintojaksojen vanhoja versioita. Ilmoituksessa olevan linkin kautta näet vanhat versiot ja voit kätevästi päivittää ne. 
  • Et voi vaihtaa hopsissa versiota opiskeluoikeuttasi vanhempaan versioon.

Yleiset ohjeet version vaihtamiseen:

  1. Klikkaa haluamasi elementin alleviivattua koodia hopsissasi.
  2. Vaihda versio klikkaamalla lukuvuosivalikkoa nimen alla.
  3. Saat Sisussa ilmoituksen "Katselet kokonaisuuden versiota, joka ei ole käytössä suunnitelmassasi. Ota käyttöön tämä versio."
    • Banneri saattaa joskus piiloutua muiden sinisten bannerien taakse, eli jos siinä näkyy ilmoitus esimerkiksi sivuaineen vahvistamisesta, niin se pitää klikata pois. Näet sitten version vaihdon bannerin.
  4. Klikkaa linkkiä Ota käyttöön tämä versio.

Vapaan muokkauksen tila

Käytä vapaan muokkauksen tilaa tapauksissa, joissa opintosi poikkeavat koulutusohjelman rakenteesta. Ohjelmasi hallintohenkilön täytyy hyväksyä kaikki tällaiset muutokset ennen kuin voit valmistua.

Vaihtuvalaajuiset opintojaksot

Jos opintojakso on vaihtuvalaajuinen (esim. 1-10 op), laajuus vahvistetaan suorituksen merkitsemisen yhteydessä opettajan toimesta.

Useasti suoritettavien opintojaksojen käsittely

Sisussa useasti suoritettavat opintojaksot, joilla on sama koodi (esim. CS-EV tai ABR-ENG), lisätään hopsiin vain kerran.

Jos aiot suorittaa esimerkiksi kolme vaihtuvasisältöistä opintojaksoa tutkintoosi, voit lisätä sen kerran hopsiisi oikealla koodilla ja loput kaksi suunnitteluvaiheessa opintoluonnoksina.

Kun olet suorittanut kaikki vaihtuvasisältöiset opintojaksot, voit lisätä ne hopsiin. 

Opintoluonnos

Suoritettujen opintojen lisääminen opintosuunnitelmaan

Opintosuunnitelman lisätoiminnot

Sisu instructions main page illustration

Sisu-ohjeiden etusivu

Opiskelijan Sisu-ohjeiden etusivu.

Hakemukset, ohjeet ja säännöt
Sisu-tuen yhteystiedot opiskelijalle

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: