Aalto Thesis

Tulevaisuuden opettaminen ja oppiminen luodaan yhdessä

Tarve opettamisen ja oppimisen uusille lähestymistavoille on tunnistettu Aalto-yliopistossa. Teaching Lab, alusta sekä konsepti opettamisen ja oppimisen uudenlaiseen suunnitteluun, on kehitetty vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeita. Se tulee tarjoamaan Aallon yhteisölle resursseja, materiaaleja ja työkaluja koulutuksen työelämälähtöiseen muotoiluun. Aaltolaisten välisiä aitoja kohtaamisia edesautettiin 14.-18.1.2019 järjestetyllä ensimmäisellä Teaching Lab Studioviikolla tiedon jakamisen ja monitieteisen verkostoitumisen kautta.
Teaching Lab Studio Week
Studioviikko toi Aaltolaiset yhteen kehittämään tulevaisuuden opettamista ja oppimista / Kuva: Jere Savolainen

Uusi lähestymistapa työelämälähtöisen opettamisen ja oppimisen kehittämiseen

Teaching Lab -alusta julkaistiin Aallon uusilla verkkosivuilla marraskuussa 2018. Konseptointi työelämäorientoituneen, muotoilukeskeisen sekä tulevaisuuden tarpeet huomioivan opettamisen ja oppimisen metodien kehittämiseksi oli alkanut jo vuoden 2017 lopulla. Teaching Labin ovat alunperin kehittäneet ja ideoineet ohjelmajohtaja Laura Sivula ja projektipäällikkö Heini-Maari Kemppainen. Heillä molemmilla on pitkä työhistoria Aallolla tulevaisuuden liiketoiminnan, muotoilun ja teknologisten ratkaisujen opettamisessa.

Teaching Lab vauhdittamaan koulutuksen muutosta

Konseptin tuoreudesta huolimatta Teaching Lab on alkanut nopeasti  muotoutumaan ja hakemaan omaa paikkaansa Aalto-yhteisössä. Vaikka Niina Pitkänen on ollut Teaching Labin koordinaattorina vasta joulukuusta 2018 lähtien, ja on muutenkin ihan uusi työntekijä Aallolla, hän on ottanut edistääkseen sen, että Teaching Lab tulee tarjoamaan käytännön työkaluja, koulutusta, resursseja, tietoa sekä ennen kaikkea tilan tulevaisuuden koulutukseen liittyville innovatiivisille ideoille. ”Meidän tulee kantaa yhdessä vastuuta siitä, että Aallosta valmistuu sellaisia osaajia, jotka pärjäävät jatkuvasti muuttuvan työelämän sykkeessä ja kantavat osaamisellaan ja asenteellaan vastuuta sekä omasta että globaalista hyvinvoinnista”, Niina kertoo.

Laura Sivula on samaa mieltä: Teaching Labilla on potentiaalia toimia muutoksen vauhdittajana, mutta se ei tule onnistumaan yksin: ”Aallolla on kysyntää avoimille ja opetuksen kehityksen tarpeisiin räätälöidyille palveluille. On poistettava ennakkoluulot siitä, että opettamisen suunnittelun tulisi tapahtua yksin”, Sivula selkeyttää ja tämä on nimenomaan se, mistä Teaching Labissa on kyse: ”Me haluamme kutsua koko Aallon luomaan yhdessä tulevaisuuden opettamista ja oppimista.”

Viikko täynnä kokeiluja, verkostoitumista ja opetuskonseptien muotoilua

Yhteistyön ja opetuksen kehittäjien verkoston synnyttäminen oli päällimmäisenä ajatuksena ensimmäisessä Teaching Lab Studioviikossa, joka järjestettiin Väreessä Otaniemessä tammikuussa 2019. Viikon aikana Aallon parhaat osaajat vetivät erilaisia sessioita ja työpajoja, joissa esiteltiin resursseja sekä konkreettisia ideoita tulevaisuuden opetuksen kehittämiseksi. Lähes 50 teemasta kiinnostunutta osallistujaa eri kouluista ja työrooleista tuli mukaan tekemään ja oppimaan. Viikon parhaaksi anniksi listattiin muun muassa ”testaaminen, erilaisten työkalujen kokeileminen, verkostoituminen ja opetuksen uusien trendien oppiminen.”

Viikon aikana testattuja uusia työkaluja olivat muun muassa Teaching Lab Design Kit, jonka  Teaching Lab -tiimi on kokonaisuudessaan suunnitellut ja kehittänyt. Erilaisia muotoilumetodeja hyödynnettiin myös haastamaan opetuksen ja oppimisen tavanomaisia käytänteitä: ”Studioviikon ensimmäinen päivä oli todella inspiroiva! Aion viedä omaan työhöni ”Learning Design Canvaksen”, jota tulen soveltamaan uusiin oppimisen konsepteihin”, Digital Business Manager Jarkko Jussila kommentoi. Tiistaista torstaihin pidettyjen monipuolisten sessioiden tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita olivat esimerkiksi ”Työn tulevaisuus”, ”Muotoiluajattelu opettamisessa ja oppimisessa” sekä ”Sulautuva oppiminen”.

Tarve opetuksen kehittämiselle on tunnistettu

Teaching Lab Studioviikkoa on myös kiitetty sen rohkeasta kokeilevuudesta: samanlaista lähestymistapaa opettamisen ja oppimisen kehittämiselle ei olla ennen nähty Aallolla. Vaikka Teaching Labin konseptointi on vielä työn alla, sen ollaan huomattu olevan tarpeellinen ja jopa välttämätön  Aallon yhteisölle. Teaching Lab mahdollistaa uusista näkökulmista ja vaihtoehdoista oppimisen, uusien ideoiden käytännön soveltamisen opetustyössä ja konkreettisen työelämäosaamisen kehittämisen opiskelijoille. ”Yleistuntumani viikon jälkeen on se, että opettajat tunnistavat tarpeen viedä koulutusta, sen suunnittelua ja arviointia seuraavalle tasolle, mutta verkostoja, metodeja, näkökulmia, hyviä käytäntöjä ja tukena olevaa kehittäjäyhteisöä tarvitaan. Juuri näitä elementtejä me haluamme Teaching Labissa sekä kehittää että levittää kaikkien saataville”, Niina summaa.

Teksti: Claudia Kokko

Lue lisää:

Teaching Lab suunnittelupakkaus

Kuinka aloittaa uusien opettamisen ja oppimisen muotojen testaamisen ja luomisen?

Palvelut
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu