Avoin tiede ja tutkimus

Avoin julkaiseminen: terminologiaa

Keskeiset avoimen julkaiseminen termit selityksineen.

APC-maksu (article processing charge)

Kirjoittajamaksu, joka peritään julkaisemisesta kaikille välittömästi avoimessa lehdessä (gold open access) tai artikkelin avaamisesta tilausmaksullisessa ns. hybridilehdessä (hybrid open access). Joko yliopisto tai tutkija itse maksaa APC-maksun. Aalto-yliopistolla on monien eri kustantajien kanssa sopimuksia, joiden ansiosta APC-maksu on alennettu tai sitä ei ole ollenkaan. 

Creative Commons -lisenssit

Creative Commons -lisenssit ovat vakiomuotoisia lisenssejä, joilla määritellään avoimen julkaisun käyttöehdot. Katso Avoimen sisällön Creative Commons -lisenssit.

Embargo

Kustantajan määrittelemä julkaisuviive eli karenssiaika, jonka aikana artikkelin rinnakkaiskopiota ei saa julkaista vapaasti verkossa. Embargo-ajan määrittelee kustantaja ja se alkaa joko lehden painetun version tai elektronisen version julkaisupäivästä. Embargo-aika vaihtelee ja on yleisimmin 6-24 kuukautta, mutta voi olla myös pidempi. Kaikilla kustantajilla ei ole embargo-aikaa.

Final draft / Post print / AAM / FAM

Vertaisarvioitu käsikirjoitus eli viimeinen kirjoittajalta kustantajalle lähtenyt vertaisarvioinnin jo läpikäynyt korjattu versio, jossa kustantajan lopullinen taittotyö ei vielä näy. (Huom! Sana ”post” viittaa vertaisarvioon, ei painamiseen.)

Vihreä open access (Green Open Access)

Julkaisun tietty versio, yleisimmin lopullinen vertaisarvioitu käsikirjoitus, voidaan kustantajan luvalla tallentaa avoimeen julkaisuarkistoon. Julkaisuarkisto voi olla joko organisaation oma tai tieteenalakohtainen. Aalto-yliopiston avoimen julkaisuarkiston muodostavat ACRIS ja Aaltodoc. Julkaisu on avoimesti luettavissa joko välittömästi tai embargo-ajan jälkeen.

Katso myös rinnakkaistallentaminen. 

Hybrid Open Access

Viittaa lehteen, jossa vain osa artikkeleista on avoimesti saatavana. Artikkelin avoimeksi saaminen edellyttää erillistä maksua.

Kultainen open access (Gold Open Access)

Julkaisu on välittömästi avoin kaikille lukijoille. Julkaisemisesta peritään usein kirjoittajamaksu (article processing charge, APC).  Julkaisemisen kustannukset siirretään tässä mallissa pois julkaisun tilaajilta. 

Pre-print

Käsikirjoitus. Versio artikkelista, joka ei ole vielä ollut vertaisarvioinnissa. (Huom! Pre viittaa vertaisarviointiin, ei painamiseen.)

Rinnakkaistallentaminen / rinnakkaisjulkaiseminen

Julkaisun tai sen osan rinnakkaiskopion tallentaminen avoimeen organisaatiokohtaiseen tai tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon. Rinnakkaistallentaminen on yleensä mahdollista vasta karenssiajan (embargo) jälkeen ja sallittu versio on lopullinen hyväksytty käsikirjoitus.

Katso myös Vihreä open access.

Saalistava julkaisu (Predatory publication)*

Lehti tai muu julkaisu, joka esiintyy tieteellisenä, mutta laiminlyö tiedekustantajalle kuuluvan vastuun esimerkiksi vertaisarvioinnista ja jonka toiminta perustuu aggressiiviseen markkinointiin ja kirjoittajilta perittäviin maksuihin.

Vanity publishers

Turhakekustantamot. Turhakekustantaja ei ole tunnustettu vakiintunut tieteellinen kustantaja. Ne lähestyvät tutkijoita esimerkiksi postittamalla saman julkaisemista tarjoavan sähköpostin kaikille, jotka julkaisevat englanninkielisiä opinnäytteitä. Perittävät maksut eivät yleensä ole suuria, mutta julkaiseminen näillä kanavilla saattaa pilata tutkijan maineen.

* = määritelmä on Tieteen termipankista 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu