Tapahtumat

Väitös vesi- ja ympäristötekniikan alalta, Pia Välitalo

Väitöskirjan nimi on Toksisuus ja orgaaniset haitta-aineet – Monimutkaisten ympäristönäytteiden vaikutusperusteinen arviointi.

Vaikutusperusteisilla menetelmillä voidaan saada kokonaisvaltaisempi kuva vesistöön päätyvistä haitta-aineista  

Pia Välitalon (FM) vesi- ja ympäristötekniikan väitös pidetään 26.7.2019 klo 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoululla salissa T2, osoitteessa Konemiehentie 2. Vastaväittäjänä toimii professori Johan Lundqvist Swedish University of Agricultural Sciencesista. Väitöskirjan nimi on Toksisuus ja orgaaniset haitta-aineet – Monimutkaisten ympäristönäytteiden vaikutusperusteinen arviointi.

Tällä hetkellä päivittäisessä käytössä on arviolta noin 100 000 synteettistä kemikaalia ja uusia kehitetään jatkuvasti. Osa kemikaaleista päätyy ympäristöön, mutta tällä hetkellä vain pientä osaa näistä monitoroidaan. Kaikki ympäristöön päätyvät kemikaalit eivät ole vaarallisia, joten haasteena on tunnistaa ne, jotka ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Tässä tutkimuksessa sovellettiin kokonaisvaltaisempaa, vaikutusperusteista lähestymistapaa ympäristönäytteiden arvioinnissa. Yhdyskuntajätevedet ovat työn keskiössä, mutta vesiympäristöä käsitellään laajemmin, koska samanlaisia lähestymistapoja voidaan soveltaa erilaisiin ympäristönäytteisiin. Tutkimuksessa arvioitiin suomalaisten jätevedenpuhdistamoiden vedenlaatua sekä puhdistustehokkuutta myrkyllisyyden ja orgaanisten haitta-aineiden osalta.

Tutkimuksessa havaittiin, että vaikutusperusteisten menetelmien soveltaminen monimutkaisten ympäristönäytteiden, kuten jätevesien tai sedimenttien, arvioinnissa voi tarjota arvokasta lisätietoa, jota ei saavuteta nykyisillä seurantamenetelmillä. Hormonitoimintaa häiritsevät ja perimää vahingoittavat vaikutukset sekä myrkylliset vaikutukset kalojen alkioihin ovat jäteveden laadun arvioinnin kannalta olennaisia arvioitavia vaikutusmekanismeja, sillä näitä havaittiin suurimmassa osassa jätevesinäytteistä. Tutkimuksessa havaittiin, että perinteiset jäteveden puhdistustekniikat eivät kokonaisuudessaan poista orgaanisia haitta-aineita tai toksisuutta. Paremman vedenlaadun saavuttamiseksi tarvitaan monitoroinnin lisäksi kehittyneempiä puhdistusmenetelmiä. Kaiken kaikkiaan vaikutusperusteisten työkalujen käyttö nykyisten seurantamenetelmien tukena voi auttaa meitä saavuttamaan tehokkaammat ja kokonaisvaltaisemmat työkalut ympäristön kemikalisoitumiseen liittyviin ongelmiin.

Väitöskirjan nimi  Toxicity and emerging contaminants – Effect-based assessment of complex environmental samples, Toksisuus ja orgaaniset haitta-aineet – Monimutkaisten ympäristönäytteiden vaikutusperusteinen arviointi

Väittelijä filosofian maisteri Pia Välitalo, [email protected]

Vastaväittäjä professori Johan Lundqvist, Swedish University of Agricultural Sciences, Ruotsi

Valvoja professori Riku Vahala, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennetun ympäristön laitos

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu