Avoin tiede ja tutkimus

Avoin julkaiseminen: terminologiaa

Keskeiset avoimen julkaiseminen termit selityksineen.

Tällä sivulla

Loading table of contents

APC-maksu (article processing charge)

Kirjoittajamaksu, joka peritään julkaisemisesta kaikille välittömästi avoimessa lehdessä (gold open access) tai artikkelin avaamisesta tilausmaksullisessa ns. hybridilehdessä (hybrid open access). Joko yliopisto tai tutkija itse maksaa APC-maksun. Aalto-yliopistolla on monien eri kustantajien kanssa sopimuksia, joiden ansiosta APC-maksu on alennettu tai sitä ei ole ollenkaan. 

APC-maksun sijaan kustantajat saattavat käyttää myös termiä open access fee tai publication fee.

Katso myös: hybrid open access, gold open access, transformatiivinen sopimus

Creative Commons -lisenssit

Creative Commons -lisenssit ovat vakiomuotoisia lisenssejä, joilla määritellään avoimen julkaisun käyttöehdot.

Avoimen sisällön Creative Commons -lisenssit

Embargo

Kustantajan määrittelemä julkaisuviive eli karenssiaika, jonka aikana artikkelin rinnakkaiskopiota (usein vertaisarvioitua käsikirjoitusversiota) ei saa julkaista vapaasti verkossa. Embargo-ajan määrittelee kustantaja ja se alkaa joko lehden painetun version tai elektronisen version julkaisupäivästä. Embargo-aika vaihtelee ja on yleisimmin 6-12 kuukautta, mutta voi olla myös pidempi. Kaikilla kustantajilla ei ole embargo-aikaa.

Katso myös: green open access, rinnakkaistallentaminen

Final accepted manuscript (FAM) /Author accepted manuscript (AAM) / Post print / Final draft

Vertaisarvioitu käsikirjoitus eli viimeinen kirjoittajalta kustantajalle lähtenyt vertaisarvioinnin jo läpikäynyt korjattu versio, jossa kustantajan lopullinen taittotyö ei vielä näy. (Huom! Sana ”post” viittaa vertaisarvioon, ei painamiseen.)

Vertaisarvioitua käsikirjoitusversiota voidaan käyttää julkaisun rinnakkaistallentamiseen kustantajan määrittelemien ehtojen mukaisesti.

Katso myös: green open access, rinnakkaistallentaminen

Green Open Access

Julkaisun tietty versio, yleisimmin lopullinen vertaisarvioitu käsikirjoitus, voidaan kustantajan luvalla tallentaa avoimeen julkaisuarkistoon. Julkaisuarkisto voi olla joko organisaation oma tai tieteenalakohtainen. Aalto-yliopiston avoimen julkaisuarkiston muodostavat ACRIS ja Aaltodoc. Julkaisu on avoimesti luettavissa joko välittömästi tai embargo-ajan jälkeen.

Katso myös: embargo, final accepted manuscript, rinnakkaistallentaminen 

Gold Open Access

Viittaa usein täysin avoimeen lehteen, jossa kaikki julkaisut ovat välittömästi avoimia kaikille lukijoille. Julkaisemisesta peritään usein kirjoittajamaksu (article processing charge, APC). Julkaisemisen kustannukset siirretään tässä mallissa pois julkaisun tilaajilta, sillä tilausmaksuja avoimissa lehdissä ei ole.

Jotkut kustantajista käyttävät termiä gold open access myös tarkoittaessaan avointa julkaisemista tilausmaksullisessa lehdessä.

Katso myös: APC-maksu

Hybrid Open Access

Viittaa tilausmaksulliseen lehteen, jossa vain osa artikkeleista on julkaistu avoimesti. Artikkelin julkaiseminen avoimena edellyttää erillistä APC-maksua.

Katso myös: APC-maksu, transformatiivinen sopimus

Plan S

Plan S on EU:n komission ja Science Europen avoimen julkaisemisen edistämiseksi käynnistämä aloite. Plan S:n tavoitteena on julkisella tutkimusrahoituksella tuotettujen julkaisujen saaminen pois maksumuurien takaa kaikkien luettaviksi.

Lue lisää Plan S -aloitteesta

Pre-print

Käsikirjoitus. Versio artikkelista, joka ei ole vielä ollut vertaisarvioinnissa. (Huom! Pre viittaa vertaisarviointiin, ei painamiseen.)

Rinnakkaistallentaminen / rinnakkaisjulkaiseminen

Julkaisun tai sen rinnakkaiskopion tallentaminen avoimeen organisaatiokohtaiseen tai tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon. Rinnakkaistallentaminen on yleensä mahdollista vasta karenssiajan (embargo) jälkeen ja sallittu versio on lopullinen hyväksytty käsikirjoitus.

Katso myös: embargo, final accepted manuscript, green open access 

Saalistava julkaisu (Predatory publication)*

Lehti tai muu julkaisu, joka esiintyy tieteellisenä, mutta laiminlyö tiedekustantajalle kuuluvan vastuun esimerkiksi vertaisarvioinnista ja jonka toiminta perustuu aggressiiviseen markkinointiin ja kirjoittajilta perittäviin maksuihin.

* = määritelmä on Tieteen termipankista 

Transformatiivinen sopimus

Transformatiiviset sopimukset ovat organisaatioiden tai konsortioiden ja kustantajien välisiä sopimuksia, joiden tarkoituksena on siirtyä tilausmaksuihin perustuvasta tieteellisten lehtien julkaisumallista kohti avoimeen julkaisemiseen perustuvaa mallia. Aallon avoimen julkaisemisen sopimukset kustantajien kanssa ovat transformatiivisia sopimuksia, joiden avulla kirjoittajat voivat julkaista artikkelinsa avoimesti hybridilehdissä ilman APC-maksua. 

Katso myös: APC-maksu

Lue lisää transformatiivisista sopimuksista (FinElib)

Vanity publishers

Turhakekustantamot. Turhakekustantaja ei ole tunnustettu vakiintunut tieteellinen kustantaja. Ne lähestyvät tutkijoita esimerkiksi postittamalla saman julkaisemista tarjoavan sähköpostin kaikille, jotka julkaisevat englanninkielisiä opinnäytteitä. Perittävät maksut eivät yleensä ole suuria, mutta julkaiseminen näillä kanavilla saattaa pilata tutkijan maineen.

An image describing the benefits of open access (for example findability, impact, visibility, higher citation rates, compliance with grant rules, value for taxpayers)

Avoin julkaiseminen

Avoimen eli open access -julkaisemisen avulla tieteelliset julkaisut ovat kaikkien saatavilla maksutta ja esteettä.

Avoin tiede ja tutkimus
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu