Uutiset

Tuotantotalouden laitokselle uusi johtotiimi

Tuotantotalouden laitos työllistää yli 100 tutkijaa ja opettajaa, mukaan lukien 18 professoria.

Tuotantotalouden laitos sai vuoden 2017 alussa uuden johtotiimin. Laitoksen johtajana toimii professori Risto Rajala, opetuksesta vastaavana varajohtajana professori Mikko Jääskeläinen ja tutkimuksesta vastaavana varajohtajana professori Robin Gustafsson. Laitoksen kolmen keskeisen tutkimus- ja opetusalueen johdossa toimii professori Markku Maula (Strategy and venturing), professori Eila Järvenpää (Entrepreneurial leadership) ja professor Kari Tanskanen (Operations and service management).

Tuotantotalouden laitos kuuluu Aalto-yliopiston tuotteliaimpiin laitoksiin. Laitoksen piirissä työskentelee yli 100 henkilöä, mukaan lukien 18 professoria ja yli 30 tutkijatohtoria sekä suuri joukko tohtorikoulutettavia tutkijoita.

“On suuri kunnia palvella tätä laitosta ja olla osa sen tiedeyhteisöä. Meillä on kiehtovia mahdollisuuksia kehittää maailmanluokan opetusta ja tutkimusta valitulla kolmella painopistealueellamme, jotka ovat strategia ja kasvuyrittäjyys, yrittäjämäinen johtaminen sekä operaatioiden ja palvelujen johtaminen,” toteaa Risto Rajala.

Laitos toteuttaa korkeatasoista tutkimusta ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa opetusta uutta teknologiaa hyödyntävän liiketoiminnan kehittämiseksi ja nykyisen liiketoiminnan uudistamiseksi.

 

Risto Rajala on palvelujen suunnittelun ja johtamisen professori sekä Tuotantotalouden laitoksen johtaja.

Riston oma tutkimus kohdistuu tuotannon ja palvelujen digitalisaation tarkasteluun, monen toimijan muodostamien järjestelmien analyysiin, digitaalisten liiketoiminta-alustojen muodostumiseen, arvon tuottamiseen teollisissa ekosysteemeissä sekä teollisen tuotannon muutokseen kohti palvelukeskeistä arvon tuottamista ja teknologiateollisuuden institutionaaliseen muutokseen. Ristolla on tietojärjestelmätieteen tohtorintutkinto. Hänen erikoistumisalueensa ovat palvelujen suunnittelu ja johtaminen, innovaatioiden johtaminen, organisaatioiden ja strategioiden muutos sekä teknologiayrittäjyys. Riston tutkimusten tuloksia on julkaistu laajasti vertaisarvioiduissa tieteellisissä lehdissä ja tutkimuskonferensseissa. Hän on Euroopan palvelututkijoiden yhdistyksen hallituksen jäsen ja teknologiainnovaatioiden johtamisen tutkimusprofessori Carletonin yliopistossa Kanadassa.
 

Mikko Jääskeläinen on kasvuyrittäjyyden apulaisprofessori ja Tuotantotalouden laitoksen opetuksesta vastaava varajohtaja. Tässä tehtävässä Mikko vastaa laitoksen opetusohjelmista ja toimii laitoksen koulutusneuvoston puheenjohtajana.

Mikon oman tutkimuksen keskiössä ovat yrittäjyys ja strateginen johtaminen ja hänen tutkimusalueensa kattaa organisaatioiden sisäisen yrittäjämäisen johtamisen, liiketoiminnan uudistamisen sekä liiketoiminnan muodostumisen uusissa teknologiateollisuuden verkostoissa. Mikon erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat yritysten riskipääoman käyttö ja rahoitusalan muutos. Tuotantotalouden opetusohjelmien johtamisen lisäksi Mikko kehittää Aalto-yliopiston yrittäjyyden opetusta Aalto Ventures Program -sivuaineohjelman johtajana. Mikon opetus keskittyy yrittäjyyteen ja yritystoiminnan uudistamiseen. Hän on toiminut aikaisemmin strategisen johtamisen professorina Aalto-yliopistolla. Mikolla on tekniikan tohtorin, diplomi-insinöörin ja kauppatieteiden maisterin tutkinnot.

 

Robin Gustafsson on strategisen johtamisen apulaisprofessori ja Tuotantotalouden laitoksen tutkimuksesta vastaava varajohtaja. Robin vastaa laitoksen tutkimushallinnosta ja toimii laitoksen tutkimuksen johtoryhmän puheenjohtajana. Hän on myös Tuotantotalouden tohtorikoulutuksesta vastaava professori.

Robinin oman tutkimuksen kohteina ovat yritysstrategian ja liiketoimintastrategian muodostuminen sekä toimialojen muutoksiin liittyvä strategianmuodostus. Erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat mm. strategianmuodostuksen kerronnalliset keinot uusilla toimialoilla ja markkinoilla, liiketoiminnan alustoihin liittyvien strategioiden sekä innovaatiostrategioiden muodostuminen sekä avoimen tutkimustoiminnan strategioihin ja organisointiin liittyvät kysymykset. Robin opettaa mm. strategian syventäviä aiheita, liiketoiminta-alustojen muotoilua sekä teknologia- ja innovaatiostrategioiden maisteri-, tohtori- ja MBA-opintojen kursseja. Hänen tutkimuksensa perustuu pääasiassa pitkittäiseen empiiriseen tutkimusotteeseen (tarkastellen ilmiöitä sekä historiallisesti että reaaliaikaisesti). Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti strategisen toiminnan ja organisoinnin kysymykset ja strategioiden perustelu toimialojen murroksessa. Robinin tutkimusten tuloksia on julkaistu useissa tieteellisissä laatujulkaisuissa, kuten Academy of Management Journalissa, International Journal of Management Reviews:ssa, Research Policyssa, Research in the Sociology of Organizations-lehdessä, sekä Technological Forecasting and Social Change ja Organization Studies-lehdissä. Robinin tutkimus tarjoaa käytännöllistä tukea yritysstrategioiden ja organisaatioiden kehittämiseen toimialojen laajuisten muutosten yhteydessä, avointen digitaalisten alustojen hyödyntämiseen, avoimen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan yhteisöjen johtamiseen ja teollisuuspolitiikkaan.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

The 20x4Twist exhibition
Poikkeustilanteet Julkaistu:

20x4Twist-näyttely

20x4Twist-näyttely- ja tutkimusprojekti tutkii joustavan vanerimateriaalin, arkkitehtonisen geometrian, rakenteellisen käyttäytymisen ja estetiikan suhdetta.
Helsingin Metalliteollisuuden Piiriyhdistyksen hallitus Kauppakorkeakoululla
Yliopisto Julkaistu:

Helsingin Metalliteollisuuden Piiriyhdistys lakkauttaa toimintansa ja lahjoittaa varansa omistajuuteen

Perheyrityksiä edustavat hallitusjäsenet toivovat, että toimintaympäristö olisi pienempienkin yritysten omistajille kannustava.
NASAn Curiosity-mönkijä kuvaama pölypyörre Marsin Gale-kraatterissa. Kuvankäsittely: Henrik Kahanpää. Alkuperäinen kuva: NASA / JPL-Caltech
Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Marsin sää vaihtelee rajusti, mutta sen ilmasto ei ole muuttumassa

Väitöstutkimuksessaan Henrik Kahanpää myös kyseenalaistaa Marsin pölypyörteisiin liittyvän vallitsevan käsityksen. Tutkijana hän toivoo, että ihminen ei koskaan menisi Marsiin.
Aalto BIZ Homecoming Day 27.1.2023
Yliopisto Julkaistu:

Kauppakorkeakoulun Homecoming Day kutsui alumnit ensimmäistä kertaa Otaniemeen

Seminaarin pääpuhuja, Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark painotti esityksessään yhteistyön tekemisen tärkeyttä.