Uutiset

Opetusyhteistyöstä uusia ajatuksia muotoilun hyödyntämiseen

Yhä useammat yritykset tunnistavat muotoilun mahdollisuudet ja hakevat toimintaansa jatkuvasti uusia ideoita. Tuoretta näkökulmaa voi tarjota yhteistyö nuorten muotoilijoiden kanssa. Viime keväänä Aallon muotoiluopiskelijat suunnittelivat betonista uusia kaiutinmalleja äänentoistolaitevalmistaja Genelecille.
Henkilö makaa lattialla pää betonista tehdyn kuvun sisällä, kuvussa on lukuisia johtoja
Chien-Chi Kuo: Mind Oasis


Aalto-yliopiston muotoilun laitoksella opiskelevat nuoret muotoilijat saavat tuntumaa yhteistyöhön yritysten kanssa jo ensimmäisestä opintovuodesta alkaen. Collaborative and Industrial Design (CoID) -koulutusohjelman opinnoissa keskitytään muotoilun rooliin yhteiskunnassa. Opinnot tähtäävät siihen, että opiskelijat kehittävät taitoja, joiden avulla he voivat toimia muotoilun asiantuntijoina ja johtajina, yrittäjinä ja innovaattoreina erilaisissa tehtävissä teollisuudessa, liike-elämässä, yhteisöissä, koulutuksessa ja julkisella sektorilla.

Jo kandidaattiopintojen aikana opintoihin kuuluu muun muassa muodonantokurssi, jonka tehtävänanto asetetaan usein yhteistyössä partneriyrityksen kanssa. Keväällä 2023 kurssin kumppanina oli Tampereen Vesi, ja tavoite oli suunnitella etenkin kesäkautta ajatellen vesipisteitä kaupungille. Yhteistyötä on tehty myös muun muassa materiaaliteknologiayritys Betolarin kanssa, jolle suunniteltiin liikelahjaideoita, sekä Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kanssa, jolloin tehtävänantona oli suunnitella kastepuita.

Kandiopintojen lopulla on vuorossa muotoiluprojekti, jossa opiskelijaryhmille annetaan myös projektivastuu. Suunnitteluhaaste tulee kumppanitoimeksiantajalta ja opiskelijat harjoittelevat tuotteen kehitysvaiheiden suunnittelun rinnalla projektinhallintaa, aikataulutusta sekä viestintää kumppanin kanssa. Yhteistyötä on tehty muun muassa talo- ja yhdyskuntateknisten järjestelmien toimittaja Uponorin, ulkoaltaita ja -tulia valmistavan muotoiluyritys Drop Design Poolin sekä sähköveneitä suunnittelevan SKANDin kanssa.

Muotoilu yrityksen voimavarana

Maisteriopintovaiheessa myös käytännön yritysyhteistyö syvenee. Aalto-yliopiston muotoilun lehtori Simo Puintila vetää vuosittain yhdestä kolmeen kurssia, joissa toteutetaan yhteistyöprojekti jonkin yrityksen kanssa. Esimerkiksi maisterivaiheen opiskelijoiden Product and Form -kurssilla yhteistyöprojekteja on vuosien varrella toteutettu muun muassa Bang & Olufsenille, Iittalalle ja Meekolle. Keväällä 2023 kurssiyhteistyö toteutettiin äänentoistolaitteiden tuottaja Genelecin kanssa.

Käytännössä yhteistyöyritys tai organisaatio hakee muotoilukurssin avulla tuoteideoita tai uusia ajatuksia ja kurssiyhteistyö voikin tarjota niille positiivisia oivalluksia ja tuoretta näkökulmaa toimintansa kehittämiseen.

Yhä useammilla yrityksillä muotoilu on keskeisesti mukana prosessissa jo alusta alkaen. Genelecillä se tarkoittaa, että mitään ei aleta suunnitella ilman että mukana on muotoilija.

Uskon vahvasti, että tällainen yhteistyö luo hedelmällisen maaperän uusille ideoille ja mahdollistaa jatkuvan kehittymisen ja uudistumisen."

Siamäk Naghian, Genelecin toimitusjohtaja

"Olemme innoissamme siitä, että olemme saaneet mahdollisuuden tehdä yhteistyötä Aalto-yliopiston lahjakkaiden muotoiluopiskelijoiden kanssa. Tämä kurssiyhteistyö avaa meille ikkunan nuorten, luovien mielien maailmaan ja tarjoaa mahdollisuuden saada uusia, raikkaita näkemyksiä liiketoimintaamme. Yhteistyöllä voimme myös käytännössä tukea ja kannustaa tulevaisuuden tekijöitä", kertoo Genelecin toimitusjohtaja Siamäk Naghian.

"Genelec on aina arvostanut oppilaitosyhteistyötä ja nuorten innovatiivisuutta. Uskomme vahvasti, että tällainen yhteistyö luo hedelmällisen maaperän uusille ideoille ja mahdollistaa meidän jatkuvan kehittymisemme ja uudistumisemme. Odotamme innolla yhteistyön tuloksia", hän jatkaa.

Vaikka jokaisella kurssilla toimeksianto on hieman erilainen, yhteistyöprosessin malli on sama. Alkuvaiheessa kartoitetaan ja määritellään yhteistyön tavoitteet ja yhteinen päämäärä ja tehdään yhteistyösopimus. 

Kurssin pedagoginen tavoite on, että opiskelijat joutuvat ja pääsevät itse työstämään asiat alusta loppuun. Puintila pitää pedagogisesti tärkeänä, että opiskelijat kokevat muotoiluprosessin läpikotaisin opintojensa aikana ja oppivat siten myös ymmärtämään ja perustelemaan oman roolinsa muotoilijana monialaisissa tiimeissä työelämässä. 

Yrityksille mukana opetustyössä oleminen avaa usein uutta näkökulmaa. Samalla yritys tukee opiskelijoita tarjoamalla mahdollisuuden aitoon käytännön suunnittelutyöhön. Yhteistyö voi käytännössä kattaa esimerkiksi luentoja, vierailuja sekä yrityksen suunnittelutehtävää varten lahjoittamia komponentteja tai muuta materiaalia.

Materiaaliksi valikoitui betoni

Genelecin kanssa materiaaliksi päädyttiin valitsemaan betoni. Muuten tehtävänanto oli varsin avoin: Tarkoituksena oli suunnitella Genelecin inspiroimana jotain, jonka yhtenä materiaalina käytettäisiin betonia.

”Betoni on pedagogisessa mielessä hyvä materiaali, sillä se pakottaa opiskelijan miettimään suunnitelman täysin valmiiksi ennen lopullista prototypointia, sillä betonikappaleiden muokkaaminen on valun jälkeen todella haasteellista. Toisaalta, kun esinemuotoilua tehdään betonista, niin ollaan jossain määrin aina vähän uuden äärellä, sillä materiaalina sitä ei ole vielä hirveästi tuotemuotoilussa hyödynnetty”, Puintila kertoo. 

Pyrimme tarjoamaan luovia ja tuoreita näkökulmia annettuun tehtävään. Tärkeää on myös, että opiskelijat löytävät oman muotoilijan äänensä."

Lehtori Simo Puintila

Haastepohjainen kurssi on aina haaste – yhtä lailla opiskelijoille, opettajalle kuin yrityksellekin. 

”Tavoitteemme on luonnollisesti pystyä tarjoamaan luovia ja tuoreita näkökulmia annettuun tehtävään. Keskeistä on lisäksi se, että opiskelijat voivat löytää oman henkilökohtaisen muotoilijan äänensä”, Puintila sanoo. 

Opetuksessa tavoite on tarjota opiskelijoille laajasti eri näkökulmia suunnitteluun sekä kosolti inspiraatiota. Kurssi sisältää luentoja, ekskursioita, ryhmätöitä ja tuotekokeiluja eli prototyyppejä matkaeväiksi lopullisiin ratkaisuihin. 

”Tasokkaiden vierailevien luennoitsijoiden ja vierailujen avulla pyrkimyksemme on, että opiskelijat pääsevät kulissien taakse näkemään missä ja miten muotoilijat ja muiden alojen ammattilaiset oikeasti työskentelevät”, Puintila kertoo.

Yunhao Zhong: Touch Music
Yunhuan Zhong: Touch Music

Kevään 2023 Genelec-yhteistyökurssin osallistujille luennoivat muun muassa kuvanveistäjä Pertti Kukkonen betonin käytöstä taiteessa, betonitekniikan työelämäprofessori Jouni Punkki betonista materiaalina, taiteilija Kaisa-Leena Halinen muottien teosta taiteessa ja arkkitehti Mikko Summanen arkkitehtuurin ja akustiikan yhteydestä.

Äänentoistoon liittyviin kysymyksiin keskityttiin puolestaan Genelecin asiantuntijoiden kanssa yrityksen tiloissa sekä vierailulla ja yrityksen näkökulmia avasivat Siamäk Naghian, Aki Mäkivirta ja Anders Nyman. Äänentoistovälineitä maailmanluokan artisteille tekevälle Knif audion Jonte Knif kertoi kaiuttimien ja syntetisaattorien suunnittelusta. Opiskelijaryhmä vieraili myös Musiikkimuseo FAMEssa tutustumassa äänisuunnitteluun näyttelysuunnittelussa Sampo Wiikin johdolla, sekä G-livelabissa, missä tuottaja Niklas Aaltio esitteli klubin toimintaperiaatteita ja koko joukko osallistui myöhemmin Timo Lassyn ja Joyce Elaine Yuillen keikalle. Myös Bang&Olufsenilla työskentelevän Aallon alumnin, Tuomas Hämäläisen kanssa opiskelijoilla oli tilaisuus vaihtaa ajatuksia opiskelutöistään ja -kokemuksistaan. Lisäksi muusikko Markus Nordenstreng kertoi äänentoiston ja musiikin yhteydestä ja vierailu tehtii myös Tomi Hyvärisen isännöimänä HIFI-studiolle. 

Kuvat: 

Kuo Chien-Chi - Mind Oasis (Mielen keidas)
Taideinstallaatio on kiehtova betonikupoli, joka on yhdistetty kymmeneen kaiuttimeen, joista jokainen tuottaa omanlaistaan ääntä. Se tarjoaa kuulijoille ainutlaatuisen turvapaikan, joka kutsuu heidät uppoutumaan kokemukseen, joka ylittää nykymaailmassa lähes kaikkialla vallitsevan informaatiotulvan.

Yunhao Zhong - Touch Music (Kosketa musiikkia)
Teknologian nopean kehityksen myötä äänentoistolaitteet kykenevät toistamaan musiikkia yhä uskottavammin ja välittämään sen hienoimmatkin yksityiskohdat. Tämä kaikki perustuu kuitenkin yhteen ilmeiseen edellytykseen, kuuloaistiin. Mutta olemmeko koskaan ajatelleet musiikin saavutettavuutta? Onko olemassa keino, jolla myös vaikeasti kuulovammaiset ja kuurot ihmiset voisivat nauttia musiikista? Tässä kaiuttimessa asia on ratkaistu suurentamalla värähtelyä pinnalla ja laskemalla äänen taajuuksia, jolloin kohderyhmään kuuluvat käyttäjät voivat päästä käsiksi suurimpaan osaan äänen sisältämästä informaatiosta ja siten kokea ja nauttia musiikista kosketusaistin avulla.

CoID-maisterikurssin Genelecille suunnittelemien, betonista valmistettujen kaiuttimien malleja voi nähdä Helsinki Design Weekin aikaan Äänikokemuksia-näyttelyssä 8.9.–17.9.2023 Musiikkimuseo FAMEssa, Mall of Tripla, Fredikanterassi 5 A, Helsinki.

Äänikokemuksia — Helsinki Design Week pop up - Musiikkimuseo Fame

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Lennart Engels, Karolin Kull, Ágnes László, Julia Postrzech and Valenti Soler won the Habitare Design competition 2023.
Palkinnot ja tunnustukset, Tutkimus ja taide, Opinnot, Yliopisto Julkaistu:

Aalto-yliopiston sisustusarkkitehtuurin ja nykymuotoilun opiskelijatiimi voitti Habitare-suunnittelukilpailun 2023

Habitare-suunnittelukilpailu on tarkoitettu taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin opiskelijoille Suomessa. Tämän vuoden teemana kilpailussa oli ”Yhteisöllisyyden työkalut”. Teeman tarkoituksena oli rohkaista kilpailijoita muotoilemaan ja toteuttamaan uudenlaisia tapoja edistää yhdessäoloa ja vuorovaikutusta ihmisen mittakaavassa tai laajemminkin
People attending the Wellbeing Fair at Aalto's Wellbeing Week
Yliopisto Julkaistu:

Oasis mukana Aalto Wellbeing Weekillä

Oasis of Radical Wellbeing -hanke on mukana Wellbeing Weekillä 2.-6.10.
Red-haired woman standing outside of Aalto University Töölö building in Helsinki, surrounded by trees and grass. A bus and tram on the background.
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Vuoden MBA-alumni päätyi sattumalta humanitaariselle alalle – ”Huomasin, että minulle sopivat kriisit ja katastrofit”

Vuoden 2023 MBA-alumniksi on valittu Päivi Hurttia. Muun muassa journalismin ja viestinnän parissa uraa tehnyt Hurttia vietti juuri vuoden Etiopiassa. Työssään Punaisen Ristin kansainvälisellä komitealla hän auttoi varmistamaan, että humanitaarinen apu pääsee perille kaikille alueille.
ITP-opiskelijoita kesällä 2020. Kuva: Petri Anttila
Opinnot Julkaistu:

ITP kuuluu Aalto-yliopiston kesään

Jälleen kesällä 2023 Information Technology Program -kurssin opiskelijat ratkoivat erilaisia liiketoimintahaasteita.