Tapahtumat

Väitös tietoverkkotalouden alalta, DI Timo Ali-Vehmas

Väitöksen nimi on “On Complex Networks in the Connected World”

Väitöskirjassa rakennetaan ja evaluoidaan mallinnusmenetelmä, jonka avulla voidaan tutkia liiketoiminnan arvoverkkojen käyttäytymistä erilaisten reunaehtojen, pelisääntöjen ja rakenteiden vallitessa. Arvoverkoissa esiintyvä kompleksisuus pelkistetään muotoihin, joita voidaan käyttää arkipäivän liiketoiminnan suunnittelussa sekä sen sääntöjä määriteltäessä esimerkiksi sääntelyn avulla. Tutkimuksessa tarkastellaan digitaalisen langattoman tietoliikenteen sekä internet pohjaisten arvoverkkojen kehittymistä sekä luodaan skenaarioita digitalisoituvan yhteiskunnan liiketoimintamallien tulevaisuudelle, esimerkkinä tieliikenne Suomessa. Mallinnuksen avulla voidaan havaita, kuinka herkästi niukka radiospektrin saatavuus vaikuttaa sen varaan rakennettujen liikkuvan tietoliikenteen palveluiden kilpailudynamiikkaan ja miten liiketoiminnan yhteistyön muodot ja niiden perusominaisuudet ovat havaittavissa jo hyvin varhaisessa vaiheessa, esimerkiksi standardoinnissa. Tutkimuksen kohteena on sinällään hyvin tunnetut arvoverkot, mutta näiden arvoverkkojen, toisinaan myös ekosystemien, dynaamiikan simulointi ja verkostorakenteiden analyysi tarjoaa mahdollisuudet uudenlaiseen kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen teknisten, kaupallisen ja sosiaalisten rakenteiden ja verkottumisen yhteisvaikutuksista. Tällaista tietoa tarvitaan arvioitavissa syntymässä olevia maailmanlaajuisia tietoverkkoja kuten 5G ja niiden varaan rakentuvaa tietopohjaista liiketoimintaa.

Vastaväittänä toimii  FT Kaisa Still, VTT Oy, Oulu

Kustos on professori Heikki Hämmäinen, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos.

Väitöskirjan verkkosivu

Väittelijän yhteystiedot: Timo Ali-Vehmas, puhelin +358 50 555 0760, [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu