Uutiset

Suomen Akatemian rahoittama CEMATin uusi Venäjä-tutkimushanke käyntiin

Tutkimusta rahoittavat Suomen Akatemia ja Venäjän humanististen tieteiden rahasto.

CEMATin ja Venäjän tiedeakatemian Karjalan tutkimuskeskuksen Taloustieteen instituutin kolmivuotinen yhteishanke sääolojen vaikutuksista Venäjän aluetalouksiin käynnistettiin torstaina 14.6.2012 tutkijatapaamisen merkeissä. Tapaamisessa käytiin läpi ensimmäisiä tutkimusaiheita ja konkretisoitiin työnjakoa partnereiden välillä.

Hankkeen tavoitteena on analysoida alueellisten talousindikaattoreiden ja ilmastoskenaarioiden pohjalta, miten mahdolliset eri sääolot heijastuvat aluetalouksiin tulevina vuosikymmeninä. Hankkeen yhtenä painopisteenä on sääoloista suoraan riippuvainen maataloustuotanto, jolla on sekä välitön tulovaikutus maatalousvaltaisten alueiden talouteen että välillinen vaikutus kuluttajahintainflaatioon ja tätä kautta elintasoon alueilla. Hankkeen tarkoituksena on kuitenkin saada myös mahdollisimman laaja-alainen näkemys mahdollisista taloudellisista vaikutuksista Venäjän alueisiin.

Kvantitatiivisten tulosten lisäksi toteutetaan sääoloiltaan eri tyyppisillä Venäjän alueilla tapaustutkimukset, joiden avulla paneudutaan sääolojen huomioimiseen aluetason päätöksenteossa.

Lisätietoja: Johtaja, Prof.Riitta Kosonen [email protected] ja Simo Leppänen [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu