Uutiset

Uusia akatemiatutkijoita ja tutkijatohtoreita

Suomen Akatemian rahoitus tuo Aalto-yliopistoon kuusi uutta akatemiatutkijan ja 14 uutta tutkijatohtorin tehtävää – lämpimät onnittelut kaikille! Tutkijoiden saama kokonaisrahoitus on yli seitsemän miljoonaa euroa.
A woman in white t-shirt and a man in red shirt standing and talking together

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan sekä kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnat ovat myöntäneet syyskuun 2021 haussa rahoituksen kuuteen akatemiatutkijan ja 14 tutkijatohtorin tehtävään Aalto-yliopistossa.

Tutkijatehtävät vahvistavat yliopiston tutkimusta 7,3 miljoonalla eurolla, josta akatemiatutkijoiden osuus on 3,9 miljoonaa ja tutkijatohtoreiden 3,4 miljoonaa euroa.

Poimintoja tutkimusaiheista

Yksi Aalto-yliopiston tutkimuksen vahvuusalueista, kvanttifysiikka, menestyi haussa erityisen hyvin, ja akatemiatutkijat pureutuvat aiheeseen useista eri näkökulmista. Ajankohtainen tutkimusaihe on myös polarisaatio keskusteluissa ja sosiaalisissa verkostoissa, sillä aihetta pystytään nyt suurten ja tarkkojen verkostotietoaineistojen saatavuuden parantumisen myötä tutkimaan entistä paremmin. Taloustieteen alaan kuuluvassa ja käyttäytymistieteellistä tietoa yhdistävässä tutkimuksessa puolestaan selvitetään sijoittajien päätöksentekoa sekä kuinka ihmiset voisivat tehdä parempia sijoitusvalintoja.

Tutkijatohtorit kehittävät tutkimuksessaan esimerkiksi uudenlaista lähestymistapaa jäteveden puhdistukseen ja hiilen talteenottoon, fotonisia materiaaleja kestävämpiin näyttöteknologioihin, puhtaampia uusiutuvia polttoaineita bensiinimoottoreihin, sekä paremmin sähköä johtavia ohutkalvoja hyödyttämään tekoälyssä käytettävää laskentaa.

Tutkimushankkeissa kehitetään niin ikään korkearesoluutioista aivojen kartoitusteknologiaa sekä syväoppimismenetelmiä lääketutkimuksen ja terveydenhuollon tarpeisiin. Tavoitteena on myös kehittää maailman pienin korkean suorituskyvyn spektrometri eli laite, jolla voidaan havaita ja tutkia esimerkiksi valon spektriä. Onnistuessaan laite parantaisi merkittävästi monia teknisiä sovelluksia sekä ihmisten arkea ja elämänlaatua.

Suomen Akatemian tänä keväänä päättämät akatemiatutkija- ja tutkijatohtorirahoitukset ovat viimeiset tässä muodossa. Ensi syksynä Akatemia ottaa käyttöön uuden akatemiatutkijan rahoitusmuodon, joka korvaa tutkijatohtorin, akatemiatutkijan ja nuoren tutkijasukupolven akatemiahankerahoituksen.

Akatemiatutkijat 1.9.2022 – 31.8.2027

Di Candia, Roberto, tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos
Quantum communication and sensing with low-powered devices in the microwave regime

Drost, Robert Sophus Hermanus, teknillisen fysiikan laitos
Atomimittakaavan ikkuna korreloituneisiin kvanttitiloihin keinotekoisissa nanorakenteissa

Kivelä, Mikko, tietotekniikan laitos
Yleistettyihin verkostojen esitysmuotoihin perustuvat menetelmät polarisaation ja ryhmien muodostumisen ymmärtämisessä

Kolkowski, Radoslaw, teknillisen fysiikan laitos
Seeing the Unseeable: The ultimate limits of perfectly dark states of light

Sahlsten, Tuomas, matematiikan ja systeemianalyysin laitos
Suurten ja monen kappaleen systeemien kvanttikaaos

Ungeheuer, Michael, rahoituksen laitos
Mikä ajaa sijoituspäätöksiä ja miten sijoituspäätöksiä voidaan parantaa?

Tutkijatohtorit 1.9.2022 – 31.8.2025

Bhattacharya, Atmadeep, konetekniikan laitos
Tri-component Fuel Chemistry for Clean Spark Ignition Engines (CleanSI)

De Oliveira E Souza, Victor, neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos
Moving together (MOTO) – korkearesoluutioinen aivojen kartoitusteknologia liiketoimintojen hermoratayhteyksien tutkimiseen

Guccini, Valentina, biotuotteiden ja biotekniikan laitos
Biomimeettiset nanoselluloosapohjaiset biohybridit fotosynteettisellä kanssaviljelmällä jäteveden puhdistukseen ja hiilen talteenottoon

Guckelsberger, Christian, tietotekniikan laitos
NEXT-IM: Uuden sukupolven menetelmiä sisäisen motivaation laskennalliseen mallinnukseen

Haataja, Johannes, teknillisen fysiikan laitos
Nesterajapintojen epätasapainotilaan perustuvat jänniteohjatut fotoniset materiaalit

Nisula, Mikko, kemian ja materiaalitieteen laitos
Muistivastusilmiö sähköä johtavissa koordinaatiopolymeeriohutkalvoissa (MEMPOL)

Otero Fumega, Adolfo, teknillisen fysiikan laitos
MULTI-VAN: Designing new Multiferroics with layered van der Waals materials

Partanen, Mikko, elektroniikan ja nanotekniikan laitos
Optisten voimakenttien yhtenäinen teoria ja sen teknologiset sovellukset

Trapp, Martin, tietotekniikan laitos
Probabilististen piirien hyödyntäminen stokastisissa prosesseissa ja syväoppimisessa

Verma, Vikas, tietotekniikan laitos
Itseohjautuvia syväoppimismenetelmiä lääketutkimuksen ja terveydenhuollon tarpeisiin

Vigren, Minna, tietotekniikan laitos
Kestäviä tulevaisuuksia kuvittelemassa: Eko-digitaalisen kansalaisuuden suuntaviivat

Wong, William, teknillisen fysiikan laitos
Enhanced Electrocatalysis via the Superwetting Plastron Effect (SuperElectro)

Yoon, Hoon Hahn, elektroniikan ja nanotekniikan laitos
Yksittäisliitoslaajakaistaspektrometrit

Yossef, Mostafa, rakennustekniikan laitos
3D Printed Structural Thermoelectric Generator

Lue lisää rahoituspäätöksistä Suomen Akatemian verkkosivuilta.

Kuva: Aalto-yliopisto, Mikko Raskinen

Korjattu 22.6.2022: Kokonaisrahoitus muutettu 5,8 miljoonasta 7,3 miljoonaan euroon (lisätty tutkijoille kesäkuussa myönnetty tutkimuskulurahoitus). Lisätty Adolfo Otero Fumega, poistettu Fedor Urtev.

Tutkimus ja taide

Uudistamme yhteiskuntaa tutkimukseen pohjautuvalla tiedolla, luovuudella ja yrittäjämäisellä ajattelulla. Näin luomme uudenlaisia ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin.

Lue lisää
Sensual Mathematics Exhibition. Photo by Henri Vogt.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Alustatalouden faktat ja myytit studiossa Heli Koski, Jussi Mäkinen, Timo Seppälä ja William von der Pahlen
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Alustasääntelyn kiemuroissa – Alustatalouden F&M ruotii digitaalisten markkinoiden sääntelyä

Digitaalisia markkinoita pyritään sääntelemään EU-tasolla, mutta nyt sääntelyä uhkaa olla jo niin paljon, että kuluttajien ja yritysten on vaikea saada niistä selkoa.
Anne Sunikka Dipolissa tietokoneen ääressä.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Laatua yhdessä – Yliopisto tukee avoimen tieteen kulttuuria

Tutkijalle on tarjolla tietoa, koulutusta ja tukea avoimesta tutkimustuotosten julkaisemisesta
AI-generated colourful images of robot-looking figures and humans programming.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Ohjelmoinnin sietämätön keveys – tekoälyavusteinen koodaus pakottaa miettimään tietotekniikan opetuksen uudelleen

Aalto-yliopiston tietoteknisen opetuksen tutkijat osoittivat tutkimuksessaan, että tekoälyavusteinen ohjelmointi voi olla hyödyllinen työkalu opettajille.
An illustrated book with model wearing summery outfit lays on colourful textiles surface
Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

DIALOGUES-näyttely tekstiilien tulevaisuudesta Dipolin galleriassa

Näyttelyssä on esillä Aalto-yliopiston tekstiiliin liittyviä tutkimusprojekteja ja opiskelijatöitä.