Uutiset

Matti Kummu tutkii mahdollisuuksia ihmisen ja luonnon kestävälle vuorovaikutukselle

Aalto-yliopiston nimekäs tutkija, professori Matti Kummu on noussut vuoden 2021 Clarivate Analyticsin Highly Cited Researchers -listalle. Lista perustuu Web of Science -tietokantaan, joka kokoaa yhteen tutkijat, joilla on useita paljon viitattuja artikkeleita. He ovat alansa pioneerejä.
Professor Matti Kummu
Professori Matti Kummu

Kummu työskentelee vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmässä rakennetun ympäristön laitoksella. Hänen keskeisin tutkimusaiheensa on ihmiskunnan ja maapallon luonnonvarojen välinen vuorovaikutus. 

Onnea tunnustuksesta! Millä alalla sinä olet pioneeri?

Kiitos! En sanoisi olevani pioneeri millään tietyllä alalla vaan pikemminkin eri alojen yhdistämisessä. Minut listattiinkin "alojen väliseen" (cross fields) -kategoriaan, mikä tarkoittaa sitä, että paljon siteeratut artikkelini liittyvät useampaan kuin yhteen Web of Science -tietokannan tutkimusalaan. Noin kolmasosa listan tutkijoista oli kanssani tässä kategoriassa.

Tämä kuvastaa melko hyvin tutkimustani, sillä se kattaa useita eri aiheita, jotka liittyvät ihmisten ja luonnon vuorovaikutukseen. Tutkimuksessani keskityn varsinkin niihin mahdollisuuksiin mitä meillä on tehdä luonnonvarojen – kuten maan, veden ja ravinteiden – käytöstä kestävämpää, erityisesti maailman ruoantuotannossa.

Vaikka aiheeni vaihtelevat melko laajasti, ne liittyvät usein toisiinsa tavoilla, joita en itsekään aina osaa ennakoida. Tämä osoittaa, että asiat linkittyvät toisiinsa ja ymmärtääkseen ilmiöiden keskinäiset yhteydet täytyy asioita tutkia riittävän laaja-alaisesti.

Miten pystyt tekemään noin laaja-alaista tutkimusta?

Hyödynnämme avoimia globaaleja paikkatietoaineistoja, joiden saatavuus kasvaa nopeasti. Aineistot liittyvät eri ilmiöihin aina ilmastosta sosioekonomiaan. Tämä "paikkatiedon vallankumous" on mahdollistanut monet tutkimuksistamme. Edistämme itsekin tiedon saatavuutta luomalla avoimia maailmanlaajuisia tietoaineistoja eri aiheista.

Ajassa tapahtuvien muutosten ymmärtäminen kiinnostaa minua erityisesti, sillä mielestäni on tärkeää ymmärtää miten olemme päätyneet tähän tilanteeseen missä nyt olemme. Tiimimme on ollut mukana luomassa esimerkiksi globaaleja historiallisia keinokastelukarttoja viime vuosisadalta sekä globaaleja hila-tason karttoja bruttokansantuotteesta viimeisen kolmen vuosikymmenen ajalta.

Tiedon jakaminen mahdollistaa tiedon laajemman käytön ja lisää myös työmme vaikuttavuutta. Pyrimme avaamaan analyysiemme lähdekoodin, jotta muut voivat helposti toistaa analyyseja ja kehittää niitä edelleen.

Ja mikä tutkimuksessa inspiroi sinua?

Lyhyesti: maailman eri ilmiöiden tutkiminen ja selittäminen. On aina yhtä mahtava tunne, kun löytää jotakin uutta, jota kukaan muu ei ole koskaan aikaisemmin tutkinut tai analysoinut. Intohimoni on aiemmin mainitsemieni aiheiden globaali spatiaalinen analysointi sekä uusien tulosten visualisointi ja havainnollistaminen informatiivisilla ja kauniilla kartoilla sekä kuvaajilla. Työskentely opiskelijoiden kanssa on myös erittäin innostavaa ja opettavaista itselleni.

Mikä sinua motivoi?

Työskentely sellaisten asioiden parissa, joilla on potentiaalisesti vaikutusta kestävämmän maailman saavuttamiseksi. Olen myös erittäin innostunut jakamaan tietoani ja ajatuksiani muille. Lisäksi yhteistyö erilaisten ihmisten kanssa niin Aallossa kuin kansainvälisestikin on yksi keskeisimmistä motivaattoreistani. Olen ollut onnekas saadessani tehdä yhteistyötä oman alani lahjakkaiden tutkijoiden kanssa, joilta olen oppinut paljon niin tieteestä kuin elämästäkin.

Ja lopuksi, voitko jakaa reseptisi paljon lainattuja artikkeleita varten?

En usko, että paljon siteeratulle artikkelille on olemassa yhtä reseptiä. Luulen kuitenkin, että ne sisältävät ainakin seuraavat ainesosat:

  1. Monitieteinen tiimi ja laaja kansainvälinen yhteistyö.
  2. Aidosti uusia tuloksia ja/tai menetelmiä aiheesta, jolla on omalla alallaan ja laajemminkin suuri vaikutus.
  3. Hyvin kirjoitettu teksti ja varsinkin erittäin laadukkaat kuvaajat sekä kartat ovat minulle erityisen tärkeitä. Ne auttavat laajaa yleisöä ymmärtämään tuloksiamme sekä sitä, miten tutkimus on tehty.
  4. Julkaiseminen avoimissa (open-access), korkeatasoisissa tiedelehdissä
  5. Artikkelin mainostaminen esimerkiksi lehdistötiedotteiden, Twitterin ja tutkimusportaalien kautta.

Clarivate Analyticsin Highly Cited Researchers 2021 -listaus

Nimitys antaa tunnustusta alansa edelläkävijöille, joita listalla on tänä vuonna noin 6 600. Suomessa työskenteleviä tutkijoita on listalla mukana 20. Listalle nousseilla tutkijoilla on useita artikkeleja, jotka sijoittuvat omalla alallaan viittausten määrässä yhden prosentin parhaimmistoon Web of Science -viittaustietokannassa.

https://clarivate.com/webofsciencegroup/researcher-recognition/

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Aalto University School of Business exterior February 2019 Photo: Mikko Raskinen
Kampus Julkaistu:

Kestävällä rakentamisella saatiin toimiva ja viihtyisä Kauppakorkeakoulu

Kauppakorkeakoulu lämpiää maahan kaivetuilla 74 maalämpökaivolla.
Mustaa puuta
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Otaniemessä kehitetty uusi supermusta materiaali puusta

Tieteen ja teknologian alati kehittyvässä maailmassa on tiettyjä ilmiöitä, jotka kiehtovat jatkuvasti niin tieteentekijöitä, taiteilijoita kuin suurta yleisöäkin. Yksi tällainen ilmiö on supermustat materiaalit.
Oskari Vilamon palkinnot
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Oskari Vilamon rahasto palkitsi parhaat rakennusalan opinnäytteet

Aalto-yliopistosta palkittiin kolme väitöskirjaa ja kolme diplomityötä.
Janne Naapuri
Palkinnot ja tunnustukset, Tutkimus ja taide Julkaistu:

TkT Janne Naapuri sai Gustaf Kompan väitöskirjapalkinnon

Suomalaisten Kemistien Seuran Gust. Kompan vuoden 2023 väitöskirjapalkinto myönnettiin tekniikan tohtori Janne Naapurille Aalto-yliopistosta ja tekniikan tohtori Jussi Isokuorttille Tampereen teknillisestä yliopistosta.