Mikä on Platform?

Platform-yhteistyöalustat tukevat monialaista ja tieteidenvälistä tutkimusta ja opetusta Aalto-yliopiston tutkimuksen avainalueilla. Platformit järjestävät vuosittain useita teematapaamisia, jotka tarjoavat sidosryhmille ja Aalto-yliopiston tutkijoille mahdollisuuksia yhteistyöhön ja verkostoitumiseen.
People discussing

Platformit tuovat yhteen oman alueensa tutkijoita yli laitosrajojen. Samalla ne toimivat kontaktipintana, joiden puoleen sidosryhmät voivat helposti kääntyä, ja jotka vahvistavat Aallon ulkoista näkyvyyttä. Kaikki ovat tervetulleita mukaan platformien toimintaan!

Platformit tukevat alan tiedotusta, järjestävät tapahtumia, tarjoavat hieman rahoitusta ja toimivat asiantuntijaelimenä Aallon johdon tukena. Jos sinulla on ideoita, ota yhteyttä platformin päällikköön! Jokaisella platformilla on johtoryhmä, joka koostuu Aallon eri koulujen professoreista, ja tohtoritasoinen päällikkö.

Platformien tavoitteet: Lisätä vaikuttavuutta ja edistää monitieteistä yhteistyötä

  • Monimutkaisten, yhteiskunnan kannalta merkittävien ongelmien ratkaiseminen yhdessä
  • Ulkoinen näkyvyys, kontaktipiste ulkoisille yhteydenotoille, vuorovaikutus Aallon sidosryhmien kanssa
  • Sisäinen näkyvyys, verkottumisen helpottaminen – tuomme yhteen Aallon osaamisen
  • Monitieteisen tutkimuksen vahvistaminen. Kun yhdistämme eri alojen asiantuntemuksen, pystymme ratkaisemaan haasteita jotka ovat yhdelle laitokselle liian suuria
  • Vahvistamme Aallon ja Suomen kykyä uusiutua ja sopeutua uusiin haasteisiin
  • Seuraamme alan kehitystä, löydämme heikkoja signaaleja, tarjoamme asiantuntemusta päätöksenteon tueksi
  • Osallistumme kotimaiseen ja kansainväliseen tiedepoliittiseen keskusteluun

Siemenrahoitus

Siemenrahoituksella tuetaan monitieteistä, koulurajat ylittävää yhteistyötä ja yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa. Haku on tyypillisesti kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Katso lisätiedot täältä.

Platformien ja muiden yhteistyöelimien omat sivut

Aalto Digi Platform 

Päällikkö: Krisztina Cziner, [email protected] ; [email protected] 

Aalto Energy Platform 

Päällikkö: Samuel Cross, [email protected]

Aalto Experience Platform 

Päällikkö: Markus Ahola, [email protected]

Aalto Health Platform

Päällikkö: Markus Mäkelä, [email protected]

Aalto Materials Platform

Päällikkö: Heidi Henricksson, [email protected]

Aalto Living+ Platform

Päällikkö: Aija Staffans, [email protected]

Aalto Sustainability Hub

Päälliköt: Meri Löyttyniemi, [email protected] ja Taru Henriksson, [email protected] 

 

Kaikkien Platformien toimintaa kehittävät palvelupäällikkö Krisztina Cziner, [email protected]  ja tutkimuksen strategisen tuen päällikkö Ella Bingham [email protected]

 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu