Uutiset

Fabian ja Jaakko Ahvenaisen rahaston palkinnot myönnetty sillan- ja talonrakennusalan osaajille

Vuodelle 2022 myönnettyjen apurahojen arvo on yhteensä 17 000 euroa. Apurahat olivat haettavissa 1.12.2021-31.1.2022.

Aalto-yliopiston Fabian ja Jaakko Ahvenaisen rahasto myöntää vuosittain apurahoja tai tunnustuspalkintoja sillan- tai talonrakennukseen suuntautuneille Aalto-yliopiston opiskelijoille sekä mainituilta aloilta Aalto-yliopistossa äskettäin diplomi-insinöörin tai jatkotutkinnon suorittaneille henkilöille. Vuoden 2022 apurahoja myönnettiin yhteensä viidelle opiskelijalle tai alumnille.

3 000 euron apurahan saivat diplomi-insinöörit Mahmoud Hosseini sillanrakennustekniikan alalta sekä Mikko Riipinen ja Mariia Serous talonrakennustekniikan alalta.

3 500 euron apurahan sai diplomi-insinööri Kublilay Özen talonrakennustekniikan ja sillanrakennustekniikan alalta.

Tohtoriopiskelija Rui Haolle myönnettiin sillanrakennustekniikan alalta 4 500 euron kannustusapuraha tukemaan hänen hyvin edenneitä jatko-opintojaan Aalto-yliopistossa.

Apurahojen jakotilaisuus järjestettiin 31.3.2022. 24 toimintavuotensa aikana rahasto on jakanut apurahoja yhteensä 204 840 euroa.

Lämpimät onnittelut kaikille apurahan saaneille!

Apurahan saajien opinnäytetöitä

Hao, Rui

Fatigue test and performance evaluation of welded joint of bridge weathering steel  

My research aims at developing evaluation methods to predict the fatigue life of details in steel bridges, including parent material and welded joints, based on the concept of theory of critical distance and the application of surface roughness measurement. In addition, calibrated fatigue load model with bridge weigh-in-motion data is also included. This will contribute to a more effective bridge design in terms of fatigue aspects.

Hosseini, Mahmoud

Structural behavior of steel-concrete composite beams with expansion joints in the concrete slab
Näytä AaltoDoc-palvelussa

In my master’s thesis I investigated the structural effects of concrete parapets on the overall strength of bridge structures. In this study the effect of the concrete parapets was examined on steel-concrete composite beams with expansion joints in the concrete slab. Based on experimental test and Finite Elemental Analysis, an increase of load-bearing capacity in the system was observed, which represented the effect of concrete parapets on the overall strength of bridge structures.

Riipinen, Mikko

Rakenneosien toiminta rakennusta jäykistävässä sivusiirtyvässä teräsbetonikehässä
Näytä AaltoDoc-palvelussa

Eurocode 2 sallii hoikkien teräsbetonipilareiden mitoittamisen standardissa kuvatulla yleisellä menetelmällä. Tällä hetkellä standardi ei kuitenkaan sisällä selkeitä raja-arvoja toisen kertaluvun vaikutusten kontrolloimiseksi. Tutkimuksessa vertailtiin teräsbetonipilareiden koetuloksia kaupalliseen elementtimenetelmää hyödyntävään laskentaohjelmistoon sekä ohjelmoituun yleisen menetelmään perustuvaan ohjelmaan. Koska tulokset eivät olleet ristiriitaisia, katsottiin perustelluksi hyödyntää Eurokoodi 2:n likiarvomenettelyyn perustuvaa taivutusjäykkyyttä sekä yleisellä menetelmällä saatua taivutusjäykkyysjakaumaa kriittisen kuormakertoimen raja-arvon määrittelemiseksi sivusiirtyvän teräsbetonikehän mitoituksessa.

Serous, Mariia

Strength enhancement in cold-formed rectangular tubular sections made of high-strength steel
Näytä AaltoDoc-palvelussa

Conventional tensile tests were carried out on cold-formed tubular sections made of S700MLH and S355J2/S420MHto determine material mechanical properties and to study the strength enhancement due to cold forming technique. Additionally, Digital Image Correlation method was utilized to support the results measured by traditional testing method and to demonstrate the benefits of DIC technique. Based on the stress-strain curves obtained from testing, the material model is proposed.

Özen, Kubilay

Finite element analysis of prestressed concrete slabs under impact loading
Näytä AaltoDoc-palvelussa

The main goal of my master’s thesis was to investigate the ultimate perforation capacities of prestressed concrete slabs under impact by precast wall elements, which may occur on construction sites. Finite element models were developed for this investigation. The thesis also included the validation and assessment of the missile residual velocities, impacting the reinforced and prestressed slabs. The calibration of the velocities was achieved by introducing new threshold parameters to control the element deletion algorithm used in the user-modified concrete damage plasticity material model.  

Fabian ja Jaakko Ahvenaisen rahasto

Fabian ja Jaakko Ahvenaisen rahastosta jaetaan vuosittain apurahoja ja tunnustuspalkintoja Aalto-yliopiston sillanrakennuksen ja talonrakennuksen alan opiskelijoille, nuorille tutkijoille ja vastavalmistuneille.

Lisätietoja
Dipoli / kuvaaja: Tuomas Uusheimo
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

NASAn Curiosity-mönkijä kuvaama pölypyörre Marsin Gale-kraatterissa. Kuvankäsittely: Henrik Kahanpää. Alkuperäinen kuva: NASA / JPL-Caltech
Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Marsin sää vaihtelee rajusti, mutta sen ilmasto ei ole muuttumassa

Väitöstutkimuksessaan Henrik Kahanpää myös kyseenalaistaa Marsin pölypyörteisiin liittyvän vallitsevan käsityksen. Tutkijana hän toivoo, että ihminen ei koskaan menisi Marsiin.
A portrait of Laureen Mahler.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Laureen Mahler luo origamitaitosten avulla biopohjaisia ja myös katseita kestäviä pakkauksia

Monet pakkausteollisuuden tuotteet perustuvat muoviin ja muihin fossiilipohjaisiin materiaaleihin. Aalto-yliopiston Bioinnovaatiokeskuksessa kehitetään origamitaitoksiin perustuvia ekologisia pakkausratkaisuja, joilla on arvoa myös kauniina esineinä.
Venla Kaislo, Iikka Huttu ja Leevi Hormaluoma. Kuva: Filmbutik
Opinnot Julkaistu:

Opiskelija Iikka Huttu: Diplomi-insinöörin opinnot ovat täydellinen yhdistelmä teoriaa ja käytäntöä

Elektroniikan ja sähkötekniikan pääaineessa opiskellut Iikka uskoo, että sähkötekniikalla ratkaistaan monet kestävään kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät ongelmat.
 Tutkimustyössä hyödynnetään Aalto-yliopiston radiokaiutonta huonetta Otaniemessä. Kuva: Aalto-yliopisto / Unto Rautio
Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Uusi tohtorikoulutusohjelma keskittyy radioaaltojen energiatehokkuuteen

Nokian lahjoitus Aalto-yliopistolle kohdistuu tulevaisuuden matkaviestinjärjestelmiin ja erityisesti laitekehityksen tutkimukseen.